Kommentaar: Eesti maksureeglid taas Komisjoni kriitika all

17. oktoober 2008, 20:20

AS PricewaterhouseCoopersi maksukonsultant
Iren Koplimetsa sõnul on Eesti maksureeglis taas Komisjoni kriitika all.

Järgneb Iren Koplimentsa kommentaar:

Vaevalt kuu aega tagasi lõpetas Komisjon Eesti suhtes algatatud rikkumismenetluse seoses välismaiste pensionifondide diskrimineerimisega, kui 16. oktoobril 2008 teavitati avalikkust uuest rikkumismenetlusest Eesti vastu (Komisjoni pressiteade IP/08/1532). Rikkumismenetluse eesmärgiks on tagada ühenduse õiguse üldine ning ühetaoline kohaldamine liikmesriikides. Tegemist on teise astmesse jõudnud kolmeastmelise menetlusega, kus Eestil on vastamiseks aega 2 kuud. Juhul, kui osapooli rahuldava tulemuseni ei jõuta, võib Komisjon suunata asja Euroopa Kohtusse.

Seekord on probleemiks mitteresidendist pensionäridele Eestist makstava pensioni maksustamine. Nimelt on Eesti residentidest pensionäridel õigus igal kalendriaastal tulust maha arvata kuni 63 000 krooni (27 000 krooni tulumaksuvaba miinimum, millele lisandub 36 000 krooni täiendavat maksuvaba tulu pensioni korral). Sarnast mahaarvamist võimaldatakse teise Euroopa Liidu liikmesriigi residentidele vaid juhul, kui nende maksustatavast tulust vähemalt 75% on saadud Eestist. Mitteresidendist pensionäril, kelle Eestist saadud tulu moodustab alla 75% tema kogutulust, mahaarvamise õigust ei ole.

Euroopa Kohus on praktikas korduvalt kinnitanud, et kui objektiivselt sarnases olukorras olevat residendist ja mitteresidendist isikut maksustatakse erinevalt, võib see tuua kaasa kaudse diskrimineerimise, mis on vastuolus Euroopa Ühenduse asutamislepingus sätestatud isikute vaba liikumise põhimõttega. Teise riiki elama asudes võib isiku maksukohustus Eestist saadava pensioni osas suureneda, kuna ta võib kaotada õiguse maksuvabale tulule.

Seega ei pruugi Eesti tulumaksuseadus olla vastavuses Euroopa õigusega, kuna Euroopa Kohtu poolt tõstatatud probleem isikute võrdsest kohtlemisest ei tõusetu mitte selle alusel, kui suur osa tuludest laekub Eestist, vaid kas ta saab sarnaselt kohalikele maksumaksjatele rakendada maksuvabastusi. Euroopa Kohus on senises kohtupraktikas kinnitanud, et allikariigil on kohustus võimaldada isikul arvesse võtta maksuvaba tulu juhul, kui isikul ei ole võimalik seda teha mõnes teises riigis.

Huvitav on juhtum seetõttu, et ka paljud teised liikmesriigid rakendavad maksuvaba tulu arvestamisel Eestile sarnast lähenemist, mistõttu Eesti osas algatatud rikkumismenetlus ning võimalik kohtuasi võivad omada olulist mõju ka teiste Euroopa Liidu riikide maksusüsteemidele.

Tulles tagasi alguses mainitud pensionifonde puudutava rikkumismenetluse juurde, tasub märkida, et Komisjon lõpetas menetluse tuginedes kevadel vastuvõetud tulumaksuseaduse muudatustele, millega kaotati ära dividendidelt tulumaksu kinnipidamine. Uus tulumaksuseaduse eelnõu, mis Riigikogus just esimese lugemise läbis, tühistab tehtud muudatuse. Juhul, kui dividendidelt maksu kinnipidamine jääb alles, ei ole välistatud, et Komisjon taastab ka selle rikkumismenetluse.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
24. October 2008, 17:34
Otsi:

Ava täpsem otsing