5. november 2007 kell 9:26

Emotsionaalselt intelligentsemad suitsetavad vähem

Emotsionaalse intelligentsuse all mõistetakse võimet võtta vastu ja mõista teiste tundeid ning reguleerida enda ja teiste emotsioone, kasutades saadud infot enda mõtete ja käitumise suunamiseks. Seda tüüpi intelligentsusest on kasu teiste inimestega suhtlemisel ning maailma sotsiaalse ja kultuurilise poolega toime tulemisel.

Ameerikas uuriti emotsionaalse intelligentsuse ning tubaka ning kanepi suitsetamise seoseid üliõpilastel. Uurimuse sihtgrupiks olid 133 psühholoogiaüliõpilast keskmise vanusega 21,5 aastat, kirjutas Science Daily.

Leiti, et üliõpilased, kes olid noorelt alustanud kanepi ja tubaka kasutamist ning kes regulaarselt siiani suitsetasid, said emotsionaalse intelligentsuse testides keskmiselt madalamaid tulemusi. Sellest järeldati, et kanepi ja tubaka ahvatlustele annavad kergemini järele üliõpilased, kellel on raskusi oma tunnete kontrollimisega. Mõnuainete tarbimine on viisiks emotsionaalsete puudujääkide tasategemisel.

Ka vaid juhuslikult kanepit suitsetanud üliõpilastest said testis rohkem punkte need, kes harvem suitsetasid. Seega noored inimesed, kes mõistavad oma ja teiste tundeid ning suudavad hästi kohaneda erinevate olukordadega, kasutavad mõnuaineid selgelt harvem.

Hetkel kuum