Kohus rahuldas Seppikute hagi AS Äripäev vastu osaliselt

Annika Matson 30. oktoober 2008, 11:57

Harju Maakohus otsustas eile rahuldada
osaliselt Seppikute hagi AS Äripäev vastu.

Harju Maakohus otsustas eile rahuldada osaliselt Ain Seppiku (56), Siim Seppiku (29) ja Sulev Seppiku (33) hagi ASi Äripäev vastu ebaõigete andmete ümberlükkamiseks, au ja hea nime teotamise lõpetamiseks ja sellest hoidumiseks ning ebaõigete andmete avaldamisega tekitatud mittevaralise kahju hüvitamiseks, teatas kohus.

Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel ütles kommentaariks, et Äripäev otsustab pärast arupidamist advokaatidega, kas kaevata otsus edasi või mitte.

Kohus otsustas:

1. Kohustada ASi Äripäev omal kulul ümber lükkama 16. märtsil 2007.a. ajalehes „Äripäev” rubriigis „Luubi All, Äp2” avaldatud artiklites „Kas Keskerakonna rahal on märk küljes?” ja „Kust võis tulla Seppikute raha?” Ain Seppiku, Siim Seppiku ja Sulev Seppiku kohta avaldatud ebaõiged andmed selle kohta, nagu oleks Ain Seppikul, Siim Seppikul ja Sulev Seppikul seos nn. allilmaga, nn. ühiskassaga ja Oleg Lvoviga. Kohustada ASi Äripäev hageja poolt taotletut avaldama samal leheküljel kui artikkel „Kust võis tulla Seppikute raha?” ja samal pinnal, kui seda oli eelmainitud artiklile lisatud foto.

Kohus leidis, et AS Äripäev lõi mõistlikus lugejas kujutelma, et hagejad on seotud nn ühiskassa, nn allilma ning Oleg Lvoviga läbi ASi Äripäev poolt väidetud ahela Kovaltšuk - Kolesnikov – Lvov (ja läbi selle ka ühiskassaga) seostamise hagejatega, kuid ei suutnud seda veenvalt tõendada. Kuna kohtu arvates oli üheks osaks sellise ebaõigekujutuse loomisest artiklile lisatud Oleg Lvovi foto, mis domineeris artikli enda üle, siis peab kohus mõistlikuks kohustada ASi Äripäev hagejate poolt taotletut avaldama samal leheküljel kui artikkel „Kust võis tulla Seppikute raha?” ja samal pinnal, kui seda oli eelmainitud artiklile lisatud foto.

2. Kohustada ASi Äripäev omal kulul ümber lükkama ka 01. märtsil ja 23. märtsil 2007.a. ajalehes „Äripäev“ avaldatud artiklites „Sulev Seppik tegi Viimsis imet“, „Viimsi võim jätkab libedat maaäri“ ja „Viimsi võtmeisikute tehingutel kahtlane maik“ alapealkirja all „Korruptsioonihõngu ka eelmiste vallajuhtide tehingutes“ hagejate kohta avaldatud ebaõiged andmed selle kohta, nagu oleks nn. antenniväljaku krundi detailplaneering kehtestatud 8 päevaga. Andmete ümberlükkamine peab toimuma samal leheküljel ning samal lehepinnal, kui seda oli avaldatud artikkel „Sulev Seppik tegi Viimsis imet“.

3. Kohustada ASi Äripäev avaldama esimese ümberlükkamise hiljemalt 14 päeva jooksul ning teise hiljemalt 21 päeva pärast peale kohtuotsuse jõustumist.

Hagi jäeti rahuldamata nõudes kohustada AS- Äripäev omal kulul ümber lükkama 19. detsembril 2007.a. ajalehes Äripäev esilehel avaldatud pealkirja „Seppikud said kasiinoloa” all olevas tekstis ja lehekülgedel 6-7 avaldatud artiklis pealkirjaga „Seppikute turg saab suure kasiino“ Siim Seppiku ja Sulev Seppiku kohta avaldatud ebaõigeid andmeid sisaldavad väited selle kohta, et Siim Seppiku ja Sulev Seppiku firmale kuulub kasiino ning et Siim Seppikule ja Sulev Seppikule kuulub Grand Prix’ kasiino. Kuna kohtu arvates on kostja need hagejate kohta avaldatud ebaõiged andmed piisavas vormis ümber lükanud juba enne asja arutamist kohtuistungil.

Kohus jättis rahuldamata ka nõude määrata kohtu oma äranägemise järgi ja ASilt Äripäev Ain Seppiku, Siim Seppiku ja Sulev Seppiku kasuks välja mõista au teotamisega tekitatud mittevaralise kahju hüvitamiseks õiglane hüvitis.

Kohus on piisavalt analüüsinud hagejate poolt esiletoodud asjaolusid ning andnud piisava hinnangu ASi Äripäev poolt hagejate suhtes ebakohaste väärtushinnangute avaldamise kohta, mis peaks hagejate väärikust taastama. Samuti kohus arvestab sellega, et ASile Äripäev etteheidetavad ja kohtu poolt osundatud väited on tehtud hagejate ärielulise tegevuse, mitte nende eraelu kohta, mis samuti välistab, kohtu arvates rahalist hüvitamist väärivaid hagejate üleelamisi ja kannatusi.

Nõude osas kohustada ASi Äripäev lõpetama Ain Seppiku, Siim Seppiku ja Sulev Seppiku au ja hea nime teotamine ja sellest edaspidi hoiduma leiab kohus, et puuduvad mõistlikud alused eeldada, et ASi Äripäev kavatseks korrata kohtu poolt tuvastatud ebaõigeid väiteid või kohatuid väärtushinnanguid. Samuti ei ole kohtul võimalik ette hinnata muude hagejaid puudutavate andmete avaldamist ASi Äripäev poolt tulevikus. Vastav üldine kohustus hagejate poolt taotletava hoidumise kohta tulenev seadusest ning selle eraldi kostjale kohustuseks seadmine ilma selgelt ette nähtava eelduseta, ei ole põhjendatud.

Kohtukulud jäeti võrdselt poolte kanda. Kohtuotsusele võivad pooled esitada apellatsioonkaebuse 30 päeva jooksul peale kohtuotsuse kättesaamist otse Tallinna Ringkonnakohtule.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
30. October 2008, 13:49
Otsi:

Ava täpsem otsing