See neetud ja salatud erisoodustus

Kadri Jakobson 04. jaanuar 2008, 00:00

Erisoodustuse maksustamine tekitab küsimusi ja vaidlusi ka nüüd. Maksuspetsialistid pole kõikides pügalates sugugi ühel meelel. Kindlasti on ettevõtjaid, kellele erisoodustus on selge nagu seebivesi. Ent on ka neid, kes ragistavad seadustes ja võtavad appi maksukonsultandid. Juriidilist korrektsust taga ajades ja tähte närides võib jõuda ummikusse, kus tõde võib selgineda alles kohtus.

Küsisime ekspertidelt nõu, probleeme aitasid lahendada maksukonsultant Olavi Kärsna, maksu- ja tolliameti maksude osakonna juhataja Aule Kindsigo, Ernst & Youngi maksukonsultant Ranno Tingas. Iga üles kerkinud probleemi lahendamiseks pakkus oma versiooni n-ö teadmiste kontrollis osalenud suurettevõtja Rein Kilk.

Kas 2000kroonine pastakas on töövahend või kingitus, millelt tuleb tasuda tulumaksu?

Maksukonsultantide hinnangul tuleb siin igat juhtumit eraldi vaadata. Näiteks võib selline pastakas täiesti õigustatud olla, kui tegemist on pangajuhiga, kelle prestiiž, amet ning ümbritsev seltskond seda nõuab. Samas kui pastakas antakse töötajale üle kingitusena firmapeol, tuleb see maksustada erisoodustusena.

Rein Kilk: Kui ettevõte peab vajalikuks, siis on ettevõtluse kulu (töötaja ei saa sellest isiklikku hüve).

Näiteks rahandusministeeriumi töötajad kasutavad Tallinna kesklinnas asuva ministeeriumihoone ees olevat parklat ega pea auto parkimise eest maksma. Ministeeriumist öeldi, et nad üürivad büroopinda Riigi Kinnisvara ASilt, kes pole kehtestanud tasu parkla kasutamise eest. Samas on turuhind selles piirkonnas 1500 krooni kuus.

Tingas: See on sama, nagu sa tööle tulles paned mantli ja vihmavarju nagisse. See on kultuuri ja hinnangute küsimus.

Kärsna: See on ebaõiglus mitte niivõrd bussiga tööle sõitjate suhtes, kuivõrd erafirmade töötajate suhtes, kes peavad parkimise eest maksma. Need, kes maksumaksja raha eest palka saavad, pargivad tasuta, need, kelle maksudest riigiaparaat elab, peavad maksma!

Kindsigo: Tegemist on juhtumiga, kus ühest vastust polegi. Maksuhaldur ei ole selles küsimuses veel ametlikku seisukohta kujundanud.

Rein Kilk: Isikliku auto osas jah, v.a kui ettevõttele vajalik töötaja ei oma võimalust tööle sõita ühissõidukiga.

Kui ettevõtte autot kasutatakse ettevõtluse tarbeks, miks peaks siis parkimine olema isiklik hüve?

Maksukonsultantide hinnangul üldjuhul pigem ettevõtlusega seotud. Mitte alati ei pea iga kulutus midagi sisse tooma. Tegemist on hea äritavaga ning sellise kulutuse tegemine on meie kultuuris mõistlik ja kohane.

Kindsigo: Kui tööandja avaldab kaastundeavalduse oma töötaja või töötaja lähedaste surma korral, on tegemist ettevõtlusega mitteseotud kuluga ja tuleb tasuda tulumaks.

Rein Kilk: Ei tohiks olla erisoodustus. Töötaja ei saa sellest isiklikku hüve, ta ei palu seda.

Kontoris pakutava kohvi eest tuleb tööandjal maksta erisoodustusmaksu. Samas ei pea maksma külalistele pakutava kohvi eest. Külaliste kohv on vastuvõtukulu, millele on seadus kehtestanud maksuvaba piirmäära. Üle piirmäära tehtud vastuvõtukulud maksustatakse tulumaksuga. Korrektne tööandja loeb üle ühest kohvipakist saadud tassid ning sealt arvestatakse maha külalistele pakutud kohvi.

Tingas: Vaevalt et keegi reaalselt nii teeb.

Rein Kilk: Jah, kuigi paar tassi kohvi päevas hoiab töötaja töölainel ja nad on efektiivsemad. Külmas töötavad töötajad võiks saada tasuta paar tassi teed, see ei tee ei riiki ega ettevõtet vaesemaks.

Kui isiklikke sõite tehakse firma nimel oleva veoauto või mootorrattaga, tuleb maksta erisoodustusmaksu. Erisoodustuse hinna alus on sõiduki rendi turuhind.

Kärsna: Kui selgub, et mõne töötaja käes on pidevalt kaubik, mida ta pargib kodu juures, ei ole mõtet hakata seletama, et sellega ei tehta sentimeetritki isiklikke sõite.

Ainus vaidluse küsimus võib olla tööle töölt sõitmine. Tavaliselt on kodust tööle ja töölt koju sõitmine isiklikust rahakotist makstav asi, tööandja võib sellele raha kulutada erijuhul. Võib ka olla tegemist nimelt sellise erijuhuga, kui muidu ei jõua mõistliku aja jooksul tööle ja koju. Tallinna lähedal on küllaga selliseid elamurajoone, kus elades võiks see kõne alla tulla.

Rein Kilk: Jah, kui sõidetakse isiklikke sõite. Ettevõte ostab põhivara ikka ettevõtluse tarbeks.

Kui ettevõtja laseb töötajad vaktsineerida gripi vastu, päästab erisoodustusest vaid üks nüanss - kui ettevõtja enne konsulteerib töötervishoiuarstiga.

Kärsna: Kui kaupluste müüjate vaktsineerimise eest gripilaine aja peaks maksma erisoodustusmakse, oleks see küll äärmiselt kohatu. See ei sobi kokku sõnaga "erisoodustus".

Rein Kilk: Ei peaks olema erisoodustus, kuna see on ettevõtte huvides, et töötajad ei nakatuks (näiteks teenindajad puutuvad kokku väga paljude inimestega, nad ei saa öelda, et ei teeninda aevastavaid kliente jne. Ja jälle, inimeste tervis on ühiskonna, mitte ettevõtja probleem!

Kui tööandja ostab töötajale kuvariga töötamise prillid, on see töövahend. Teiste prillide puhul võib hüvitada osaliselt, olenevalt sellest, kui palju kasutab töötaja neid tööl või isiklikuks otstarbeks.

Kärsna: Kui töötaja jätaks prillid pärast tööpäeva lõppu töökohta, võiks kogu prillide hinna kinni maksta. Kui nägemise halvenemine on tööst põhjustatud (nagu määruses kirjas), aga prillidega tehakse ka isiklikke asju, ei saa tööandja kogu prillide hinda välja maksta. Selle tõendamise üle arutlemisega võib rumalusteni jõuda, minu arvates on lihtsam lahendus prillide hinnast osa välja maksta.

Rein Kilk: Jah, on erisoodustus.

Kui väikefirma juht sõidab uhiuue Porschega, tekib küsimus, kas see on õigustatud töövahend või erasõitudeks kasutatav luksusauto?

Kindsigo: Seda tuleks vaadata ettevõtte suuruse ja tegevuse järgi. Kui suure ja võimsa ettevõtte juht sõidab Porschega, võib see olla täiesti õigustatud. Samas kui seda teeb mõne väikefirma juht, tekib küsimus, kas see on ettevõtte tegevuseks vajalik, mõistlik ja otstarbekas? Kas sellega aetakse tööasju või tehakse pigem isiklikke sõite?

Rein Kilk: Ei. Samas maksustamisel ei ole seni vahet, kui kallist autot ettevõte omab või kasutab.

Tööriiete ostmine nt ehitustöölistele on töövahend. Aga kui osta kontori töötajatele näiteks soojad fliisid põhjendusega, et tööruumid on talvel jahedad? Maksuspetsialistid ütlevad, et kui riided on vajalikud töötamiseks ja neid muul otstarbel ei kasutata, pole tegemist erisoodustusega.

Rein Kilk: Ei ole erisoodustus, kui kasutatakse tööl.

Ajalehed ja ajakirjad, mille firma tellib koduaadressile, on erisoodustus.

Rein Kilk: Jah. Kuigi erialase ajakirja osas ei tohiks vahet olla. Kodus saab lugeda ka tööle tellitud ajakirju. Erialaajakirjast ei saa ju töötaja ise mingit hüve, kui töö ajal ei ole aega lugeda, loeb ennast kursis hoidev töötaja vabal ajal.

Kas joogiveeaparaadi vesi on erisoodustus?

Maksumaksja portaal: Tegemist on Eesti maksuõiguse viimaste aastate kõige põhimõttelisema probleemiga. Kui kulutada kogu see energia, mis on kulunud aastate jooksul selle küsimuse esitamise ja sellele vastamise peale, vee soojendamisele, oleks kõikides kontorites asuvate joogiveeautomaatide joogivee keskmine temperatuur 99 kraadi. Ilmselt ei kao see küsimus päevakorrast enne, kui kogu joogivesi on kas ära joodud või ära auranud.

Rahvakeeli sõidupäeviku olemasolul saab tööandja hüvitada töötajale maksuvabalt tema isikliku sõiduauto kasutamise töösõitudeks 2000 krooni eest kuus, ilma sõidupäevikuta on see summa poole väiksem ehk 1000 krooni.

Kui 2000 kroonilt makstakse erisoodustusmaksu 1673 krooni kuus, võib kulutusi isiklikele sõitudele teha piirmäärata. Samas peab pidama silmas, et põhisõidud on ikka ametisõidud, autoga tehakse ka erasõite, millelt makstakse tulu- ja sotsiaalmaksu.

Rein Kilk: Jah, on erisoodustus.

Töölt koju ja kodust tööle sõit pole tavaliselt tööga seotud ning kuulub erisoodustuse alla. Välja arvatud juhul, kui ühistransporti kasutades ei ole võimalik seda teekonda läbida mõistliku aja- või rahakuluga.

Rein Kilk: Jah, v.a kui ettevõttele vajalik töötaja ei oma võimalust tööle sõita ühissõidukiga.

On erisoodustus. Samas kui töötervishoiuarst määrab töötajale näiteks seljavalu puhul massaažikuuri, pole see erisoodustus.

Kärsna: Praegu jah, aga arvata võib, et paari aastaga ka siin midagi muutub. Tsiviliseeritud riikides on kombeks tööandjale rohkem lubada ja arvata võib, et ka Eesti liigub sinnapoole.

Rein Kilk: Võiks mitte olla erisoodustus. Sporti tegeva töötaja töövõime on oluliselt suurem. Samas on tervisesport iseenesestmõistetavalt üks haiguste ennetamise aluseid ja peaks ühiskonnale igati kasulik olema kas või väiksemate haigekassakulude tõttu.

Paljud firmad pakuvad töötajatele ühe motivatsioonipaketi osana hambaravi kompensatsiooni. See läheb erisoodustuse alla.

Rein Kilk: Jah, kuigi puuduoleva hambaga teenindaja ei mõju ettevõtte mainele hästi. Osaliselt võiks kompenseerida ettevõte, kui ei tuleks maksta makse. Muide, on üldteada, et haiged ja põletikulised hambad põhjustavad mitmesuguseid tüsistusi, sealhulgas südamehaigusi. Vt eelmist punkti.

Kokkuhoidlik firmajuht ei peaks abielluma. Nimelt on abikaasa maksuseaduste kontekstis kõrgemini maksustatav kui elukaaslane. Abikaasale tehtud soodustust maksustatakse erisoodustusmaksuga, elukaaslasele tehtud soodustust käsitletakse aga kingitusena ja maksustatakse tulumaksuga. Näiteks kui firmajuht annab firma nimel oleva auto abikaasale töösõitudeks, tuleb tal selle eest maksta erisoodustusmaksu. Elukaaslasele sõitmiseks andmist tõlgendatakse kui kingitust, mille puhul tuleb tasuda ainult tulumaks.

Rein Kilk: Rumal oleks ka ülearu maksta. Kui abikaasale töösõitudeks, siis saaks ju arve teha teisele ettevõttele ehk anda auto rendile.

Allikad: maksukonsultant Olavi Kärsna, maksu- ja tolliameti maksude osakonna juhataja Aule Kindsigo, Ernst & Young maksukonsultant Ranno Tingas, Riigi Teataja, Maksumaksja portaal

Olavi Kärsna, maksukonsultant
Töö eest makstakse enamasti rahas ja kui töötaja eest midagi kinni makstakse või tööandja vara saab vähema kui turuhinna eest töötaja isiklikuks tarbeks kasutada, on see erisoodustus ehk asi, millelt tuleb maksta makse.

Erisoodustusega on tegemist ka siis, kui neid saab töötaja abikaasa, vanem või laps. Seega on erisoodustus ka see, kui töötaja laps käib ema või isa töökohas arvutiga mängimas või surfamas. Iseasi muidugi, millal ja kui palju maksuamet sellistele asjadele aega pühendada saab.

USAs on maksuamet selliste asjadega väga karm. Mõni aasta tagasi sai Microsoft 5 miljonit dollarit trahvi ainuüksi selle eest, et tema territooriumil Seattle'is liikuvate palgatöötajate ja FIEde ID-kaardid olid kujundatud samale põhjale (mitte et oleks olnud samasugused) ja sellega oli loodud võimalus, et FIEd saavad kasutada Microsofti vara omale tulu teenimiseks. Polnudki vaja tõestada, et mõni FIE seda ka tegelikult teha sai.

Piir isikliku ja tööga seotu vahel on riigiti erinev ja meil on see aja jooksul muutunud. Nüüd lubatakse asju, mis viis aastat tagasi olid mõeldamatud, näiteks töötervishoiuarsti ettekirjutusel protseduuride kinnimaksmine.

Oli juhus, kus taluperemees tahtis olla hea tööandja ja andis oma töötajatele tasuta hommiku- ja lõunasööki. Revisjoniakt koostati väga professionaalselt, uuriti välja koguni analoogse eine keskmine maksumus sealkandis.

Ranno Tingas, Ernst & Young Balticu maksukonsultant
Erisoodustuse eesmärk on maksustada töötaja mitterahalist tulu. Erisoodustuseks on see, kui töötaja saab rahaliselt hinnatava hüve. Sestap ei kuulu aastaid tagasi palju diskussioone tekitanud tualettpaber kindlasti erisoodustuse alla, 21. sajandil ei tule ju igaüks oma rulliga tööle!

Samas on ka palju määramatust. Minu arust vale, et taseme- ja vabahariduse koolituse puhul tuleb maksta erisoodustusmaksu. Tuleks hinnata, kas see on tööga seotud. Firma on huvitatud inimeste arengust ja see on viis, kuidas inimesi motiveerida. See oleks sama, nagu paneksime erisoodustuse alla kõik kollased pastakad. Eesti riigi arengu kohalt on see karuteene. Minu lootus on, et riik ei näeks formaalselt ja kõikjal erisoodustust.

Aule Kindsigo, MTA maksude osakonna juhataja
Ettevõtted on erisoodustusest teadlikud ja üldjuhul tasuvad erisoodustusmakse korrektselt.

Mulle tundub, et on olukordi, kus maksustatakse isegi rohkem, kui vaja.

Raadio ettevõtlikule inimesele

Äripäeva raadio 92.4

Hetkel eetris

Kava

    Vaata kogu kava
    Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
    24. November 2011, 17:15
    Otsi:

    Ava täpsem otsing