Ministeerium: europrojektid lõpetatakse tähtajaks

11. juuli 2008, 12:03

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium
kinnitab, et kasutab 2004-2006. aasta eelarveperioodiks Euroopa Liidu
Ühtekuuluvusfondist Eesti transpordiobjektidele eraldatud raha tähtajaks
ehk 2010. aasta lõpuks.

Samuti pole ette näha probleeme käesoleva perioodi 2007-2013 projektide teostamisega, nagu väidab riigikontroll oma täna avaldatud pressiteates.

Ministeeriumi hinnangul on tõenäosus, et Eesti peaks osa raha Euroopa Liidule tagasi maksma, väga väike, kuna eelmise eelarveperioodi vahendeid võib kasutada 2010. aasta lõpuni, kõik projektid on praegu töös ning valmimas õigeks ajaks, teatas ministeerium. Kaks projekti, millele riigikontroll oma auditis kui ohus olevatele viitab – Muuga sadama idaosa laiendus ja Kukruse-Jõhvi teelõigu rekonstrueerimine – on plaanis lõpetada 2010. aasta hilissügiseks. Nimetatud projektide hanked on välja kuulutatud ning need kulgevad ajagraafiku kohaselt. Euroopa Liidu vahendeid on nendes projektides kokku 550 miljonit krooni, seega on Riigikontrolli hinnang 1,5 miljardi krooni ohus olemise kohta selgelt üle paisutatud.

Riigikontroll viitab oma teates ka sellele, et projektide hilinemise tõttu on nende maksumus tõusnud kokku miljardi krooni võrra. Ministeeriumi arvutuste järgi on see number tunduvalt ülehinnatud, kuna näiteks suuremahulise Muuga sadama laiendamise projekti lõppmaksumus pole veel selge (hanked käivad) ning seoses ehitushindade eeldatava langemisega võib projekt osutuda planeeritust sootuks odavamaks. Mitmed projektid käivitusid tõepoolest esialgsest kavast hiljem, kuid seda põhjusel, et valitsuse otsusega vähendati kõne all olevatel aastatel euroraha arvel kütuseaktsiisist eraldatavat raha teede remondiks ja ehitamiseks. Seega oleks kõigi projektide paarile aastale ajastamine kaasa toonud olukorra, kus jooksvaks teehoolduseks ei oleks enam raha jätkunud.

Samuti ei saa nõustuda riigikontrolli väitega, et ministeerium on loobunud kolmandikust perioodiks 2004-2006 ette nähtud projektide elluviimisest, seisab majandusministeeriumi teates. Euroopa Komisjonile esitatud projektide nimekiri, millele riigikontroll viitab, oli nn sooviloend ehk vajaduste nimekiri, kuna vajadusi oli kordades rohkem kui Eestile Ühtekuuluvusfondist raha eraldati.

Selline teguviis oli Euroopa Komisjoni poolt lubatud ning ministeerium lähtus võimalikult laiapõhjalist projektide valikut välja pakkudes põhimõttest, et kiiresti arenevas majanduses võivad prioriteedid aastate jooksul muutuda. Mitmed projektid eeldasid eeluuringuid, et olla kindel nende sellisel kujul läbiviimise mõttekuses, mõned esialgu oma projektitaotluse esitanud kasusaajad loobusidki pärast uuringute läbiviimist projektist. Seega võimaldas teadlikult pikem projektide nimekiri välja valida ja teostada neist kõige vajalikumad. Eesti on olnud koos Läti ja Sloveeniaga perioodi 2004-2006 parim eurorahade väljamaksja.

Eelarveperioodi 2004-2006 Ühtekuuluvusfondi toetuse abil on Eestis valminud või peagi valmimas sellised olulised projektid, nagu Tallinna lennujaama laiendus ja reisiterminal, Puurmani liiklussõlm, Maardu-Valgejõe teelõik, Jõhvi-Tartu-Valga maantee, Vaida-Aruvalla teelõik jms. Tagamaks valmisoleku transpordiprojektide realiseerimiseks on Ühtekuuluvusfondist rahastatud ka mitmete oluliste transpordiprojektide ettevalmistamist, näiteks tasuvus- ja teostatavusuuringute läbiviimist, keskkonnamõjude hindamist ja projekteerimist.

Riigikontrolli nimetatud olulistest transpordiprojektidest, millest väidetavalt ollakse loobunud, on näiteks Väo-Maardu ja Valgejõe-Rõmeda teelõikude rekonstrueerimine, Pärnu ümbersõidu ehitamine ja elektrirongiliikluse asjakohastamine, toodud üle uude eelarveperioodi ning nende teostamiseks on olemas valitsuse otsus. Lisaks on plaanis ellu viia mitmeid teisi olulisi transpordiprojekte nii Ühtekuuluvusfondi kui ka Euroopa Regionaalarengu Fondi toel. Seega kinnitab ministeerium, et Eesti jaoks olulised transpordiobjektid ei jää ehitamata.

Ministeerium on graafikus ka käesoleva eelarveperioodi 2007-2013 projektidega ning ei jaga riigikontrolli arvamust, nagu tekiks raskusi selle perioodi Ühtekuuluvusfondi vahendite ärakasutamisega.

Perioodi 2007-2013 planeeritud Ühtekuuluvusfondi vahendid on tänaseks hetkeks 100protsendiliselt projektidega kaetud. Vabariigi Valitsus on kinnitanud transpordi investeeringute kava, mis näeb ette 8,22 miljardi krooni Ühtekuuluvusfondi toetuse jagunemise 14 projekti vahel. Projektide rakendamise ajakavad tagavad ettenähtud Ühtekuuluvusfondi vahendite maksimaalse ärakasutamise. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium teeb kõik endast oleneva, et projektid valmiksid õigel ajal. Uue perioodi väljamakseid on võimalik teha kuni 2015. aasta lõpuni.

Riigikontroll avalikustas täna pressiteate, milles väljendatud arvamuse kohaselt võib Eestit ähvardada 1,5 miljardi krooni Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi tagasimaksmise nõue.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
11. July 2008, 14:55
Otsi:

Ava täpsem otsing