Parts: ehkki majanduskasv on olnud kiire, on energiatarbimine langenud

04. juuli 2008, 19:58

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan
Partsi sõnul on vaatamata meie kiirele majanduskasvule energiatarbimine hoopis
langenud.

Pariisis kogunenud Euroopa Liidu ministrite Transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetikanõukogu keskendus täna energiasäästu teemale, eesistujamaa Prantsusmaa tegi ettepaneku luua energiatõhususe kataloog, kuhu oleks koondatud liikmesriikide head kogemused energiasäästu saavutamisel, teatas ministeerium.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ütles nõukogus toimunud arutelu kokku võttes, et peab kataloogi loomist heaks mõtteks ja et ka Eestil on mitmeid kogemusi, mida teistega jagada.

„Eesti on energiatõhususe osas viimastel aastatel jõudsalt edasi liikunud – ehkki meie majanduskasv on olnud väga kiire, on energiatarbimine hoopis langenud,“ ütles Parts. „Selle on põhjustanud intensiivsed investeeringud nii hoonetesse, energiatootmise tehnoloogiasse kui ka meie elektrivõrkudesse.“
Näiteks aastatel 2005 ja 2006, kui Eesti majanduskasv oli vastavalt 9,8 ja 11,4 protsenti, vähenes primaarenergia tarbimine vastavalt kaks ja kolm protsenti.

Parts ütles, et oleme siiski alles pika tee alguses. Vaja on tegutseda eri energiatõhusust puudutavalt valdkodades: nii uute kui ka olemasolevate hoonete energiatarbe vähendamine, elektritarbijate harjumuste muutmine, soojuse ja elektri koostootmine, efektiivsemate energiat tarbivate seadmete kasutamine kodumajapidamistes ja tööstuses, energiasäästlikuma transpordi eeliskasutus, jne. „Eesti ettevõtetel tasub julgemalt heade kogemustega riikide äriliselt töötavaid ideid uurida ja neid välja pakkuda ka Eestis,“ nentis Parts.

Omaette suur võimalus on koostöö naaberriikidega. Nii näiteks on Eestil ühed tuulisemad rannikud Euroopa Liidus ning kui Baltimaad saavad suuremad ühendused Soome ja Poola elektrivõrkudega, saame meil toodetavat taastuvenergiat pakkuda vaiksemate tuultega liikmesriikidele. Seega võiksid uued ühendused suurendada teiste riikide huvi koostöös Eesti ettevõtetega meie rannikul tuuleparke arendada. Samuti tõstaks see Balti regiooni energiajulgeolekut.

Eesti esitas energiatõhususe heade tavade kataloogi kandmiseks kolm projekti:

• Elamufondi omandireform, mis on tõstnud omanikuvastutust Eesti korterelamutes ja aidanud saavutada edu korterelamute energiatõhusamaks rekonstrueerimisel. Näiteks kasvas aastatel 1997-2004 eraomanikele kuuluvate eluasemete arv 52 protsenti, samal ajal langes hoonete energiakasutus 30 protsenti. Eesti valitsus on igati soodustanud elanike investeeringuid hoonete energiasäästu, toetades seda näiteks laenugarantiidega ja korteriühistute loomise soodustamisega.
• Narva elektrijaama keevkihtplokid, kus uue tehnoloogia arendamine on aidanud efektiivsust oluliselt tõsta.
• Kadude vähendamine elektrivõrkudes: kui 1990ndate keskel läks ülekandevõrkudes kaduma 18% energiast, siis 2007. aastaks oli see vähenenud kaheksale protsendile.


Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
04. July 2008, 19:56
Otsi:

Ava täpsem otsing