ÄP fototoimetus • 28. oktoober 2008 kell 22:00

Väliskaubanduse terminid (3)

E.& O.E. errors and omissions excepted - vead ja väljajätmised lubatud

ECE Convention International Convention for the Harmonization of Frontiers Controls of Goods - rahvusvaheline kokkulepe kaubakontrollimise ühtlustamisest piiridel

ECU European currency unit - Euroopa valuuta ühik

EDI electronic data interchange - elektrooniline andmete vahetamine

EDIFACT Electronic Data Interchangefor Administration, Commerce and Transport - administratsiooni, kaubanduse ja transpordi elektrooniline andmete vahetus

EDP electronic data processing - elektrooniline andmete töötlus

e.g. for example - näiteks

ETA expected time of arrival - arvatav saabumise aeg

ETD expected time of departure - arvatav lahkumise aeg

ETS expected time of sailing - arvatav navigatsiooni aeg

excl. excluding - välja arvatud

EXW Ex works (Incoterms) - hangitud tehasest (müüja juurest)

F.A.A. free of all average - ei sisalda keskmiseid väärtuseid

f.a.c. fast as can (loading or discharge) - nii kiiresti kui võimalik

F.A.C. forwarding agent's commission - ekspediitori vahendustasu

FAK freight all kinds - kõik kaubad

FALPRO Special Programme on Trade Facilitation (UNCTAD) - Programm kaubanduse lihtsustamiseks

F. and D. freight and demurrage - veotasu ja seisuajatasu

f.a.q. fail average quality - ei vasta keskmisele kvaliteedile

FAS Free alongside ship (Incoterms) - tarnimine laeva kõrvalt

FBL FIATA Multimodal Transport Bill of Lading (FIATA Document) - segavedude veokiri (Rahvusvahelise ekspedeerijate assotsatsiooni dokument)

FCA Free carrier (Incoterms) - tarnimine alates vedajale üleandmisest

FCL full container load - täiskonteiner

FCR Forwarders Certificate of Receipt (FIATA Document) - ekspedeerijate vastuvõtu sertifikaat (Rahvusvahelise ekspedeerijate assotsiatsiooni dokument)

FCT Forwarders Certificate of Transport (FIATA Document) - ekspedeerijate transpordi sertifikaat (Rahvusvahelise ekspedeerijate assotsiatsiooni dokument)

FFI FIATA Forwarding Instructions (FIATA form) - vedajate juhendid (Rahvusvahelise ekspedeerijate assotsiatsiooni dokument)

f.g.a. free of general average - ei sisalda üldiseid keskmisi

FHEX Friday and Holidays excepted - reede ja pühad väljaarvatud

f.i. free in - vabalt sisse

f.i.o. free in and out - vabalt sisse ja välja

f.i.a.s. free in and stowed - vabalt sisse ja lastima

f.i.o.s. free in and out stowed - vabalt sisse ja välja lastima

f.i.c. freight, insurance, carriage - vedu, kindlustus, veovahend

f.i.h. free in harbour - kuni sadamani vabalt

firavv first available vessel - esimene saadaolev laev

FIS freight, insurance and shipping charges - vedu, kindlustus ja vedamistasud

f.i.w. free into waggon - kuni vagunini vabalt

FLT forklift truck - laadurauto

FOB free on board (Incoterms) - tarne laevapardalt

F.O.C. flags of convenience - laev on registreeritud välismaal

F.O.D. free of damage - ilma vigastusteta

f.o.w. first open water - esimene vaba vesi

F.P.A. free of particular average - ilma kindlate keskmisteta

FPAD freight payable at destination - vedu on makstav sihtkohas

FR flat rack (container) - konteinerite raam

Frt. fwd. freight forward - veose edasitoimetamine

ft. ppd. freight prepaid - veose ettemaks

frt. ton freight ton - inglise tonn 1016 kg, mahumõõt 1,13 kuupmeetrit

ft. foot (feet) - jalg (pikkusmõõt 0,3048 m)

FWC full loaded weight & capacity (container) - kogu kaal ja maht konteineris

fwdr. Forwarder - vedaja, ekspediitor

FWR FIATA Warehouse Receipt (FIATA Document) - kaubalao dokument (Rahvusvahelise ekspedeerijate assotsiatsiooni dokument)

Autor: ÄP

Hetkel kuum