Kommentaar: Tarkvaraaudit aitab kokku hoida

03. veebruar 2009, 20:17

Tänane majanduslik olukord on pannud
enamiku ettevõtteid olukorda, kus erilist tähelepanu tuleb pöörata
äriprotsesside toimivusele. Ettevõtte juhtkonnale on otsuste tegemiseks vaja
ülevaadet olemasolevatest süsteemidest ja rakendustest. Siinkohal tuleb
firmajuhile appi reaalset väärtust loov lahendus – tarkvaraaudit.

Iseenesest on tarkvaraaudit lihtsalt olemasoleva immateriaalse vara üle arvestuse pidamine, selle kokku lugemine ja kasutuses olevate artiklite registreerimine ning võrdlemine ostuarvetega. Ei midagi keerulisemat. Ja see töö ei jää koormaks niigi ajapuuduses vaevlevate raamatupidajate, vaid juba spetsialiseerunud tarkvaraaudiitorite kaela. Tihti on tarkvaraaudit juba osa IT-haldusteenusest või tarkvara müügiprotsessist ning sellisel juhul ei kaasne auditiga ka otseseid väljaminekuid.

Mis kasu on tarkvaraauditist? Lihtne talupojamõistus kipub meid tihti uute protsesside kaasamisel tagasi hoidma ning manitseb meid „surutise tingimustes“ ka iga hinna eest väljaminekutest hoiduma. Miks on siis vaja endale veel ise „häda“ kaela kutsuda ja audiitorid oma süsteemide kallale lasta, mille käigus võib selguda midagi ebameeldivat!?

Kui aga lasta selsamal loogilisel talupojamõistusel pisut põhjalikumalt teemasse süveneda, võib jõuda järeldusele, et oma seniste lahenduste põhjalik kontrollimine ja analüüs võib aidata edaspidi mitmel moel kokku hoida, lubades tegevust efektiivsemaks muuta, pakkudes paremaid IT-lahendusi ning välistades sealjuures ka võimalikud majanduslikud ja suhtekorralduslikud kulud, mis kaasnevad tarkvara ebaseadusliku kasutamisega varem või hiljem.

Nii tegevuse efektiivistamine kui ka otseste kulutuste vältimine toob endaga reeglina kaasa märksa suurema kasu, kui enne audititeenusega tutvumist arvata võiks. Lisaks eelnevale rõhutavad IT-spetsialistid alati ka turvalisuse olulisust elektroonses töökeskkonnas. „Kui palju on väärt andmed ja ärisaladused sinu arvutis?“ on küsimus, mida kõik on kuulnud, ning mille peale tasub kindlasti mõelda.

Legaalne tarkvara aitab kaasa turvalisuse kasvule ja iga ebaseaduslikult hangitud tarkvaratoode on potentsiaalne turvarisk, tuues arvutisse kaasa ka pahavara. Seda näitavad kogemused, et reegel „minuga seda ju ei juhtu“ pärismaailmas ei kehti. Tarkvaraaudit annab ettevõtte arvutipargis valitsevast olukorrast selge ülevaate ning konkreetsed lahendused olukorra lahendamiseks.

Olenevalt kokkuleppest audiitoriga võib analüüsi sügavust ning soovituste suunatust vajalikul määral varieerida, alates lihtsast litsentsivastavuse auditist kuni põhjaliku süsteemiauditini, mis aitab edaspidi väga selgelt ette planeerida ning optimeerida ITsse tehtavaid kulutusi, äriprotsessides kasutatavate rakenduste funktsionaalsust ja kasutegureid, arvestades ka võimalike alternatiividega. See annab ettevõtte juhtidele kindluse, et kalli raha eest ostetud süsteemidest võetakse tõesti viimast ning soetatud rakendused loovad ka reaalset ärilist väärtust.

Auditit võib teha igal ajal ning kindlasti ei tasu oodata, kuni ettevõtet kontrollima tullakse. See on nagu hambaraviga, kus aukude tekke ennetamine tagab alati parema ja valutuma tulemuse kui hilisem ravi, pakkudes lisaks ka naudingut ilusast ja enesekindlast naeratusest. Teadmine, et ettevõttes on asjad korras, on omaette väärtus, luues ka kõrvaltvaatajatele kuvandi usaldusväärsest ning õiguslikke aluseid väärtustavast firmast.

Praeguses majandussituatsioonis on väga levinud, et tarkvaraaudit tellitakse ettevõtete ühinemisel või enne firmade ostu, kuna enne vastutuse võtmist peab ülevõtja olema kindel, mis ta ostuga kaasa saab ning mille eest uus juhatus vastutama hakkab.

Siinkohal tasub meenutada, et legaalne tarkvarakasutus on seadusest tulenev kohustus ning lisaks juriidilisele isikule vastutavad ettevõtte tegevuse eest ka juhatuse liikmed. Sellest tulenevalt võib olukord ettevõtte IT-halduses mõjutada ulatuslikul määral firma hinda, sõltudes otseselt sellest, milliseid kulutusi on vaja ülevõetava ettevõtte tegevuse seaduslikuks muutmisel teha.

Eesti Äritarkvara Liit on asunud ka omalt poolt tunnustama „Ausa Ettevõtte“ tiitliga neid entusiastlikke firmasid, kes mõistavad seaduspärase tarkvarakasutuse olulisust ning on oma ettevõttes tarkvaraauditi läbi viinud ja tunnistatud mõne EÄLi audiitorliikme poolt seaduslikku tarkvara kasutavaks ettevõtteks. Ausa suhtumise tunnistuseks olev sertifikaat näitab tunnustuse vääriliseks loetud firma avatud ja mõistvat suhestatust arengule suunatud ausa ettevõtluskeskkonnaga, osutades tema enesemääratlusele tinglikus pingereas usaldusväärsuse skaalal.

Üksikasjalikku teavet auditis sisalduvate protsesside ja reaalsete kasutegurite kohta, samuti võimaluste kohta auditit tellida võib alati küsida Eesti Äritarkvara Liidust või otse allakirjutanutelt.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
03. February 2009, 20:17
Otsi:

Ava täpsem otsing