ÄP fototoimetus • 23. november 2008 kell 22:00

Põllumehed saavad PRIAst toetust küsida

Tänasest 15. detsembrini saavad loomapidajad ja mikropõllumajandusettevõtjad esitada PRIAsse taotlusi investeeringutoetuse saamiseks.

Loomakasvatusehitiste rahastamisel võib ühe taotleja toetus ulatuda 7,8 miljoni kroonini, mikropõllumajandusettevõtete edendamisel 1,56 miljoni kroonini.

PRIA arengutoetuste osakonna juhataja asetäitja Mati Mõtte ütles, et mõlema meetme toetuste saamise tingimustes on võrreldes eelmise taotlusvooruga kehtestatud hulk muudatusi, täiendatud on ka hindamiskriteeriume. Juhendid ja taotlusvormid on saadaval PRIA kodulehel www.pria.ee ja maakondlikes teenindusbüroodes, teatas PRIA.

"Investeeringutoetuse taotlemisel tuleb esitada päris palju dokumente. Puudulikult vormistatud taotlusi me menetleda ei saa.

Just massiline järelepärimiste tegemine ebakorrektsete taotluste puhul on peamine põhjus, mis venitab PRIAs toetuste määramist," ütles Mõtte.

Mõlemad meetmed on rakendatud Maaelu arengukava 2007-2013 programmperioodi raames selleks, et ettevõtted saaksid kaasajastada oma tootmist, suurendada konkurentsivõimet, parandada toodangu kvaliteeti, keskkonna ja loomade heaolu.

Maal tegutsevad mikropõllumajandusettevõtjad saavad kuni 1,56 miljoni krooni suurust toetust kasutada näiteks põllumajandustehnika soetamiseks, tootmishoonete ehitamiseks, sinna masinate, seadmete ja kommunikatsioonivõrkude muretsemiseks. Samas saab selle toetuse abil soetada ka mesila ja seenekasvatuse inventari, rajada istandikke.

Loomakasvatusehitise kuni 7,8 miljoni krooni suurust investeeringutoetust võivad taotleda lisaks loomapidajatele ka linnukasvatajad.

Autor: ÄP

Hetkel kuum