Kohus kohustas Olavi Ruitlast blogi sulgema

28. märts 2008, 20:41

Tartu maakohus kohustas 25. märtsi
määrusega Olavi Ruitlast sulgema oma blogiaadress Marika Ruitlase kohtule
esitatud hagi tagamiseks, et mitte suurendada M. Ruitlasele tekitatud
mittevaralist kahju ja tagada kohtuotsuse täitmine.

Samuti on kohtumääruse alusel O. Ruitlasel hagi tagamiseks keelatud M. Ruitlase au teotamine ning tema nime, kujutise, isiku- ja eraeluliste andmete avaldamine internetis ja muude massiteabevahendite kaudu.

Tartu maakohtu menetluses on M. Ruitlase hagiavaldus O. Ruitlase vastu au teotavate kirjutiste avaldamise ning hageja nime ja eraelu puudutavate andmete õigustamatu kasutamise lõpetamiseks. Hagiavalduse kohaselt on O. Ruitlane avanud veebilehe, millel avaldab järjepidevalt kirjutisi, mis halvustavad hageja mainet tegelikkusele mittevastavate faktiväidete, aga samuti isikuväärikust halvustavate väärtushinnangutega, teatas Tartu kohtute pressiesindaja.

Kohus leidis, et hagi tagamata jätmine suurendab M. Ruitlasele õigusvastaselt tekitatud mittevaralist kahju, mistõttu selle hüvitamine kahju tekitanud isiku poolt võib osutuda kohtuotsuse jõustumisel raskendatuks.

Antud kohtumääruse puhul ei ole tegemist tsiviilasja lõppotsusega. Hagi tagamise määrus on tehtud samaaegselt hagi menetlusse võtmisega, seega on tsiviilasja kohtulik menetlus alles alanud. O. Ruitlasel on võimalus menetluse käigus esitada hagile vastuväited.

Hagi tagamise määrus kuulub täitmisele viivitamatult, kuid seda on võimalik vaidlustada 10 päeva jooksul arvates sellest, kui O. Ruitlane on määruse kätte saanud. Määruse vaidlustamine ei peata määruse täitmist.

Olavi Ruitlane on eesti kirjanik, kes on Eesti Kirjanike Liidu liige, Tartu Noorte Autorite Koondise liige ja Eesti Autorite Ühingu liige. Kangro on saanud 2. koha 2004. aasta romaanivõistlusel romaaniga “Kroonu” ja samal aastal ka Bernard Kangro kirjanduspreemia.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
28. March 2008, 20:40
Otsi:

Ava täpsem otsing