21. oktoober 2008 • 2 min
Jaga lugu:

Eesti maksud taas kriitika all

Vaevalt kuu tagasi lõpetas Euroopa Komisjon (EK) Eesti suhtes algatatud rikkumismenetluse seoses välismaiste pensionifondide diskrimineeriva maksustamisega, kui 16. oktoobril teavitati uuest rikkumismenetlusest Eesti vastu. Eesmärk on EK pressiteate järgi tagada ühenduse õiguse üldine ühetaoline kohaldamine liikmesmaades. Eestil on vastamiseks kaks kuud. Kui pooli rahuldava tulemuseni ei jõuta, võib EK suunata asja Euroopa Kohtusse.

Seekord on probleem mitteresidendist pensionäridele Eestist makstava pensioni maksustamine. Eesti residentidest pensionäridel on õigus igal kalendriaastal tulust maha arvata kuni 63 000 krooni (27 000 krooni tulumaksuvaba miinimum ja 36 000 krooni täiendavat maksuvaba tulu pensioni korral). Sarnast mahaarvamist võimaldatakse teise ELi liikmesriigi residentidele, kui nende maksustatavast tulust vähemalt 75% on saadud Eestist. Mitteresidendist pensionäril, kelle Eestist saadud tulu on alla 75% tema kogutulust, mahaarvamise õigust ei ole.

Euroopa Kohus on korduvalt kinnitanud, et kui objektiivselt sarnases olukorras olevat residendist ja mitteresidendist isikut maksustatakse erinevalt, võib see tuua kaasa kaudse diskrimineerimise, mis on vastuolus Euroopa Liidu asutamislepingus sätestatud isikute vaba liikumise põhimõttega. Teise riiki elama asudes võib isiku maksukohustus Eestist saadava pensioni osas suureneda, kuna ta võib kaotada õiguse maksuvabale tulule.

Seega ei pruugi Eesti tulumaksuseadus olla vastavuses Euroopa õigusega, kuna Euroopa Kohtu tõstatatud probleem isikute võrdsest kohtlemisest ei tõuse mitte selle alusel, kui suur osa tuludest laekub Eestist, vaid kas ta saab sarnaselt kohalikele maksumaksjaile rakendada maksuvabastusi. Euroopa Kohus on kohtupraktikas kinnitanud, et allikariigil on kohustus võimaldada isikul arvesse võtta maksuvaba tulu juhul, kui isik ei saa seda teha mõnes teises riigis. Huvitav on juhtum seetõttu, et ka paljud teised liikmesriigid rakendavad maksuvaba tulu arvestamisel Eestile sarnast lähenemist, mistõttu Eesti osas algatatud rikkumismenetlus ja võimalik kohtuasi võivad omada olulist mõju ka teiste ELi riikide maksusüsteemidele.

Tasub märkida, et EK lõpetas pensionifonde puudutava menetluse, tuginedes kevadel vastuvõetud tulumaksuseaduse muudatustele, millega kaotati dividendidelt tulumaksu kinnipidamine. Uus tulumaksuseaduse eelnõu, mis riigikogus just esimese lugemise läbis, tühistab tehtud muudatuse. Kui dividendidelt maksu kinnipidamine jääb alles, pole välistatud, et EK taastab ka selle rikkumismenetluse.

Autor: Iren Koplimets

Jaga lugu:
Hetkel kuum Äripäevas

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega. Loe lähemalt