Tanel Raig • 23. september 2008
Jaga lugu:

EAS toetab tööstuste logistikainvesteeringuid

Toetuse eelarve aastani 2013 on 680 miljonit krooni. Sellest 110 miljonit krooni jagatakse esimeses taotlusvoorus.

Toetuse eesmärk on soodustada investeeringuid, mis aitavad kasvatada tööstusettevõtete tootlikkust ja ekspordipotentsiaali, toodete lisandväärtust, leida uusi turustusvõimalusi ja luua suurema lisandväärtusega töökohti.

EASi ettevõtete võimekuse divisjoni direktori Pille-Liis Kello sõnul on, nagu teistelgi arenenud riikidel, Eestiski edukaid tööstusettevõtteid, kes oma tootlikkuse tõstmiseks ei pea investeerima mitte enam põhitootmisliinidesse, vaid pigem toetavatesse tegevustesse.

"Üks olulisi valdkondi on kindlasti logistika, mis muutub moodsa tootmistehnoloogia kõrval kiiresti oluliseks investeerimisobjektiks, mille abil tootlikkust tõsta," kinnitab Kello.

EASi tehnoloogiainvesteeringute programmi raames toetatakse tööstusettevõtja põhitegevusalaga seotud masinate ja seadmete soetamist ning nende kasutuselevõtuks vajaliku immateriaalse vara soetamist.

Kui tööstusettevõtja põhitegevus on näiteks metalltoodete tootmine, siis on põhitegevuse lahutamatu osa kindlasti ladustamise logistika.

Seega on tööstusettevõtja tehnoloogiainvesteeringute programmist võimalik rahastada ka logistikatehnoloogiat, toetades investeeringuid logistika taset parandavatesse masinatesse, seadmetesse ja immateriaalsesse põhivarasse.

"Siiski tuleb rõhutada, et logistika arendamine ei saa olla prioriteet, kui põhitootmisliinid ja -tehnoloogia on aegunud," hoiatab Kello.

Tehnoloogiainvesteeringute programmi taotlust esitades tuleb ettevõttel näidata, et pikaajaline investeeringustrateegia on hästi läbi mõeldud ning investeerimisotsused põhjaliku analüüsi alusel loogilisse järjekorda seatud. Investeeringu tulemusena peab oluliselt tõusma ettevõtte loodav lisandväärtus ning suurenema ekspordi maht.

Lisandväärtuse tõstmiseks peab ettevõttes suurenema töötajate palk, põhivara kulum ja kasum, ilma et töötajate arv suureneks. Või siis on töötajate arvu suhteline suurenemine aeglasem kui teiste eelmainitud näitajate puhul.

Kindlasti on seda võimalik saavutada moodsat tehnoloogiat kasutavas ettevõttes, tehes investeeringuid logistika valdkonda.

Jaga lugu:
Hetkel kuum Äripäevas