Kadri Bank • 30. jaanuar 2008
Jaga lugu:

Partsi laenutoetuse seadus seisab Langi nõusoleku taga

Vastuväiteid on ka sotsiaal- ja rahandusministeeriumil.

Kodutoetuse seaduse muutmisel hakkaks riik alates kolmanda lapse sünnist hüvitama pere eluasemelaenu põhiosa 1500 krooni. IRLi valimislubadustest välja kasvanud eelnõu ei kooskõlastanud eelmisel nädalal justiitsministeerium.

Rein Langi kommentaar otsuse kohta oli lühike: "Ma ei pea võimalikuks riigi sellisel moel sekkumist finants- ja kinnisvaraturgu."

Eelmise aasta lõpul jätsid eelnõu kooskõlastamata rahandus- ja sotsiaalministeerium. Rahandusminister Ivari Padari sõnul ei paku eelnõu kõigile peredele võrdseid võimalusi. "Seletuskirja kohaselt moodustavad kolme- ja enamalapselistest peredest umbes 40% need, kes pole suutelised laenu võtma. Järelikult on just need pered kõige halvemas olukorras," ütles Padar. "Planeeritavad muudatused toetaksid peresid, kes ennast ise juba aidata suudavad, ning jätaksid suuremates raskustes pered veelgi halvemasse olukorda."

Ka sotsiaalministeeriumi väitel ei vähenda eelnõu suurperede vaesusriske. Ministeerium leiab, et seadus ei väärtusta juba sündinud lapsi, sest toetust hakataks maksma peredele, kuhu sünnib kolmas laps pärast seaduse jõustumist.

Majandusminister Juhan Partsi sõnul ei saa toetada juba sündinud kolmanda lapsega peresid, sest kavandatud 50 miljonist kroonist aastas kõigile ei jätku. "Me võtame seda esimese sammuna."

Partsi sõnul on perekonnad, kes laenu võtta ei suuda, laiem sotsiaalne probleem ning neid tuleb toetada teiste vahenditega. "Meil on ka praegu meede, kus KredExi kaudu saab kohalik omavalitsus taotleda sotsiaalkortereid," tõi ta näite.

Ta lisas, et on kõlanud ka väited, nagu soodustaks seadus laenuvõtmist. "Perekond, kes praegu suudab kodu soetada ilma krediidita, ei vajagi riigi toetust. Teisisõnu Paltsu (ettevõtja Tõnis Palts - toim.) perekond seda ei vaja."

Eluasemelaenu võtnud kahe tütre vanemad Margit ja Margus Maidla on kaalunud kolmanda lapse saamist, kuid pereisa sõnul otsuse tegemist riigi abi laenumaksmisel ei mõjuta.

Margit Maidla peab eelnõu julgustavaks sõnumiks, et riik soovib peresid toetada. Laste arv sõltub tema sõnul aga pigem naise tugevusest.

Majandusministeeriumi pressiesindaja sõnul vaatavad nad praegu justiitsministeeriumi märkusi läbi ning esitavad eelnõu lähiajal uuesti kooskõlastamiseks.

Meid see toetus kolmandat last saama kindlasti ei mõjutaks. Selle efekt on nagu lapsele kommi andes - rõõmu valmistab see küll, aga elu oluliselt ei muuda.

Võtsime laenu juba enne esimese lapse sündi ja elamistingimused seeläbi paranesid. Kuid laenusummad on praegu juba nii suured ja tagasimaksed üle 10 000 krooni kuus, et 1500 krooni on sellest väike osa.

Võib-olla oleks sellest rahast tuge maapiirkondades korteris elavatele peredele, kes tahavad majja kolida. Mulle teeks aga hoopis suuremat rõõmu see, kui saaksin lapse kodu lähedale lasteaeda panna.

Jaga lugu:
Hetkel kuum Äripäevas