17. veebruar 2008 • 2 min
Jaga lugu:

Millal tuleb EVKd teavitada?

Aktsiaseltsidel ja Eesti väärtpaberite keskregistris (EVK) registreeritud osaühingutel lasub seadusjärgne kohustus teavitada registrit ettevõttega seotud korporatiivsetest sündmustest. See tagab eelkõige investoritele parema ülevaate emitentide tegevusest ning läbipaistvuse aktsiate ja osadega seotud olulistest muutustest.

Korporatiivseks sündmuseks loetakse toiminguid ja sündmusi, mis võivad mõjutada väärtpaberi omaniku õigusi ja kohustusi. Siia alla kuuluvad näiteks otsused dividendi maksmise kohta, info aktsionäride või osanike üldkoosoleku toimumisest, aktsiakapitali muutmine, uute aktsiate registreerimine, seniste tühistamine. Samuti tuleb EVKd teavitada kontaktandmete, ärinime või juhatuse liikmete muutmisest. Mitmete toimingute puhul on vajalik teavitada EVKd enne muudatuste tegemist Äriregistris. Näiteks aktsia- ja osakapitali muutmisel, ühinemisel, jagunemisel, ümberkujundamisel kontrollib Äriregister enne kande tegemist EVKst, kas vastav muudatus on registreeritud.

Eeltoodud info andmine ei ole EVK-le käsitletav menetlustoiminguna juhul, kui tegemist on üksnes informatiivsete sündmustega, st EVK-l ei ole vaja teha registris kandeid - viimase näiteks võivad olla kapitali muutmise, uue ettevõtja registreerimise või vana registrist kustutamise, aktsiate konverteerimise, ettevõtja nime muutmisega seotud kanded. Informatiivsetest sündmustest teavitamine toimub tasuta, menetlustoimingute läbiviimised on tasulised.

Eesti väärtpaberite keskregistri seadus kohustab EVKd teavitama ettevõtja poolsete kohustuste, sh teavitamiskohustuse rikkumisest Äriregistri pidajat juhul, kui sellise rikkumise tagajärg on väärtpaberite omanike või kolmandate isikute huvide kahjustamine. Üks sellise rikkumise näide on ka põhikirjas ettenähtud ostueesõiguse märke tegemata jätmine registrisse. Äriregistri pidaja võib nende rikkumiste eest ettevõtjat trahvida tsiviilkohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Info ettevõtetega seotud olulistest korporatiivsetest sündmustest või nende menetlemise staatusest on avalik ning kättesaadav registri kodulehe kaudu. Alates 2008. aasta teisest kvartalist lisatakse sinna ka teated dividendide maksmise ning võlakirjade lunastus- ja intressimaksete kohta.

Autor: Eeva Pajuviidik

Jaga lugu:
Hetkel kuum Äripäevas

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega. Loe lähemalt