Haiglad hakkavad uurima ravi ja elu kvaliteedi vahelist seost

Mariliis Pinn 05. mai 2008, 15:25

Täna tutvustati WHO Euroopa Regionaalbüroo
ja haigekassa ühistellimusel Yorki ülikooli professor Alan Maynardi ette
valmistatud aruannet „Tulemuspõhine tasustamine: rahvusvaheline kogemus ja
võimalused Eestis“, millega hakatakse uurima, kas ravi tõstab ka elu
kvaliteeti.

Mitmed Euroopa riigid on asunud mõõtma haiglaravi tulemusi ning hindama kvaliteedi ja tehtud kulutuste suhet tervishoius. Ka Eestis tuleks hakata pöörama rohkem tähelepanu haiglaravi tulemuslikkuse mõõtmisele ning võimalustele, kuidas motiveerida haiglaid parandama ravikvaliteeti.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) ja Eesti Haigekassa koostöös valminud aruandes “Tulemuspõhine tasustamine rahvusvaheline kogemus ja võimalused Eestis” tutvustatakse erinevaid võimalusi, kuidas motiveerida haiglaid paremini toimima. Aruanne soovitab tasakaalustatud lähenemist tulemuspõhise tasustamise rakendamisel, mis toob lisaväärtust nii maksumaksjale kui ka teistele patsientidele.

“Arvestades, et Eesti riigil on võimalik tervishoidu suuremal määral rahastada ning samas tõhusalt uuendusi sisse viia, usume, lisainvesteeringute sidumine tulemuslikkusega ei ole mitte ainult tark tegu, vaid teostatav samm Eesti jaoks 2008. aastal,” ütles Tamas Evetovits Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa regionaalbüroost.

Rahvusvaheline kogemus Eestiga sarnastest riikidest pakub haigekassale mitmeid viise, kuidas oleks võimalik täiustada tervishoiuteenuste ostmist. “Tervishoiuteenuste ostmisele suunatud rahalised vahendid on viimase viie aastaga kahekordistunud ning esimest korda ületas see miljardi krooni piiri eelmisel aastal,“ ütles haigekassa juhatuse esimees Hannes Danilov. „Sellises olukorras tunnetame, et üha rohkem tähelepanu tuleb hakata pöörama ravi tulemustele ning julgemalt küsima, kas patsiendid saavad ikka tervemaks,” lisas ta. „Kas kulutatud raha annab ka parema tervise ja pikema eluea? Haigekassa huvi ei ole pelgalt raha jagamine, vaid et saaks arstiabi kõikidest raviasutusest võrdsel tasemel ehk vajalikku head abi, mis pikendab elu ja parandab tervist,“ selgitas Danilov.

“Haigekassa ja tervishoiuteenuste osutajate väljakutse on õppida rahvusvahelisest kogemusest, kuidas arendada tervishoiu rahastamise süsteemi selliselt, et see soodustaks senisest enam tulemustele orienteeritust. Teiste riikide õppetunnid on ilmselged ning muutuste sisseviimine eeldab tihedat koostööd osapoolte vahel. Tulemustele suunatud tervishoiu rahastamise süsteemi juurutamine on kahtlemata kulukas, kuid veel kulukamaks kujuneks pikemaajaliselt praeguse olukorraga leppimine,” selgitas Yorki ülikooli tervishoiuökonoomika professor Alan Maynard.

„Peab küsima, kas kvaliteedi ja hinna suhe on paigas. Briti tervishoiusüsteem ei ole efektiivne. Igal pool ravitakse sarnaste vajadustega patsiente erinevalt. Maksumaksjate raha ei kasutata süstemaatiliselt. Diskusioon käib selle üle, kas raha on piisavalt eraldatud, kas arstijärjekorrad on liiga pikad. Tegelikult peaks küsima, kas arstiabist on ka kasu,“ selgitas ta, et tervishoius tuleks vaikselt hakata liikuma tulemuse hindamisele.

Üks viis on mõõta läbikukkumisi, kuid kuna surmade hulk on väike, siis ei annaks see piisavat infot. „Teine võimalus on elukvaliteeti mõõta. Neid meetodeid kasutavad kliiniliste uuringute tegijad. Neid mõõtmisi saaks tervishoiusüsteemis tulevikus teha rutiinselt. Näiteks uuritakse enne puusavahetuse operatsiooni patsiendi elukvaliteeti ja küsitakse, kas tunned ennast paremini,“ tutvustas Maynard tulevikusuundi, tuues välja, et on juhuseid, et hoolimata kallist operatsioonist ei ole patsientide elukvaliteet paranenud.

Eesti Haiglate Liidu juhatuse esimees Urmas Sule sõnul on Eesti üle maailma tuntud reformide läbiviija ja see algatus sobib meile hästi. „Me oleme ehitanud üles Euroopa ühe efektiivsema tervishoiusüsteemi ja me kindlasti soovime, et see töötaks veel paremini,“ lisas ta.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
06. August 2008, 07:40
Otsi:

Ava täpsem otsing