Euroopa komisjon alustab rikkumismenetlust Eesti suhtes

Mariliis Pinn 26. juuni 2008, 16:39

Euroopa komisjon on otsustanud algatada
teenuste vaba liikumise valdkonda hõlmava rikkumismenetluse Eesti ja Portugali
suhtes.

Komisjon esitab Eestile ametliku taotluse, et muuta eeskirju, mis hõlmavad ravimiretseptide tunnustamist farmatseutide poolt, teatas komisjon. Kõnealused ametlikud nõuded on esitatud põhjendatud arvamusena, mis on EÜ asutamislepingu artiklis 226 sätestatud rikkumismenetluse teine etapp. Kui komisjon ei saa rahuldavat vastust kahe kuu jooksul, võib ta anda asja Euroopa kohtusse.

Komisjon on otsustanud esitada EÜ asutamislepingu artikli 226 kohaselt Eestile põhjendatud arvamuse seoses Eesti õigusaktidega, millega keelustatakse nende ravimiretseptide tunnustamine, mille on kirjutanud välja tervishoiutöötaja, kellel on selleks õigus oma asukohaliikmesriigis, kuid kellel ei ole luba praktiseerida Eestis. Komisjon leiab, et kõnealused sätted piiravad nii tervishoiuteenuste osutamise vabadust kui patsientide õigust ning on vastuolus EÜ asutamislepingu artikliga 49.

Komisjon esitab Euroopa kohtule hagi ka Portugali vastu seoses ehitusteenustele kohaldatavate Portugali eeskirjadega. Ühtlasi esitab komisjon Portugalile ametliku taotluse muuta eeskirju kinnisvarateenuseid hõlmavate sätete puhul.

Komisjon on otsustanud esitada Euroopa Kohtule EÜ asutamislepingu artikli 226 kohaselt hagi Portugali vastu seoses Portugali õigusaktidega, millega reguleeritakse ehitusteenustele kohaldatavaid eeskirju ning mida loetakse olevat vastuolus EÜ asutamislepingu artikliga 49. Iga ehitusteenuste pakkuja, kes soovib Portugalis tähtajalist teenust osutada, peab vastama samadele tingimustele, millele tuleb vastata äriühingu asutamise puhul. Komisjon leiab, et kõnealused kohustused ei ole kooskõlas EÜ asutamislepingu artikliga 49 tagatud teenuste osutamise vabadusega.

Komisjon on otsustanud esitada EÜ asutamislepingu artikli 226 kohaselt Portugalile põhjendatud arvamuse seoses Portugali õigusaktidega, millega reguleeritakse kinnisvaramaaklerite ja kinnisvara vahendusettevõtete pakutavaid teenuseid. Kehtivate õigusaktide kohaselt on ühendusest pärit teenusepakkujaid kohustatud arvestama kõikide äriühingu asutamisel esitatavate vajalike nõuetega, seda ka juhul, kui on tegemist teenuste tähtajalise osutamisega; samas ei tehta vahet äriühingu asutamisel ja tähtajalise teenuse pakkumisel.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
18. July 2008, 12:58
Otsi:

Ava täpsem otsing