Kuidas vaidlustada hankeid?

Kristina Vind 14. mai 2007, 00:00

Mais jõustus uus riigihangete seadus, millega muu hulgas muudeti oluliselt riigihangete vaidlustamise menetluskorda. Vaidlustuste läbivaatamise pädevus on üle antud valitsuse korraldusega moodustatud riigihangete vaidlustuskomisjonile. Komisjoni liikmed ei ole enam riigihangete ameti ametnikud, vaid sõltumatud ametiisikud, sarnanedes staatuselt ja kvalifikatsioonilt enim kohtunikele.

Vaidlustuse esitamise tähtaeg uue korra kohaselt on 7 tööpäeva päevast, mil vaidlustaja sai teada või pidi teada saama oma õiguste rikkumisest või huvide kahjustamisest, kuid mitte pärast hankelepingu sõlmimist. Pärast hankelepingu sõlmimist saab esitada vaid kahju hüvitamise taotluse aasta jooksul lepingu sõlmimisest.

Vaidlustus hanke alusdokumendi peale peab olema laekunud hiljemalt 3 tööpäeva enne menetluses osalemise taotluste, pakkumuste, ideekavandite või kontsessioonitaotluste esitamise tähtpäeva.

Vaidlustuse menetlemise eeldus on riigilõivu tasumine, seejuures on lõivude määrad oluliselt tõusnud ja on kas 10 000 või 20 000 krooni olenevalt sellest, kas vaidlustatud hanke maksumus jääb alla- või ülespoole rahvusvahelist piirmäära. Kahju hüvitamise nõude puhul tuleb lõivu tasuda 3% taotletava kahju summast.

Komisjon otsustab vaidlustatud hanke peatamise vaid vaidlustaja põhjendatud taotluse alusel. Samas ei või hankija ka hankemenetluse jätkamise korral vaidemenetluse kestel sõlmida hankelepingut enne 14 päeva möödumist komisjoni otsuse tegemisest. Otsust hanke peatamise või peatamisest keeldumise peale ei saa edasi kaevata. See võimaldab vältida pahatahtlikke vaidlustusi, mille ainus eesmärk on torpedeerida hankija tegevust.

Komisjoni vaidlustuse lahendamise otsuse peale võivad kaebuse esitada asjaosalised 7 päeva jooksul hankija asukohajärgsele ringkonnakohtule.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
06. December 2011, 19:34
Otsi:

Ava täpsem otsing