ILO ootab Eestilt riigiteenistujate streigikeelu tühistamist

14. juuni 2008, 14:50

Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO)
Haldusnõukogu kiitis reede, 13.juuni õhtul heaks ILO Ühinemisvabaduse Komitee
otsuse ja soovitused Eesti riigile seoses Eesti Ametiühingute Keskliidu (EAKL)
esitatud kaebusega riigiteenistujate totaalse streigikeelu tühistamiseks.

ILO ootab, et Eesti muudab lähiajal seadusi nii, et töötajatele, kes ei teosta riigivõimu, oleks tagatud streigiõigus. Töötajatele, kel pole oma huvide kaitsmisel võimalik rakendada tähtsaimat ja kõige mõjuvamat vahendit – streiki – peab riik looma huvide konfliktide lahendamiseks kiired ja erapooletud mehhanismid (vahendamine, lepitus ja/või arbitraaž), mille otsused on töötüli osapooltele täitmiseks kohustuslikud.

ILO on seisukohal, et Eesti peab lähiajal koostama loetelu ettevõtetest ja elutähtsatest teenustest, kus streigiõigust võib piirata ning kus streigi ajal tuleb tagada teenuste osutamine miinimummahus.

ILO soovitab Eesti valitsusel seada avalike teenistujate töötingimuste kindlaksmääramisel esikohale kollektiivläbirääkimised, mitte piirata avaliku sektori palku õigusaktidega.

ILO peab ülimalt kahetsusväärseks, et Eesti valitsus ei suvatsenud täielikult vastata Ühinemisvabaduse Komitee järelepärimistele seoses EAKLi esitatud kaebusega, kuigi pika aja jooksul anti selleks korduvalt võimalusi. ILO haldusnõukogu märgib oma Eestit puudutavas otsuses ka seda, et ILO pakub valitsustele tehnilist abi kaebustes tõstatatud probleemide korrektseks ja kiireks lahendamiseks.

EAKLi esitatud kaebuse menetluse lõppemine ILO haldusnõukogu otsusega on tähtis mitmes aspektis. “Eelkõige on loodud pretsedent Eestis toimuvate ametiühinguõiguste rikkumise lahendamiseks kõige kõrgemal rahvusvahelisel tasemel,” rõhutas EAKL esimees Harri Taliga. “Teisalt annab otsuse ja soovituste sõnastus tunnistust sellest, et ILO seisukohast on tegemist rahvusvaheliste standardite ränga rikkumisega.”

ILO põhimõtted lubavad streigiõigust keelata või piirata vaid juhul, kui streik seaks ohtu osa või kogu rahva elu, tervise või julgeoleku või kahjustaks oluliselt ühiskonna majandust tervikuna, põhjustades riigis ägeda kriisi. Streikimise võib keelata üksnes neile avalikele teenistujatele, kes otseselt teostavad riigivõimu või täidavad elanike esmavajaduste rahuldamiseks hädavajalikke ülesandeid.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
14. June 2008, 14:47
Otsi:

Ava täpsem otsing