Agnes Ojala • 23. jaanuar 2008
Jaga lugu:

Kritiseerijad viskaks seaduseelnõu prügikasti

"Sotsiaalministeerium ei peaks vaid kirju vastu võtma, neid läbi lugema ja viskama konteinerisse "Paber". Praegu tuleks töölepinguseaduse eelnõu arutamiseks kokku istuda ja kõigi osapoolte ettepanekuid kuulata. Konteinerisse "Paber" tuleb visata see eelnõu," ütles Nestor eilsel seaduseelnõu debatil, viidates ametiühingute ministeeriumile suunatud rohketele kirjadele, mis pole seni vastust saanud.

Kommentaar sai saalis istunud kuulajate käest toetava aplausi.

Nestori sõnul tuleks eelnõu otsast peale koostama hakata ja selle käigus konsulteerida kõigi tööturu osapooltega. Vaid siis jõutaks tema hinnangul riigikogusse mõistliku eelnõuga.

Nestor tõi vaidluses välja töövõtja seisukohast ebaõiglase eelnõu punkti, mille järgi on tööandjail õigus raskuste korral töötajaile maksta kolme kuu jooksul alampalka.

"Need, kes seaduse kirjutasid, ei ole ilmselt kunagi kedagi tööle võtnud ega ettevõtet juhtinud. See on paragrahv, mis ei aita firmal raskustest üle saada. See viib vaid koondamisteni," väitis ta.

Justiitsminister Rein Lang vaidles Nestorile vastu, öeldes, et madalama tasu maksmise õigus on ettevõtetel küll olemas, kuid selle kasutamiseks peavad tööandjal olema temast mittesõltuvad põhjused.

Nestorit toetas Eesti Ametiühingute Keskliidu juht Harri Taliga, kelle sõnul on seaduseelnõusse kirjutatud veidraid punkte: "Töölepingu mõte ei ole see, et ma ei tee sulle tööd ja ma ei maksa sulle palka. See on ebaloogiline. Seadus peaks olema kirjutatud teistpidi."

Kui ettevõttele on tekitatud kahju ja on ebaselge, kelle tõttu ettevõte kannatab, võib see tuua kohtulahinguid.

Langi sõnul on seaduse üks eesmärk vähendada riigi sekkumist töötaja ja tööandja suhetesse, et anda rohkem ruumi kollektiivlepetele. Tema arvates tuleks ka töösuhetes võimalikult palju lähtuda võlaõigusseaduse põhimõtetest.

"Riiklik kontroll läheb märkimisväärselt väiksemaks ja see viib asjad kohtusse. Ei tea, kas Lang tahab anda kohtutele tööd. Kindel on aga see, et advokaatidele toob see leiva lauale ning ka vorsti ja kalamarja sellele peale," kasutas Taliga värvikaid kujundeid.

"Asja tagamõte on see, et töötajad saaksid vähem oma õigusi kaitsta, sest tal on vähem võimalust advokaati palgata ja kohtusse minna," lisas Taliga nördinult.

Jaga lugu:
Hetkel kuum