SEB fondijuht Õunmaa: investorid on rahulikud

28. oktoober 2008, 10:42

SEB Likviidsusfondi juhi Ene Õunmaa sõnul
tuli lõviosa varade enam kui 13% allahindlusest kolme Islandi panga
võlakirjadest.

Fondijuhi sõnul on osakuomanikud rahulikud ja soovi korral on võimalik kiiresti osakud rahaks vahetada.

Miks otsustasite sellise järsu konservatiivse ümberhindamise teha?

Põhjuseks on erakorraline olukord turgudel. Pärast Lehman Brothersi pankrotti ei peegeldanud hinnad võlakirjaturgudel enam varade tegelikku väärtust. Ka väga kõrge reitinguga võlakirjade realiseerimishinnad turul on oluliselt madalamad nende arvestuslikust turuväärtusest. Likviidsuse tagamiseks on hinnatud portfelli investeeringud kiirmüügi väärtusesse, kuna üksnes see võimaldab investorite võrdset kohtlemist. Tasub tähelepanu pöörata, et varade hinna taastumisel tõuseb ka osaku puhasväärtus.

Millised konkreetsed investeeringud sellise allahindluse põhjustasid?

Suurimad üksikud ümberhindlused on tehtud Islandi pankade võlakirjadele. Enne ümberhindlust moodustasid Kaup?ingi, Glitniri ja Landsbankiga seotud eurovõlakirjad ligikaudu 3,8% fondi mahust. Kaup?ingi ja Landsbankiga seotud võlakirja hindas SEB Varahaldus järelturu puudumise tõttu nulli. Glitniri võlakirja puhul oli võimalus võlakiri kiiresti järelturul realiseerida. Ülejäänud ümberhindlused on seotud portfelli hindamisega reaalsetele kiirmüügihindadele praeguses turusituatsioonis.

Investori seisukohalt näib ebaõiglane selline ränk allahindlus järsku teha. Miks mitte jupikaupa jooksvalt, et investorid oleksid jõudnud soovi korral raha välja võtta?

Pärast pikki konsultatsioone fondi audiitoritega otsustasime mitte ajatada Islandi pankadega seotud väärtpaberite ümberhindlusest turuhinnale tekkinud kahjumit. Leiame, et niisuguse kahjumi ajatamine suhteliselt pikale perioodile pole kooskõlas investorite ootuste ja huvidega.

Kas investorid on juba tagajalgadel? Millist tagasisidet olete saanud?

Osakuomanikud on uudise rahulikult vastu võtnud. Kuna pärast ümberhindlust kajastab portfell fondi varade väärtust reaalsete kiirmüügihindadega, siis on portfell väga likviidne ja klientide soovil on võimalik varad kiiresti realiseerida. Juhul, kui klientidel pole vajadust oma positsiooni realiseerida, puudub ka fondil vajadus kiirmüügihindadega müüa.

Mida julgete soovitada investoritele, kes seni on hoiustamisele eelistanud väidetavalt vähese riskiga Likviidsusfondi?

Likviidsusfondi riskid on tõesti madalad, kuid nagu iga fondiga kaasneb ka selle investeeringu puhul risk. Erakorralises turusituatsioonis on see risk kahjuks realiseerunud ja SEB Varahaldusel ei olnud võimalik jätkata fondi puhasväärtuse stabiilsena hoidmist.

Milline olukord on teiste SEB fondidega, kas olete ka teisi konservatiivselt ümber hinnanud ja mis mahus?

SEB Varahalduse hallatavad teised fondid töötavad teistel alustel. Turuhinna muutused kajastuvad fondiosaku hinnas igapäevaselt.

Millist käekäiku SEB Likviidsusfondile edasi ootate?

Fond jätkab oma tavapärast tegevust. Kuni fondiosaku hind on alla nimiväärtuse, lisandub intressitulu fondiosaku hinnale. Intressitulu väljamaksmine jätkub tavapärases korras pärast osakuhinna jõudmist nimiväärtuseni (100 krooni). Tänase seisuga on fondi portfelli keskmine tootlus lunastuseni 13,73%.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
03. December 2008, 12:39
Otsi:

Ava täpsem otsing