Teder: Andmevara rikkus andmete väljastamisel isikute õigusi

Agnes Ojala 28. aprill 2008, 16:43

Õiguskantsler Indrek Teder on seisukohal,
et siseministeeriumile kuuluv AS Andmevara rikkus rahvastikuregistri andmete
väljastamisel isikute õigusi.

Rahvastikuregistri seadus, mis võimaldab avalike ülesannete täitmiseks kogutud isikuandmeid juriidilisele ja füüsilisele isikule õigustatud huvi korral tasu eest väljastada, ei vasta Tederi hinnangul põhiseaduse nõuetele.

Õiguskantsler saatis regionaalministrile märgukirja rahvastikuregistri seaduse põhiseadusega kooskõlla viimiseks ning ASile Andmevara ettepaneku rikkumise kõrvaldamiseks.

Rahvastikuregistri seaduse kohaselt kogutakse rahvastikuregistrisse andmeid seadusega riigile ja kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete täitmiseks ning Eesti rahvastiku arvestuse pidamiseks. Seega võib ilma isiku nõusolekuta rahvastikuregistri andmeid kasutada nimetatud eesmärkidel. „Välistatud peab olema võimalus, et rahvastikuregistri andmeid jagatakse ilma seadusliku aluseta ja isiku nõusolekuta muudel eesmärkidel, kui seaduses on sätestatud,“ pidas Teder oluliseks.

Rahvastikuregistri seadus sätestab, et registri pidamisel tuleb tagada juriidilistele ja füüsilistele isikutele juurdepääs rahvastikuregistri andmetele nende õigustatud huvi korral. Samas jätab seadus määratlemata õigustatud huvi mõiste.

Rahvastikuregistri volitatud töötleja AS Andmevara väljastab praegu rahvastikuregistris sisalduvaid isikuandmeid õigustatud huvi korral nii füüsilistele kui ka juriidilistele isikutele, pakkudes ühe teenusena näiteks kliendibaasis olevate andmete (nimi, aadress, staatus (elus/surnud), surmakuupäev) võrdlust rahvastikuregistri andmetega.

„Siit tulenebki seaduse põhiseadusvastasus ning ebapiisav ja õigusselgusetu regulatsioon on põhjustanud edasisi isikute õiguste rikkumisi andmete väljastamisel,“ tõdes õiguskantsler. "Avalike ülesannete täitmiseks kogutud isikuandmete väljastamine ilma isiku nõusolekuta teistele füüsilistele ja juriidilistele isikule riivab isiku eraelu puutumatuse põhiõigust ja õigust informatsioonilisele enesemääramisele,“ ütles ta.

Indrek Teder tegi märgukirjas regionaalministrile ettepaneku täpsustada rahvastikuregistri seadust ning luua vajadusel selged õiguslikud alused rahvastikuregistrist andmete väljastamiseks juhtumitel, kui tegu ei ole riigi avalike ülesannete täitmisega, vaid füüsilise või juriidilise isiku õigustatud huviga.

Õiguskantsler viis menetluse läbi avaldaja kaebuse alusel, kes leidis, et rahvastikuregistri volitatud töötleja AS Andmevara juhatuse liikme 2007. aasta juulis antud korraldusega on kehtestatud isikuandmete väljastamisele seadusega vastuolus olevaid piiranguid.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
28. April 2008, 16:41
Otsi:

Ava täpsem otsing