Tagatisfond jättis osafondide kvartalimaksed samaks

21. november 2008, 14:34

Tagatisfondi nõukogu otsusega jäeti hoiuste
tagamise osafondi, investorikaitse ja pensionikaitse osafondi kvartaliosamaksed
samale tasemele, teatas fond oma pressiteates.

Määrad saavad olema hoiuste tagamise osafondil 0,0008%, investorikaitse osafondil - väärtpaberite ostu- ja müügitehingute käibelt 0,012%, väärtpaberiportfelli valitsemise teenuselt 0,0048% ning väärtpaberite hoidmise teenuselt 0,0012%; ja pensionikaitse osafondil 0,01%.

Hoiuste tagamise osafondi mahueesmärgi ja kvartaliosamakse määra vaatab Fondi nõukogu läbi 2009. aasta II kvartalis toimuval nõukogu koosolekul. Otsus tuleneb Euroopa Liidu hoiuste tagamise skeeme käsitlevas Direktiivis tehtavatest muudatustest nagu hüvitamise piirmäära 100 000 euroni tõstmise kui ka muude tingimuste osas, mis võiksid muuta Tagatisfondi seadust ja sellest tulenevalt ka Fondi pikemaajalist vaadet hoiuste tagamise osafondi finantseerimisele.

Alates 2008. aasta 9. oktoobrist kehtib hoiuste hüvitamise 782 330 krooni ehk 50 000 euro suurune piirmäär ilma seni kehtinud 10%-lise omavastutuseta, senise 313 000 krooni ehk 20 000 euro asemel.

Investeeringud hüvitatakse 313 000 krooni ehk 20 000 euro ulatuses. Investeeringute 10% omavastutust ei rakendata alates 2009. aasta 1. jaanuarist.
Kohustusliku pensionifondi osakuomanike hüvitamisele kuuluv kahju summas kuni 156 466 krooni ehk 10 000 eurot hüvitatakse osakuomanikule täies ulatuses. Kahjusumma, mis ületab 10 000 eurot osakuomaniku konkreetse kahjujuhtumi kohta, hüvitatakse 90% ulatuses.

Seoses kohustusliku kogumispensionide väljamaksete alustamisega läbi kindlustusandjaga sõlmitud pensionilepingute skeemi alates 2009. aasta algusest muudeti vastavaid seadusi sealhulgas ka Tagatisfondi seadust. Tagatisfondi senisele kolmele osafondile lisandub neljas osafond – pensionilepingute osafond, kuhu kindlustusseltsid maksavad kvartaliosamakseid. Nõukogu kehtestas pensionilepingute osafondi kvartaliosamakse määraks 0,05%.

Ka kinnitas Tagatisfond 2009. aasta eelarve kogumahus 53,9 miljonit krooni. Sellest osafondide osamaksed moodustavad 10,7 miljonit krooni ja tulu Fondi vara investeerimisest 43,2 miljonit krooni.

Fondi tegevuskulud kinnitati summas 4,6 miljonit krooni, millest Fondi varade paigutamisega seotud kulud moodustavad 1,8 miljonit krooni ja üldkulud 2,8 miljonit krooni.

Tagatisfond on avalik-õiguslik juriidiline isik ja tegutseb alates 2002.a. 1. juulist Hoiuste Tagamise Fondi õigusjärglasena. Tagatisfondi eesmärgiks on tagada hoiuste, investeeringute ja kohustusliku pensionifondi osakute kaitse ning hüvitamine seaduses toodud alustel ja korras.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
21. November 2008, 14:34
Otsi:

Ava täpsem otsing