Aivar Hundimägi • 28. november 2007 kell 22:00

Eesti peab maksma 242,8 miljonit krooni

Eile õhtul teatas rahandusministeerium, et rahvusvahelise vahekohtu otsuse alusel tuleb Eestil tasuda 60 protsenti välispankade nõutavast summast.

Rahvusvaheliste Investeerimisvaidluste Keskuse (ICSID) juures asuv vahekohus arutas Soome ja Saksamaa sõlmitud kahepoolsete investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse kokkulepete rikkumist Eesti riigi poolt.

Kaitstava investeeringuna käsitles kohus endiste Okobank Osuuspankkien Keskuspankki OY, Ost-West Handelsbank AG ja Postipankki Ltd poolt 1989. aastal ühisettevõttele (ÜE) Esva antud laenu. Seoses ÜE Esva pankrotiga pidid laenu tagastama ettevõtte osanikud, OY Valio ning ENSVs tegutsenud ja NSVLi Kalandusministeeriumile allunud ettevõte Estrõbrom.

OY Valio tasus oma osa võlast, raskes majanduslikus olukorras Estrõbprom seda ei suutnud. Pärast Estrõbpromi pankrotti võttis maksekohustuse formaalselt üle RAS Ookean, kuid sattus ise püsivatesse makseraskustesse. RASi Ookean pankrotimenetluses tuvastas riigikohus pankadega sõlmitud makselepingu tühisuse, mistõttu jäi osa ÜE-le Esva antud laenust pankadele tagastamata.

Pankade nõude suurus ületas 405 miljonit krooni, millest kohus mõistis välja ca 60 protsenti.

Riik oli kohtuvaidluses seisukohal, et investeeringute soodustamise kokkuleppeid ei ole rikutud ja Eesti Vabariik ei pea vastutama NSVLi riigiettevõtte laenukohustuste eest.

Vahekohtu otsus on lõplik ja selle täitmiseks on kohtuotsuse kohaselt aega 60 päeva otsuse tegemisest.

Hetkel kuum