Advokatuur: riik peaks riigi õigusabi korraldamise meie hooleks jätma

Mariliis Pinn 08. aprill 2008, 13:12

Eesti Advokatuur märgib, et
justiitsministeeriumi läbiviidud riigi õigusabi audit kattub suurel määral
advokatuuri varasemate seisukohtade ja märkustega ja riigi õigusabi
korraldamine ja tasustamine peaks antama täielikult Eesti
Advokatuuri korraldada.

Advokatuuri esimees Aivar Pilv analüüsis põhjalikult auditi järeldusi 21. veebruaril 2008 toimunud advokatuuri üldkogul, teatas advokatuur.

Riigi õigusabi efektiivsemaks muutmine eeldab selle rahastamistingimuste kooskõlla viimist tegelike vajadustega.

Advokatuur on teinud justiitsministeeriumile rea ettepanekuid, kuidas muuta riigi õigusabi efektiivsemaks, muuhulgas anda riigi õigusabi korraldamine ja tasustamine täielikult advokatuuri korraldada. „Advokatuuri juhatus loodab, et esitatud ettepanekud viivad konkurentsi tekkimisele advokaatide vahel ning sellest tulenevalt õigusabi kvaliteedi ühtlustamisele ja tõusule,“ ütles advokatuuri esimees Aivar Pilv.

Pilv rõhutas, et riigi õigusabi korraldamine ja rahastamine peab olema tagatud riigi poolt, kes peab leidma mõistlikud lahendid kodanikele õigusabi kättesaadavaks tegemiseks. Sellele aitab kaasa riigi õigusabi tasustamise senisest suurem rahastamine ja tasujuhendi põhimõtete muutmine.

„Riik tagab riigi õigusabi piisava rahastamise riigieelarvest, võttes aluseks advokatuuri poolt esitatud ettepanekud ja seisukohad, mille alusel pooled peavad eelarveläbirääkimisi. Justiitsministeerium teostab järelevalvet riigi õigusabiks ettenähtud vahendite sihipärase kasutamise üle ja advokatuuri juhatus vastutab seaduses ettenähtud korras eelarveliste vahendite mõistliku kasutamise eest,“ ütles Pilv.

„Auditi teostamine ministeeriumi poolt oli tänuväärne ja vajalik eelkõige selleks, et hinnata riigi õigusabi seaduse ja selle tasujuhendi rakendamise esmaseid tulemusi, samuti saada võimalikult objektiivne ülevaade probleemidest, millest eelnevatel aastatel seoses riigi õigusabi osutamisega on räägitud,“ rõhutas Pilv.

Justiitsministeeriumile esitatud ettepanekud:

Riigi õigusabi korraldamine ja tasustamine antakse täielikult Eesti Advokatuuri korraldada.

Riik tagab riigi õigusabi piisava rahastamise riigi eelarvest võttes selle aluseks advokatuuri poolt esitatud ettepanekud ja seisukohad, mille alusel pooled peavad eelarve läbirääkimisi.

Advokatuuril on iseseisev õigus otsustada, millises ulatuses eraldatud eelarvest kasutatakse raha riigi õigusabi korraldamiseks ja millises ulatuses advokaatidele tasu maksmiseks.

Advokatuur peab välja töötama riigi õigusabi jagamise tsentraalse süsteemi ja tagama selle igakülgse toimimise.

Advokatuuril on õigus olemasoleva eelarve alusel kehtestada riigi õigusabi tasujuhend ja teha selles vajaduse korral vajalikke muudatusi.

Justiitsministeerium teostab järelevalvet riigi õigusabiks ettenähtud vahendite sihipärase kasutamise üle ja advokatuuri juhatus vastutab seaduses ettenähtud korras eelarveliste vahendite mõistliku kasutamise eest.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. April 2008, 10:39
Otsi:

Ava täpsem otsing