Külliki Puusild • 14. detsember 2008 kell 22:00

Ettevõttevargusi vähemaks

Äripäev on sel aastal kajastanud juhtumeid, kus võõrad "ettevõtjad" on ühingu n-ö üle võtnud. Koosoleku protokolli või otsust võltsides on määratud võõras inimene juhatuse liikmeks ning sellisena ka registrisse kantud. Kuna kolmandad isikud põhjendatult usaldavad registriandmeid, siis saavad petised "äriplaani" ellu viia ja ühingu vara käepärasesse ettevõttesse kantida.

Justiitsministeerium alustas aasta algul äriseadustiku muudatuste ettevalmistamist, et ühinguõiguse paindlikkusega ei kaasneks tõsist turvaauku. 19. novembril võttis riigikogu seaduseparandused vastu.

Muudatustega sätestatakse, et juhatuse liikmete valimise korral peab osanike koosoleku protokolli allkirjastama selline protokollija või koosoleku juhataja, kes on osaühingu osanik või äriregistrisse kantud juhatuse liige. Allkiri peab olema notariaalselt kinnitatud või digitaalne.

Alternatiiviks on see, kui juhatuse liikme registrisse kandmise avaldusele kirjutab lisaks uuele juhatuse liikmele alla osanik või äriregistrisse kantud juhatuse liige: piisab, kui selline isik annab notariaalselt kinnitatud allkirja kandeavaldusele või digitaalallkirjastab selle.

Niisugust korda ei pea järgima juhatuse liikme ametiaja pikendamise korral. Ka juhatuse liikme tagasikutsumine otsustatakse ja kantakse registrisse edaspidigi senisel kombel. Samamoodi muudetakse üheisikuaktsiaseltside ja nõukoguga osaühingute nõukogu liikmete valimise korda ning tulundusühistu ja hooneühistu regulatsiooni.

Muudatuste tulemusel valitakse uusi juhatuse liikmeid ja kantakse neid registrisse ühingu, täpsemalt ühingu osanike või ametis olevate juhatuse liikmete teadmisel. Seejuures otsustas seadusandja jätta ühingutele võimalikult palju paindlikkust.

Karistusseadustiku muutmine võimaldab kohtul kohaldada lisakaristusena ettevõtluskeeldu. Nii saab kõrvaldada ettevõtlusest isikud, kes ei osale seal ausalt: ettevõtluskeeluga karistatu ei või ühe kuni viie aasta jooksul olla ettevõtja, äriühingu juhtorgani liige ega osaleda muul viisil juriidilise isiku juhtimises.

Karmistavate sammude kõrval tasub tähelepanu pöörata ka neile, mis ettevõtluskeskkonna sujuvamaks muudavad. Suvel rakendati tööle äriregistri uus teavitussüsteem. Vaadates äriregistrist oma ühingu andmeid ja menetlusinfot, saab ettevõtja veenduda, et keegi pole registriandmeid tema teadmata muutnud. ID-kaart muutub aga üha kasulikumaks ka rahvusvahelises äris.

Hetkel kuum