Kalevi majandusaasta arvestus muutub

23. detsember 2008, 13:54

Täna kinnitati aktsionäride
aastakoosolekul majandususaasta aruanne, võeti vastu kasumi
mitteväljamaksmise otsus, valiti audiitorbüroo Ernst Young Baltic AS
ettevõtte audiitoriks. Samuti muudeti majandusaasta arvestamine vastavaks
kalendriaastale.

Järgneb börsiteade:

23. detsembril 2008 a. toimunud AS-i Kalev aktsionäride korralisel üldkoosolekul oli esindatud 85,43 % ettevõtte aktsiakapitalist. Seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline.

Aktsionäride korralisel üldkoosolekul võeti vastu järgmised otsused.

1. 2007/2008 majandusaasta aruande kinnitamine

Otsus: Kinnitada AS-i Kalev 2007/2008 majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamine

Otsus: Jaotada 2007/2008 majandusaasta puhaskasum summas 97 939 000 krooni
järgmiselt:
- kanda reservkapitali hulka 4 897 000 krooni
- kanda eelmiste perioodide jaotamata kasumi hulka 93 042 000 krooni

3. AS-i Kalev majandusaasta algus- ja lõpukuupäeva muutmine

Otsus: Määrata AS-i Kalev majandusaasta alguskuupäevaks 1. jaanuar ja
lõpukuupäevaks 31. detsember.

4. Põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine

Otsus: Sõnastada põhikirja punkt 2.2 järgmiselt: „Seltsi majandusaasta on 1.
jaanuar kuni 31. detsember“ ja kinnitada vastavalt AS-i Kalev põhikirja uus
redaktsioon.

5. Audiitori valimine

Otsus: Nimetada AS-i Kalev 2008/2009 majandusaasta audiitoriks audiitorbüroo
Ernst Young Baltic AS, registrikood 10877299. Audiitori tasustamine toimub
vastavalt temaga sõlmitavale lepingule.


Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
23. December 2008, 14:06
Otsi:

Ava täpsem otsing