45 000 ettevõttest pooled jätavad õigel ajal andmed esitamata

25. aprill 2008, 18:23

Eesti 45 000 ettevõttest, mis
statistikaametile andmeid esitavad, jätavad ligi pooled aruanded tähtajaks
andmata.

2008. aastal esitab statistikaametile statistilisi aruandeid 45 000 ettevõtet, asutust ja organisatsiooni ehk majandusüksust.

„Neist ligikaudu pooled ei esita aruandeid tähtajaks. Tavapärane praktika on see, et statistikaamet tuletab tähtaja möödumist ettevõttele meelde ning lõppkokkuvõttes ligi 90% aruannetest saame kätte,” ütles statistikaameti pressiesindaja Anu Ots.

2007. oktoobris jõustus riikliku statistika seaduse muudatus, mis annab statistikaametile võimaluse sunniraha rakendamiseks ettevõtetele, kes ei esita tähtajaks statistilisi aruandeid või esitavad moonutatud andmeid.
Statistikaameti jaoks on seadusemuudatuse eesmärk suurendada tähtajaks laekunud aruannete hulka ning vähendada andmete kogumisele tehtavaid kulutusi.

„Kindlasti ei ole statistikaamet eesmärk andmete esitamatajätnute karistamine, vaid statistika koostamiseks vajalike andmete saamine. Seni ei ole me sunniraha rakendanud, sest I kvartal oli eelkõige testperiood paberaruannetest loobumisel - andsime andmeesitajatele aega selle muudatusega kohaneda. Edasine sõltub juba andmete laekumise kohta tehtava analüüsi tulemustest. Juhul kui andmete laekumine ei parane on kindlasti kavas sunniraha rakendada,” selgitas Ots.

2008. aastal rakendus statistikaameti andmekogumises kaks uuendust - loobuti paberaruannete saatmisest ettevõtetele ja saadi õiguse vajadusel rakendada sunniraha.
Arvestades ettevõtete võimalusi ja huvi kasutada elektroonilisi andmeedastuskanaleid, on otsus paberaruannete saatmisest loobuda, kõigiti loogiline, ütles Ots. See võimaldab oluliselt kulusid kokku hoida ning säästab loodust. Andmete elektrooniline laekumine muudab ka statistika tootmise efektiivsemaks. „Võib öelda, et paberaruannetest loobumine on õnnestunud, sest aprilli lõpu seisuga kasutab ligikaudu neljandik ettevõtetest statistikaameti peamist elektroonilist andmeedastuskanalit eSTAT ning aruannete laekumise tase pole langenud,” lisas ta.

Kuidas ettevõtted satuvad aruandekohustuslaseks? Enamik ettevõtete vaatlusi on valikvaatlused. Valikvaatlus tähendab seda, et ainult osa igal tegevusalal tegutsevaid ettevõtteid peab esitama statistilise aruande. Seega iga aruandekohustuslaseks valitud ettevõte esindab teisi samasuguste näitajatega, nt käive või töötajate arv, ettevõtteid.
Enamik ettevõtteid satub aruandekohustuslaseks juhusliku valiku meetodil. See tähendab, et arvuti valib sarnaste näitajatega ettevõtete seast teatud hulga ettevõtteid. Lisaks lülitatakse osa ettevõtteid aruandekohustuslaseks nende suuruse või osatähtsuse põhjal konkreetsel tegevusalal.
Suured, vähemalt 50 töötajaga ettevõtted on kõik aruandekohustuslased. Sellise meetodi tulemusel on ligikaudu kolmandik majanduslikult aktiivsetest ettevõtetest aruandekohustuslased.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
25. April 2008, 18:21
Otsi:

Ava täpsem otsing