Riina Roosipuu • 11. juuni 2008
Jaga lugu:

Mis internet, teeks parem tööd!

Aega ei saa endale juurde osta, ent seda saab säästa planeerimise ja efektiivse kasutuse kaudu. Nii tööl kui ka vabal ajal. Abivahendiks võiks olla tehnoloogia. Ettevõtte edukuse üks võtmeküsimusi on osata digiajastu rakendused enda kasuks tööle panna.

Tööikka on jõudnud Messengeri, Skype'i, interneti sotsiaalvõrgustike ja mobiiltelefonidega koos üles kasvanud põlvkond, kes kasutab digiajastu rakendusi ja suudab mitmes kanalis korraga suheldes olla efektiivsem.

Tehnoloogilised võimalused aitavad säästa aega ja vältida infomüra nii suurtes kui ka väikestes ettevõtetes. Eriti oluline on see nende ettevõtete puhul, mis asuvad eri mandreil ja eri ajavööndites. Neile on võrgukoostöölahendused tihti ainus võimalus edukaks tegutsemiseks.

Näiteks IBMis töötab umbes 370 000 inimest üle maailma, kliente on enam kui 170 riigis. Omavahelises suhtluses kasutavad töötajad ärikontaktide keskkonda LinkedIn, samuti Facebooki. Suheldakse wikide ja blogide kaudu - silmast silma kontakteeruda pole nende puhul võimalik. Ka ajurünnakuid ideede genereerimiseks korraldab IBM intranetis.

Mida suurem on ettevõte, seda suurem on oht, et töötajate arvuteis, tööandja serverites säilitatakse palju koopiaid samadest e-kirjadest ja töödokumentidest. Raske on aru saada, milline versioon on lõplik ja kehtiv. Väikses kontoris saab kolleegidelt üle küsida. Kui ettevõte asub mitmes esinduses või üle ilma, nõuavad järelpäringud aega ja pidurdavad tööd.

Sellise olukorra vältimiseks on sisu ja info haldamise/arhiveerimise lahendused, mida saab kasutada koos internetil põhinevate koostöövahenditega ning mis võimaldavad servereis asuva info kiiremini üles leida ja dokumentide üle arvet pidada. Seejuures kriitilise tähtsusega on ligipääs neile ükskõik kust ja millal. Kogu töö kontoriseinte vahele surumisega piirab ettevõte töötajate efektiivsust. Enne kui keelata karmide IT-turvareeglitega tööarvutisse suhtlusprogrammi paigaldamine või sisesüsteemidele kodust ligipääs, tasub mõelda, mis on ärile kasulikum ja millega tagada turvalisus.

Edukate äriotsuste tegemine nõuab üha rohkem infot ning partnerite ja klientidega reaalajas suhtlemist - tuleb olla mobiilne, paindlik ja kiire. Edu tagab juhi julgus võtta vastu ja panna tööle uusrakendused, mille kaudu saab säästa aega, tõhustada tööd, innustada töötajaid ja maksimeerida tulemust. IBMi tänavuse uuringu "Global Human Capital Study" järgi peavad ettevõtete personalijuhid just firmasisese koostöö parendamist hetke kriitilisemaks edufaktoriks.

Jaga lugu:
Hetkel kuum Äripäevas