MASINER – elektrigeneraatorid, kombijaamad, tööstusautomaatika

19. jaanuar 2009, 12:22

AS Masiner AG on aastal 2004 asutatud insenerifirma. Koostöös Äripäevaga pakume Teile infot meie olulisematest töösuundadest: elektri ja soojuse koostootmisjaamad, automatiseeritud juhtimissüsteemid ja SCADA, elektrigeneraatorid ning biokütusel kombijaamad Stirling mootoriga.

<strong><span style="font-size: 9pt; color: #333399; font-family: Verdana; mso-ansi-language: ET;"><img title="masiner logo" src="images/article/cf14676f-e17b-4dd3-8234-ed3dcb5d627flogo.png" alt="masiner logo" width="178" height="130" /></span></strong>

<strong><span style="font-size: 9pt; color: #333399; font-family: Verdana; mso-ansi-language: ET;">ELEKTRI JA SOOJUSE KOOSTOOTMISJAAMAD</span></strong>

<span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; mso-ansi-language: ET;">Koostootmisjaamad (ka kombijaamad) on elektri- ja soojusenergia samaaegse tootmise jaamad. Inglise keeles vastavad terminid: Combined Heat and Power (l uuml;hendatult CHP) ja Cogeneration. Koostootmisjaamas pannakse turbiini v otilde;i mootori abil p ouml; ouml;rlema generaator, mis toodab elektrienergiat ja k otilde;ik turbiini v otilde;i mootori jahutamisel saadav energia kasutatakse soojusenergia tootmiseks. Elektrit eraldi tootes l auml;heb 50 hellip;75% k uuml;tuses sisalduvast energiast kaduma, seet otilde;ttu on nii elektri- kui soojatootjad sunnitud oma klientidele energiat m uuml; uuml;ma suhteliselt k otilde;rgete hindadega. Koostootmis e. kombijaamade eeliseks on k uuml;tuse v auml;ga efektiivne kasutus st. uuml;le 90% k uuml;tuses sisalduvast energiast kasutatakse kasulikult. <br />Deutz Power Systems gaasimootoriga kombijaamade elektrilised v otilde;imsused on vahemikus 180 - 4000 kW. K uuml;tuseks sobivad peale maagaasi ka paljud biogaasid.</span>

<span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; mso-ansi-language: ET;">T auml;na pakub paljudele ettev otilde;tetele huvi oma tootmise k otilde;rvalsaadusi v otilde;i j auml; auml;ke otstarbekamalt kasutada. Uuml;heks v otilde;imaluseks on anaeroobse k auml; auml;ritamise abil toota metaani, mida saab biogaasi mootorites kasutada.</span>

<span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; mso-ansi-language: ET;"><img title="elektri ja soojuse koostootmisjaam" src="images/article/cf14676f-e17b-4dd3-8234-ed3dcb5d627f1.jpg" alt="pilt1" width="451" height="337" /> </span>

<strong><span style="font-size: 9pt; color: #000080; font-family: Verdana; mso-ansi-language: ET;">AUTOMATISEERITUD JUHTIMISS Uuml;STEEMID JA SCADA</span></strong>

<span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; mso-ansi-language: ET;">Automatiseeritud juhtimiss uuml;steem v otilde;imaldab tootmisprotsessi maksimaalselt optimeerida. Lisav otilde;imaluseks on samale s uuml;steemile lisatav nn. SCADA e. andmete kaugj auml;lgimise ja kogumise s uuml;steem. Tellijal on k otilde;ige otstarbekam valida ldquo;v otilde;tmed k auml;tte rdquo; terviklahendus. See h otilde;lmab uuml;lesande p uuml;stitust, seadmete valikut, projekteerimist, paigaldust, konfigureerimist, visualiseerimist, andmeh otilde;ivet ja l otilde;puks seadistamist, k auml;ikulaskmist ja vajalikku aruandlust. </span>

<span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; mso-ansi-language: ET;">AS Masiner AG t ouml; ouml;tajad omavad kogemusi j auml;rgmistes valdkondades:<br /></span><span style="font-size: 9pt; font-family: Symbol; mso-ansi-language: ET; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;"><span style="mso-list: Ignore;"> middot;<span style="font-family: quot;Times New Roman quot;;"> </span></span></span><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; mso-ansi-language: ET;">Elektri- ja soojuse koostootmisjaamade automaatika<br /></span><span style="font-size: 9pt; font-family: Symbol; mso-ansi-language: ET; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;"><span style="mso-list: Ignore;"> middot;<span style="font-family: quot;Times New Roman quot;;"> </span></span></span><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; mso-ansi-language: ET;">Avarii- ja varugeneraatorite automaatika<br /></span><span style="font-size: 9pt; font-family: Symbol; mso-ansi-language: ET; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;"><span style="mso-list: Ignore;"> middot;<span style="font-family: quot;Times New Roman quot;;"> </span></span></span><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; mso-ansi-language: ET;">Auru- ja veekatlamajade automaatika<br /></span><span style="font-size: 9pt; font-family: Symbol; mso-ansi-language: ET; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;"><span style="mso-list: Ignore;"> middot;<span style="font-family: quot;Times New Roman quot;;"> </span></span></span><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; mso-ansi-language: ET;">P otilde;letite automaatika<br /></span><span style="font-size: 9pt; font-family: Symbol; mso-ansi-language: ET; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;"><span style="mso-list: Ignore;"> middot;<span style="font-family: quot;Times New Roman quot;;"> </span></span></span><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; mso-ansi-language: ET;">Toiduainetet ouml; ouml;stuse automaatika<br /></span><span style="font-size: 9pt; font-family: Symbol; mso-ansi-language: ET; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;"><span style="mso-list: Ignore;"> middot;<span style="font-family: quot;Times New Roman quot;;"> </span></span></span><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; mso-ansi-language: ET;">Keemiat ouml; ouml;stuse automaatika<br /></span><span style="font-size: 9pt; font-family: Symbol; mso-ansi-language: ET; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;"><span style="mso-list: Ignore;"> middot;<span style="font-family: quot;Times New Roman quot;;"> </span></span></span><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; mso-ansi-language: ET;">Puhta- ja reoveet ouml; ouml;tluse automaatika<br /></span><span style="font-size: 9pt; font-family: Symbol; mso-ansi-language: ET; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;"><span style="mso-list: Ignore;"> middot;<span style="font-family: quot;Times New Roman quot;;"> </span></span></span><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; mso-ansi-language: ET;">Katlamajade jm. objektide kaugvalve ja andmeh otilde;ive</span>

<img title="automatiseeritud juhtimine" src="images/article/cf14676f-e17b-4dd3-8234-ed3dcb5d627fMasiner1_2.jpg" alt="automatiseeritud juhtimine" width="451" height="316" />

<strong><span style="font-size: 9pt; color: #000080; font-family: Verdana; mso-ansi-language: ET;">BENSIINI- JA DIISELMOOTORIGA ELEKTRIGENERAATORID </span></strong>

<span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; mso-ansi-language: ET;">GEKO generaatorite v otilde;imsusvahemikuks on 2 ... 500 kW. Geko generaatoreid iseloomustab </span><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; mso-ansi-language: ET;">t ouml; ouml;kindlus, kvaliteetne elekter, paindlik automaatika. Super Silent modifikatsiooni </span><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; mso-ansi-language: ET;">generaatorid on v auml;ga vaiksed ja sobivad nendesse kohtadesse, kus m uuml;ratase on limiteeritud. </span><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; mso-ansi-language: ET;">Keskkonnas otilde;bralikkuse m auml;rgiks on neile omistatud rahvusvaheline tunnustus ldquo;Der Blaue </span><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; mso-ansi-language: ET;">Engel rdquo;. Looma-, linnu- ja kalakasvatused on v auml;ga tundlikud voolukatkestuste suhtes, mist otilde;ttu </span><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; mso-ansi-language: ET;">on neis kindlasti p otilde;hjendatud varugeneraatori olemasolu. M otilde;nedel juhtudel vajatakse </span><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; mso-ansi-language: ET;">Elektrienergiat uuml;lekandeliinidest kaugel ja ajutiselt. Ka siis on otstarbekas kasutada </span><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; mso-ansi-language: ET;">elektrigeneraatorit. Generaatorid kuni 7,5 kW on varustatud bensiinimootoriga, suuremad </span><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; mso-ansi-language: ET;">diiselmootoriga. </span>

<img title="generaatorid" src="images/article/cf14676f-e17b-4dd3-8234-ed3dcb5d627f3a.jpg" alt="elektrigeneraatorid" width="451" height="164" />

<strong><span style="font-size: 9pt; color: #000080; font-family: Verdana; mso-ansi-language: ET;">BIOK Uuml;TUSEL KOMBIJAAMAD STIRLING MOOTORIGA</span></strong>

<span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; mso-ansi-language: ET;">Stirlingmootori leiutamisest on m ouml; ouml;dunud ligi 200 aastat, aga masstootmiseni on j otilde;utud alles sellel sajandil. Stirling Danmark ApS v auml;ljat ouml; ouml;tatud biok uuml;tusel t ouml; ouml;tav kombijaam p otilde;hineb, nagu ettev otilde;tte nimigi uuml;tleb, Stirling mootoril. T auml;na on Stirling mootor ainuke reaalselt tootmisesse j otilde;udnud tehnoloogia, mis v otilde;imaldab biomassist v auml;ikeses mahus toota elektrienergiat. K uuml;tusena sobib kuni 50% niiskusesisaldusega biomass (hakkepuit, p otilde;hugraanul jne.) Kuna Stirling mootor on nn. v auml;lisp otilde;lemismootor, siis v otilde;imaldab ta kasutada v auml;ga madala kvaliteediga k uuml;tust. Biomass gaasistatakse uuml;llatavalt lihtsa konstruktsiooniga gaasistajas ning toodetud gaas suunatakse edasi p otilde;lemiskambrisse. P otilde;lemiskambris kuumutatakse nn. ldquo;t ouml; ouml;tavat gaasi rdquo;, mis suunatakse edasi mootorisse, tegemist on suletud ts uuml;kliga. Sellest tingituna on mootori hoolduskulud v auml;ikesed. Standardlahendustena toodetakse kuni 4 mootoriga kombijaamu. Uuml;he mootori v auml;ljundv otilde;imsus on 35 kW elektrienergiat ja 145 kW soojusenergiat. Moodul, kus on 4 mootorit, toodab kuni 140 kW elektrienergiat ja 580 kW soojusenergiat. Oktoobris 2008 k auml;ivitas Stirling Danmark ApS esimese Stirling mootoriga kombijaama, mis kasutab p uuml;rol uuml; uuml;si protsessiga toodetud biogaasi. Vaata ka <a title="stirling" href="http://www.stirling.dk/" target="_blank">http://www.stirling.dk/</a></span>

<span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; mso-ansi-language: ET;"><img title="STIRLING MOOTOR" src="images/article/cf14676f-e17b-4dd3-8234-ed3dcb5d627f4.jpg" alt="STIRLING MOOTOR" width="249" height="184" /></span>

<span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; mso-ansi-language: ET;"> </span>

<strong><span style="font-size: 9pt; color: #004e86; font-family: Verdana; mso-ansi-language: ET;">Teostatud t ouml; ouml;d ja lisainfo: <a title="masiner" href="http://www.masiner.com/" target="_blank">http://www.masiner.com/</a><br /><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; mso-ansi-language: ET; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: ET; mso-bidi-language: AR-SA;"><span style="color: #000000;">Tel 671 2870</span></span></span></strong>

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
19. January 2009, 12:22
Otsi:

Ava täpsem otsing