Firmajuhtide valimine muutus kulukamaks ja aeglasemaks

28. jaanuar 2009, 18:16

Eelmise aasta lõpus jõustunud äriseadustiku
muudatused tegid osaühingute elu keerulisemaks, kehtestades juhtimisorganite
valimise aluseks olevatele dokumentidele senisest rangemad vorminõuded.

Uued notariaalse kinnitamise nõuded sätestati osaühingu juhtimisorganite liikmete valimise läbiviimiseks. Peamine eesmärk on takistada pahatahtlikel isikutel taotleda selliste isikute juhatuse liikmena äriregistrisse kandmist, keda osanikud tegelikult ei ole valinud juhatuse või nõukogu liikmeks, ning tagada, et äriühingu osanikud ja ametis olevad juhatuse liikmed oleksid teadlikud olulistest muudatustest, mis toimuvad äriühingu juhtstruktuuris. Samas kaasneb muudatustega bürokraatia kasv, mis ei ole proportsionaalne eesmärkidega, mida muudatused taotlevad.

Kui uskuda tuntud sotsioloogi ja majandusteadlast Max Weberit, ei ole bürokraatial kui n-ö elu paratamatusel midagi halba: ideaalis peaks bürokraatia soodustama odavat ning kiiret riigiasjade ajamist. Kahjuks ei ole jõustunud muudatustel sellist positiivset mõju, pigem vastupidi: muudatuste tõttu on juhatuse ning nõukogu liikme valimisest saanud kulukas, keeruline ja aeganõudev protsess. Ettevõtjad on kohustatud tegelema ka täiendavate notariaalse formaalsustega, selle asemel et pühendada rohkem aega oma põhitegevusele.

Minu eesmärk ei ole kritiseerida jõustunud muudatusi - see ei aita äriühinguid otsuste vormistamisel -, vaid anda ülevaade uutest vorminõuetest, mida tuleb meeles pidada osaühingu juhatuse ja nõukogu liikmete valimisega seotud dokumentide vormistamisel.

Tasub tähele panna, et kõnealused nõuded kehtivad ainult selliste koosolekute kohta, kus valitakse uusi juhtorganite liikmeid. Juhtorganite liikmete tagasikutsumise või ametiaja pikendamise kohta koostatud dokumentide vorminõudeid ei muudetud.

Vorminõuded juhatuse liikmete valimisel

Kui osaühingul ei ole nõukogu, valitakse ja kutsutakse tagasi juhatuse liikmed osanike poolt. Võttes vastu otsuseid osanike koosolekul, tuleb meeles pidada järgmisi nüansse:

• Koosoleku protokollija või juhataja peab olema äriregistrisse kantud juhatuse liige või osaühingu osanik ise (nn osaühinguga seotud isikud).

• Vähemalt ühe osanikust või juhatuse liikmest protokollija või koosoleku juhataja allkiri peab olema protokollil notariaalselt kinnitatud või peab protokoll olema selle isiku digiallkirjastatud.

• Kui osanik ei osale ise koosolekul, vaid teeb seda esindaja vahendusel, peab ka tema esindajale antud volikiri olema protokollile antud allkirjaga samas vormis - notariaalselt kinnitatud või digiallkirjastatud.

Äriregistrile esitatav avaldus uue juhatuse liikme äriregistrisse kandmise kohta peab olema ka notariaalselt kinnitatud või digitaalallkirjastatud ning avaldusele peab alla kirjutama ka uus juhatuse liige. Igal reeglil on erandid, ja nii ka siin. Kirjeldatud vorminõudeid ei pea järgima, kui esinevad järgmised olukorrad:

• Osanike koosoleku protokoll on notariaalselt tõestatud, või

• Juhatuse liikme registrisse kandmise avaldusele kirjutab alla lisaks uuele juhatuse liikmele ka äriregistrisse kantud juhatuse liige või osaühingu osanik ise (meeles tuleb pidada juhatuse liikmete suhtes kohalduvaid ühise esindusõiguse reegleid: kas põhikirja kohaselt esindab juhatuse liige osaühingut üksinda või mitte).

Uued on ka vorminõuded otsusele, mis on vastu võetud koosolekut kutsumata. Otsuse vastuvõtmisel tuleb arvestada muuhulgas järgmisega:

• Hääletusprotokollile peab alla kirjutama osaühingu osanik või äriregistrisse kantud juhatuse liige ning hääletusprotokollile antud allkiri peab olema notariaalselt kinnitatud või peab protokoll olema selle isiku digiallkirjastatud.

• Kui otsus võetakse vastu nn lihtsustatud korras (kui osaühingul on üks osanik või kui lisaks temale on osanikuks vaid osaühing ise, lubab seadus leebemaid vorminõudeid otsusele), peab vähemalt ühe osaniku allkiri olema notariaalselt kinnitatud või peab otsus olema selle isiku poolt digiallkirjastatud. Reeglit kohaldatakse ka juhul, kui osanikke on rohkem, kuid tingimusel, et nad kõik otsusega nõustuvad ja selle allkirjastavad.

• Analoogselt eelmisega ei pea nimetatud reegleid järgima, kui juhatuse liikme registrisse kandmise avaldusele kirjutab alla äriregistrisse kantud juhatuse liige või osaühingu osanik ise.

Vorminõuded nõukogu liikmete valimisel

Osanike poolt nõukogu liikmete valimise otsuse kohta koostatavale protokollile ja hääletusprotokollile kohaldatakse sama korda kui osanike poolt juhatuse liikmete valimisele erandiga, mille kohaselt ei pea osaühinguga seotud isik protokollile allkirja andma, kui juhatuse liikme registrisse kandmise avaldusele kirjutab äriregistrisse kantud juhatuse liige või osaühingu osanik ise, sest nõukogu liikmetest ei teatata registrile kandeavalduse esitamisega.

Juhatuse liikmete valimine nõukogu poolt

Äriseadustiku muudatused ei sätesta rangemaid nõudeid uue juhatuse liikmete valimisele, kui seda teeb nõukogu - siis kehtivad vanad reeglid.

Äriseadustiku muudatuste kohaselt valitakse uusi juhatuse ja nõukogu liikmeid osaühingu osanike või ametis olevate juhatuse liikmete teadmisel. See teadmine tagatakse täiendavate notariaalsete vorminõuetega dokumentidele, mis on juhtorganite liikmete valimise aluseks. Registripidaja ei tee kannet registrisse, kui avaldus või sellele lisatud dokumendid ei vasta seaduses sätestatud nõuetele.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
28. January 2009, 18:56
Otsi:

Ava täpsem otsing