12. november 2007 kell 22:00

Koolitusjuht tagab õppe süsteemsuse

4300 töötajaga ASi Eesti Post jaoks on koolitusjuhi palkamine olnud loogiline samm.

Vastava ametikoha loomise on tinginud arusaam, et töötajate koolitusse süsteemselt panustades on võimalik tagada ettevõtte eesmärkide parem täitmine kui ilma koolitusjuhita.

Koolitusjuhi positsiooni ettevõttes ei saa alahinnata. Eesti Postis on koolitusjuht inimene, kes sõnastab kogu ettevõtte koolituspoliitika ja -põhimõtted. Tema paneb kokku koolitusvaldkonna tegevuskavad ja koolituseelarve, selgitab välja koolitusvajadused, töötab välja ja viib ellu väljaõppe- ja täiendkoolitusprogrammid.

Koolitusjuhi olemasolu vajalikkus sõltub paljuski ettevõtte profiilist ja tegevusalast, kuid võib väita, et ettevõttes, kus töötab rohkem kui 250 inimest, ei ole antud funktsiooni täitmine n-ö põhikoha kõrvalt tänapäevasel tasemel võimalik.

ASi Rimi Eesti Food 2400 töötaja koolitamisega on tegevuses kaks koolitusjuhti. Üks neist tegeleb kontori, super- ning hüpermarketi ja Super Netto töötajate koolitamisega ning teine koolitusjuht Säästumarketi töötajate koolitamisega. Lisaks neile on veel nn Pan-Baltic koolitusjuht, kes tegeleb kesk- ja tippastme juhtide koolitustega.

Kui väiksem ettevõte võib ilma koolitusjuhita kuidagi hakkama saada, siis suur kindlasti mitte. Personalijuhi Õrne Pardeli arvates annab koolitusjuhi olemasolu ettevõttele konkurentsieelise, kuna on olemas inimene, kes tegeleb koolitustega süsteemselt. "Tänapäeval pole inimesi mitte ainult raske leida, vaid ka keerukas välja õpetada ning kinni hoida. Koolitusjuhi näol peab tegu olema loova inimesega, kes suudaks ise ka koolitusprogrammi luua ja läbi viia," selgitab Pardel.

1000 töötajaga Fazeri kontserni kuuluvate ASi Fazer Amica Eesti ja ASi Fazer Eesti personalidirektor Anu Allmere-Martinsoni sõnul neil lähitulevikus koolitusjuhi ametikohta plaanis luua pole. Kuigi arutlusel on küsimus olnud, sest vajaduse märke on juba näha.

"Firma on tänu ühinemistele alles suureks läinud. Väiksemas ettevõttes pole koolitusjuhi ametikoht mõttekas. Eriti oleks koolitusjuhti ilmselt vaja olukorras, kus väljaõpe on keerukas ning toimub kohapeal ja turult ei saa osta ka valmiskoolitusi," arvab Allmere-Martinson.

Koolitusjuhi puudumise eeliseks on, et inimesel, kes tegeleb ainult koolitustega, on raskem kursis olla tegelike vajadustega. Ta ei puutu kokku värbamisprotsessiga, mistõttu ei tea uute töötajate koolitusvajadusi.

1000 töötajaga ASis ABB pole koolitusjuhi ametikoha järele vajadust tekkinud. Ettevõte koosneb erinevatest tegevusvaldkondadest, millel on omad personalijuhid, kes lisaks muudele tööülesannetele vastutavad koolituste korraldusliku poole eest. "Selline koolituskorraldus on tänaseni sobinud, sest juhid, kes tunnevad hästi eriüksuste vajadusi, saavad välja pakkuda ja määrata ka vajalikud toimuvad koolitused. Kui ettevõttes oleks tegu koolitusjuhiga, peaks info kokku jooksma nii või naa altpoolt, ainult et koordineerimine toimuks siis ühe inimese kaudu," leiab personalijuht Aivi Sepp.

Kuna tegu on rahvusvahelise ettevõttega, korraldatakse palju spetsiifilisi koolitusi ka ABB Grupi mõnes suuremas väljaspool Eestit paiknevas tehases.

Koolitusjuhi ülesanne on jälgida organisatsiooni arengut ja korjata üles inimeste koolitamisvajadus. Kui tahame olla Eesti parimad, tuleb lisaks eelnevale teada ja järgida ka seda, mida teevad maailma edukaimad ettevõtted.

Koolitustega peab kindlasti tegelema süstematiseeritult. Kas selleks on loodud eraldi koolitusjuhi ametikoht või mitte, oleneb juba ettevõtte suurusest ja struktuurist. Valmiskoolitusi ei tohiks sisse osta, vaid koolitused tuleks korraldada vastavalt väljaselgitatud vajadusele.

Tuleks jälgida eesmärke ja samal ajal otsida tarku koostööpartnerid, koolitusi ei tohiks kunagi teha lihtsalt formaalseks paberitäiteks. Asju ei tasu teha niisama moe pärast ning kulutada aega tegevustele, mille vajalikkus pole selge.

Autor: Ivi Toluk

Hetkel kuum