27. oktoober 2008 kell 22:00

Kauba kindlustamise kohustus sõltub riskist

Kui kauba omanik arvab, et mõistlik oleks veosekindlustus osta, tuleks mõelda, kes maksab kulud.

Kellelgi on kaup, mida pakkuda, aga ta ei tea täpselt, kuhu seda võimalikult kasulikult müüa. Keegi oleks valmis kaupu ostma, aga on teadmata, kust saada võimalikult soodsaid tingimusi.

Leidub palju ettevõtjaid, kes need kaks soovi ühendavad ja omanikku vahetavast rahast osa endale võtavad. Mõned kaubad võivad pika teekonna jooksul mitu korda omanikku vahetada.

Tarnetingimus määratleb, kellel on millised kohustused kauba tarnimisel ja millal läheb kauba kahjustumise ja kadumise risk üle ostjalt müüjale. Mida rohkem on kohustusi ja mida kauem kannab kauba müüja riski, seda kallim on kaup ostjale.

Sama on kindlustusega: kohustuse võib panna nii ostjale kui ka müüjale. Tavaliselt on kindlustamise kohustus vastavuses kauba kahjustumise või hävimise riskiga. Kui müüjal on risk kaupa kahjustada, siis on ka müüja mure see kaup kindlustada.

Osa tarneklausleid märgivad eraldi ära müüja kohustuse kaup kindlustada, kuigi enamiku teekonnast kannab kauba kahjustumise riski hoopis ostja.

Tihti arvatakse, et tarnetingimustes sätestatu on kohustuslik. Nii see ei ole. Kauba müüja ja ostja võivad alati täiendavalt kokku leppida erinevates tingimustes. Tarnetingimustes kirjutatu kehtib vaid siis, kui täiendavaid või parandavaid kokkuleppeid ei ole.

Eriti tähelepanelikud peavad olema vahendajad. Mitme ostu-müügitehingu puhul on mitu riskide üleminekut. Mõistlik oleks veenduda, et kindlustus kehtib kogu marsruudi vältel, mitte ainult ühe poole riski katvale osale.

Küsimus on ka rahas. Kui osta kindlustuse punktist A punkti B ja seejärel punktist B punkti C, siis on see kallim kui osta kindlustus punktist A punkti C.

Lisaks on mitmekordse kindlustamise puhul kahju tekkimisel palju segadust. Kui hiljem on vaja kahju hüvitada, võib sel juhul samuti omajagu küsimusi tekkida.

Mitmed seltsid on kliendi riski nõus kindlustama ainult ulatuses, mille jooksul klient tarnetingimuse järgi riski kannab.

Igal juhul peab kaubaomanik endale selgeks tegema, kes ja millises jaos vastutab ja kuidas on kasulikum veose teekonda kindlustada nii, et kaitse oleks piisav.

Autor: Ilmar Vissak

Hetkel kuum