Maksuamet ähvardas Jaanus Purgat kopsaka sunnirahaga

Mariliis Pinn 04. juuni 2008, 16:53

VKG juhatuse liige Jaanus Purga kirub
maksuametit, kuna too hakkas tulumaksu tagastamise asemel temalt hoopis
sunniraha nõudma.

„Postis oli asi tähitud kirjana ja sellega on nii, et kui sind kodus pole, siis kätte ei saa. Olulisim on riigiameti suhtumine. Ma polnud ju neile võlgu, vastupidi, mul on riigilt raha saada. Ja ma olin helistanud sinna ja palunud selgitada, milles asi ning mulle vastati, et inimene, kes tegeleb, on puhkusel ja pärast öeldi, et koolitusel ja nii edasi. Nagu kogu maksuameti töö ühe inimese puhkuse pärast seisma jääks. Ja siis saadeti hoopis kiri. Ja veel selline ähvarduskiri nagu oleks ma kurjategija. Umbes selliseid kirju saadavad inkassofirmad,“ selgitas ta.

„E-maksuamet ja kõik see on toiminud hästi ja on tore ja ma igati kiidan. Aga see on taas üks selline näide, kuidas mõni ametnik, kaasa arvatud juhataja, kes alla kirjutas, võib kogu ameti maine drastiliselt rikkuda," rääkis Purga ja lisas, "kahjuks selliseid ametnikke meil jagub. Selle näitega tahan tavakodanikke julgustada ja kutsuda neid üles mitte alandlikult kannatama riigiametnike sellist suhtumist. Ametnikud on kodanike jaoks, mitte vastupidi."

Maksuametilt tuli nimelt Purgale selline teade:

KORRALDUS
dokumentide esitamiseks ja maksuhalduri juurde ilmumiseks

Maksu- ja Tolliamet (Narva mnt 9j, 15176 Tallinn) Ida maksu- ja tollikeskuse (Rahu 3, 41599 Jõhvi, edaspidi maksuhaldur) kaudu annab korralduse Jaanus Purga'le teabe andmiseks juhindudes maksukorralduse seaduse (RT I 2002, 26, 150; koos hilisemate muudatuste ja täiendustega, edaspidi MKS) § 46 sätestatust ning § 59 lg 2 p 1, § 60 lg 1 ja lg 2, § 62 Ig 2 alusel.

MKS § 10 lg 2 alusel on maksuhaldur kohustatud kontrollima maksude arvestamise ja tasumise õigsust, arvestama ja määrama seaduses sätestatud juhtudel tasumisele kuuluvad maksusummad ja intressid, nõudma sisse maksuvõlad ning kohaldama maksuseaduste rikkujate suhtes seadusega lubatud sunnivahendeid ja karistusi.

Maksuhaldur kontrollib Jaanus Purga 2007. a tuludeklaratsioonidel kajastatud eluasemelaenu intresside mahaarvamise õigsust. Kontrollimise läbiviimiseks kohustab maksuhaldur Jaanus Purgat esitama Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskuse Jõhvi teenindusbüroo (asukohaga Rahu 3, 41599 Jõhvi) spetsialist Annely Laanemetsale kõik 2007. aasta tuludeklaratsioonidel kajastatud tasutud eluasemelaenu intresside mahaarvamise õigsust tõendavad dokumendid (laenuleping, elamu või korteri ostu-müügi leping, toend krediidiasutusele tasutud eluasemelaenu intresside kohta, ehitamise/rekonstrueerimise puhul ehitusluba või kinnitatud projekt). Samuti täitma kaasaaitamiskohustust teatades maksuhaldurile kõik teadaolevad asjaolud, mis omavad või võivad omada maksustamise seisukohalt tahendust ja mitte takistades maksuhaldurit menetlustoimingute sooritamisel (MKS § 56 lg 1 ja lg 3).

Korraldus kuulub täitmisele 22. mail 2008. a.

Korralduse tähtajaks täitmata jätmise korral on maksuhalduril vastavalt MKS § 67 lg 1 võimalus rakendada sunniraha. Hoiatame, et korralduse tähtajaks mittetäitmisel kohaldatakse sunniraha, esimesel korral summas 1000 krooni. Sunniraha tähtajaks tasumata jätmise korral nõue sundtäidetakse vastavalt MKS § 128 - 132 sätete kohaselt.

Tulenevalt MKS § 137 lg 1 ja 3 ning § 138 lg 1 sätestatust on menetlusosalistel õigus 30 päeva jooksul haldusakti teatavaks tegemise või kättetoimetamise päevast arvates esitada vaie Ida maksu- ja tollikeskuse (Rahu 3, 41599 Jõhvi) kaudu Maksu- ja Tolliametile (Narva mnt 9j, 15176 Tallinn).

MKS § 146 lg 1 kohaselt vaide esitamine ei peata vaidlustatava haldusakti täitmist. Menetlusosaline võib 30 päeva jooksul pöörduda Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumaja (Jaama 26, 41532 Jõhvi) poole MKS § 151 lg 2 ja halduskohtumenetluse seadustiku (RT I 1999, 31,425; koos hilisemate muudatuste ja täiendustega) § 9 lg 1 kohaselt ka vaiet esitamata.

Käesolev korraldus toimetatakse adressaadile kätte allkirja vastu.

Alvine Loide
Jõhvi maksu- ja tollibüroo juhataja

Purga otsustas vastu kirjutada:

Alvine Loide
Annely Laanemets

SOE SOOVITUS

Maksumaksja Jaanus Purga (2007 aastal 220 744 krooni tulumaksu maksnud ning vastavalt kehtivale seadusandlusele asjatult 3391 krooni tagastamist ootav) annab sooja soovituse Ida maksu - ja tollikeskusele (Rahu 3, 41599 Jõhvi) büroo juhataja Alvine Loide ja spetsialist Annely Laanemetsa isikus (edaspidi maksuhaldurid) terve talupojamõistuse ja eesti vanarahvatarkuse („Targem annab järele") alusel.

Maksumaksja Jaanus Purga'le on Maksu- ja Tolliamet aastaid tagastanud Hansapanga poolt antud eluasemelaenult tasutud intresside alusel arvestatud maksu, milleks maksuhalduril on olemas ka kõik vajalikud dokumendid. Lisaks esitas maksumaksja Jaanus Purga maksuhaldurile ka Hansapanga poolt väljastatud Tõendi 2007 aastal tasutud intresside kohta.

3. juunil 2008. aastal sai maksumaksja Jaanus Purga maksuhaldurilt korralduse (lisatud), mis kohustus maksumaksjat ilmuma maksuhalduri juurde 22. mail 2008(!). Vastasel juhul ähvardas maksuhaldur sunniraha rakendamisega.

Maksuhalduri spetsialist Annely Laanemets viibis nii mai teisel poolel kui juuni alguses puhkusel ning ka peale puhkust pole tal aega ega võimalik maksumaksja asjadega tegeleda, kuna peale puhkust läheb ta kohe koolitusele.

Arvestades eelpoolöeldut ning kasutades kodaniku põhiseaduslikke õigusi eriarvamusele ning sõnavabadusele soovitab maksumaksja Jaanus Purga maksuhalduril Jaanus Purgale seaduslikult tagastatav 2007 tulumaks kasutada Annely Laanemetsa koolituseks kliendisuhete alal või omale p....sse pista.

Mõlemal juhul on raha sama kasulikult kasutatud.

Jaanus Purga

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
04. June 2008, 18:19
Otsi:

Ava täpsem otsing