Kaitseminister esitab uueks kantsleriks Riho Terrase

14. november 2008, 12:40

Kaitseminister Jaak Aaviksoo esitab
valitsusele ettepaneku kinnitada 1. detsembrist kaitseministeeriumi kantsleriks
kolonelleitnant Riho Terras, kes praegu on teenistuses kaitsejõudude
peastaabis.

Kaitseministrit nõustanud komisjon otsis kantsleri ametisse sobilikke kandidaate, kel oleks vastav haridus ja ettevalmistus, varasem jõustruktuurides juhtival kohal töötamise kogemus ning kes oleks poliitiliselt sõltumatu. Aaviksoo tegi läbirääkimiste käigus ettepaneku kolonelleitnant Terrasele, kes pärast mõtlemisaega andis täna kantsleriks kandideerimiseks nõusoleku.

"Olen teinud minu jaoks väga raske otsuse – lahkuda kaitseväe tegevteenistusest reservi. Kantsleri amet on uus väljakutse ning soovin ametisse asudes sellele tööle täielikult pühenduda," lausus Terras. Ta esitab täna kaitseväe juhatajale avalduse tegevteenistusest lahkumiseks alates uude ametisse kinnitamisest.Riho TerrasRiho Terras

Terrase hinnangul on uues ametis üheks olulisemaks väljakutseks viimase aastaga märkimisväärselt paranenud valitsemisalasisest koostööd edaspidi veelgi tihendada. "Laiema riigikaitselise mõtlemise viimiseks kaitsejõudude ja kaitseministeeriumi valitsemisalast väljapoole peame tegema koostööd ka kõikide teiste valitsusasutustega, mõtestamaks Eesti riigi kaitset kui kõiki ja kõikehõlmavat ülesannet," ütles ta.

Kaitseminister Aaviksoo kinnitusel ootab ta uuelt kantslerilt haldussuutlikkuse tõstmist. "Selleks on olemas kõik eeldused. Peatselt valitsuse poolt vastuvõetavast sõjalise riigikaitse kümneaastasest arenguplaanist peab saama kaitseplaneerimise keskne alusdokument. Selle koostamise käigus teostasime esialgse auditi mitmete kaitsejõudude peastaabi ja ministeeriumi funktsioonide ja ülesannete ühendamise ning selgema jaotuse kehtestamiseks. See on töö, millega lähiaastatel tuleb otsustavalt edasi minna," sõnas kaitseminister.

Aaviksoo sõnul tuleb uue sõjalise arenguplaani ellurakendamine ühitada kaitsevaldkonna seadusandluse ühtlustamisega. Sealjuures tuleb kaitseväeteenistuse seaduse, rahu- ja sõjaaja riigikaitse seaduste uuendamist ning valmidusseaduse väljatöötamist käsitleda ühe tervikuna. Eelöeldut silmas pidades leian, et kolonelleitnant Terras on sellesse ametisse parim kandidaat, ütles Aaviksoo.

Kolonelleitnant Riho Terras on sündinud 1967. aastal. Alates 1991. aastast on ta teeninud erinevatel ametikohtadel kaitseväes – Kalevi üksik-jalaväepataljoni kompanii- ja staabiülemana, Üksik-Vahipataljoni ülemana, Kaitseliidu peastaabi ülemana, kaitseatašeena Saksamaal ja Poolas, kaitsejõudude peastaabi analüüsi- ja planeerimisosakonna ülemana, NATO Iraagi treeningmissiooni staabiülema asetäitjana ning kaitsejõudude peastaabi ülema asetäitjana operatiivalal.

Riho Terras on lõpetanud Balti Kaitsekolledži vanemstaabiohvitseride kursuse ning omab magistrikraadi riigi ja ühiskonnateaduste alal Bundeswehri ülikoolist.

Kaitseministeeriumi senine kantsler Lauri Almann lahkub täna ametist seoses asumisega uuele töökohale.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
14. November 2008, 12:40
Otsi:

Ava täpsem otsing