Aas: seekord ei sihitud kahuriga isegi mitte varblast, vaid suisa sääske

26. september 2008, 16:40

Abilinnapea Taavi Aasa sõnul on Äripäeva
tänases kaaneloos välja toodud mõte, nagu sõltuks Tallinna kõrghoonete
teemaplaneeringu menetlus äriühingute panusest Jüri Vilmsi sihtasutuse
eelarvesse, täielik võhiklikkus.

Järgneb abilinnapea Taavi Aasa vastulause tänasele kaaneloole:

26. septembri Äripäevas püütakse luua müüti, otsekui sõltuks Tallinna kõrghoonete teemaplaneeringu menetlus äriühingute panusest Jüri Vilmsi sihtasutuse eelarvesse. Sellise väitega võib välja tulla vaid planeerimismenetlust mitte tundev võhik. Kümnete arhitektide, spetsialistide ja ametnike töö toimub planeerimisprotsessis seadustele ja kindlatele reeglitele toetudes ning selle vääramine pole jõukohane isegi niivõrd üleloomulikule ja fenomenaalseid võimeid omavale struktuurile nagu Eesti Keskerakond. Veelgi enam. Kuna avaliku väljapaneku järgselt ei laekunud farmaatsiatehase ala kõrghoonete piirkonnana käsitlemise suhtes ainsatki protesti, tuleb järeldada, et linnaplaneerimisameti väljapakutud lahendus on vastuvõetav ka laiale avalikkusele.
Muidugi soovib Äripäev skandaalse avastusega oma kahanevat mainet uuriva ajakirjandusväljaandena upitada, ent seekord ei sihitud kahuriga isegi mitte varblast, vaid suisa sääske.

Kõrghoonete teemaplaneeringu menetlemisprotsess on kõigile huvilistele avatud ja jälgitav. Avaliku väljapaneku järgselt oli võimalik avaldada arvamust igal linnakodanikul. Linnakodanikud on rahul, ainult Äripäevale näikse Tallinna arengut selgemate reeglitega raamistava teemaplaneeringu jõudmine otsustavasse tööstaadiumi vastukarva olevat. Et lugupeetud ajakirjanikke rahustada, toome siinkohal veelkord ära farmaatsiatehase kõrghoonete teemaplaneeringusse arvamise põhjused.

2006. aasta lõpus pöörduti linnaplaneerimise ameti poole sooviga kajastada farmaatsiatehasele kuuluvad krundid teemaplaneeringus kõrghoonete piirkonnana. Üldsõnalisele taotlusele ei olnud lisatud ideed toetavat linnaehituslikku analüüsi. Taotlusest ei selgunud ka, linnaehituslik lisaväärtus, mida kõrghoonete kavandamine piirkonda enesega kaasa toob. Sellest johtuvalt ei langetanud amet otsust ala kajastamiseks kõrghoonete piirkonnana.
Hiljem on ametile tutvustatud erinevaid eskiislahendusi piirkonna kujundamiseks mitmefunktsiooniliseks keskusealalaks. Ka linnaosa valitsus soovis, et alale antaks kuni 70 meetriste kõrghoonete ehitamise võimalus. Siiski said linnaplaneerimisameti otsuse juures oluliseks muutused Pärnu maantee ja Tondi tänava piirkonnas.

Pärnu maantee ja raudtee vaheline ala Saku tänava ja Tammsaare tee vahelises lõigus on aktiivselt arenev piirkond. Menetledes sellesse piirkonda koostatud detailplaneeringuid, on amet jõudnud seisukohale, et tulevikus on otstarbekas rajada Pärnu maanteega paralleelselt piki raudteed kulgev jaotustänav ja pikendada olemasolevat trammiliini Järve keskuseni. Samuti on vajalik laiendada Tondi tänavat lõigus raudteest Linnu teeni ja tagada kergliiklusteede ohutu ristumine raudteega Seebi tänava pikendusel, et paremini ühendada Pärnu maantee äärne äripiirkond Kristiine elamualadega. Trammi- ja elektrirongipeatus tagavad piirkonnale suurepärase ühistranspordiühenduse. Ülaltoodut arvestades ning tingimusel, et Tondi tänava, raudtee ja Seebi tänava vaheline piirkond kujundatakse tervikuna mitmefunktsiooniliseks keskusealaks, kus elamufunktsiooni toetavad ühiskondlikud hooned ning äri- ja teeninduspinnad, samuti moodustatakse eramaa arvel transpordimaa kinnistud linna arenguks vajaliku Tondi tänava laienduse tagamiseks, pidas amet võimalikuks toetada Tondi kõrghoonete piirkonna lisamist teemaplaneeringusse.

Farmaatsiatehase ala lisamisel teemaplaneeringusse viidati ka sellele, et ala on võimalik käsitleda kõrghoonete piirkonnana juhul, kui kogu Tondi tänava, raudtee ja Seebi tänava vaheline piirkond planeeritakse tervikuna.

Oleme leidnud farmaatsiatehase ala hoonestamiseks, peale sealt tootmise väljakolimist, parima lahenduse. Mahajäetud tööstusalade kasutuselevõtt ning sulandamine linnaruumi on oluliseks probleemiks kogu Euroopas ning Tallinn püüab ennetada arenguid, kus suured industriaalalad muutuvad tühermaaks, kätkedes ohtu nii ümbruskonna sotsiaalsele tasakaalule kui luues eeldused kriminogeense olukorra halvenemiseks.

Kõrghoonete teemaplaneeringust loodame garantiid, tagamaks linna senisest plaanipärasemat ja tasakaalustatumat arengut. Jääb arusaamatuks, mis on sellel ühist Vilmsi sihtasutusega ja ühe ajalehe ning tootmisettevõtte reklaamilepinguga.

Äripäev kirjutas, et Tallinna Farmaatsiatehas kandis pool miljonit krooni Keskerakonna mõjukate poliitikute juhitava sihtasutuse Jüri Vilmsi Sihtkapital arvele. Mõned kuud hiljem loobus Tallinna linnaplaneerimise amet oma varasemast seisukohast, mis ei lubanud rajada farmaatsiatehasel enda kinnistule kõrghooneid.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
29. September 2008, 11:29
Otsi:

Ava täpsem otsing