Deklareeri tulud tulusalt

16. veebruar 2009, 07:14

Maksuekspertide sõnul ei tasu isegi mitte
üritada osa makse deklareerimata jätta, sest Eesti maksusüsteem on juba nii
tõhusaks muutunud. Erilise tähelepanu alla võetakse värsked eluasemelaenud ja
tegevuseta FIEd.

Selleks, et isiklikule rahakotile mitte liiga teha, kuid ühtlasi maksuametnikele meele järele olla, järgige Äripäeva nõustanud maksuasjatundjate soovitusi.

Enim vigu tekitavad lastesoodustus ja laen

Maksu- ja tolliameti peadirektor Enriko Aav paneb tulude deklareerijatele südamele, et kindlasti vaadatakse mullu võetud ja tänavu deklareeritud eluasemelaenude sihipärast kasutamist ja kontrollitakse FIEsid, kel puudub tegevus. Samuti kontrollitakse deklaratsioone juhuvaliku järgi.

Kuidas maksuamet käitub nendega, kes sihilikult osa tulust deklareerimata jätavad?

"Pärast tulude deklareerimist toimub riskianalüüs ja isikud, kelle puhul tekib kahtlus, et osa tulu on jäetud deklareerimata, lähevad kontrolli. Maksuhaldurile andmete esitamata jätmise või valeandmete esitamise eest on võimalus karistada rahatrahviga kuni 300 trahviühikut," ähvardas Aav.

Mida peaks siis tegema, et trahvist pääseda?

"Tuleb kontrollida, kas kõik andmed, mis on eeltäidetud deklaratsioonile kantud, on õiged. Meelde tuletaks ka asju, mille suhtes kõige enam eksima kiputakse: lastesoodustuse kasutamise korral tuleb täita ka maksustamisperioodil saadud laste tulud; eluasemelaenu intresside tasumise tõend tuleb internetipanga kaudu maksuametile ise elektroonselt edastada. Uuendus on see, et eluasemelaenude juures tuleb maksumaksjal märkida soetatud eluaseme kinnistu number või maatüki katastritunnus," loetles Aav.

Deklaratsioonile peab kandma ka need andmed, mis ei ole eeltäidetule kantud. "Näiteks välismaa tulud, kasu vara ning kasvava metsa raieõiguse võõrandamisest, üüri- ja renditulud jne," nimetas ta.

Eesti deklaratsiooni nähes vajub poolakal suu lahti

ASi Ernst Young Baltic partner Ranno Tingas rõhutas, et kui maksustamisperioodil ei ole tehtud maksukohustuse suurust mõjutavaid tehinguid, siis deklareerimise ajal ei ole enam seaduslikke võimalusi tulusid vähendada.

"Eesti maksusüsteem on äärmiselt lihtne ja loogiline. Kui olen füüsilise isiku tuludeklaratsiooni A-vormi näidanud Poola kolleegidele, siis neil on suu lahti vajunud. Ja mingist viiepäevasest tulumaksutagastusest ei tasu seal unistadagi!" kiitis Tingas.

Ettevõtjad: mänguruumi on vähe

Andres Liinat, Prudenor OÜ omanik
Esitame abikaasaga alati koos ühisdeklaratsiooni. Mingeid nippe seal ei ole. Enamik asju on eeltäidetud deklaratsioonis kirjas. Mul on ses mõttes lihtsam, et investeeringud käivad äriühingu kaudu. Seetõttu nende teemadega eraisiku deklaratsioonis maadlema ei pea. Kui ma kunagi FIE olin, siis oli võib-olla rohkem loomingulist lähenemist. Aga ei-ei… Ma ei mäleta seda enam, see oli nii ammu. Matemaatiline lähenemine tähendab heaperemehelikku suhtumist rahasse.

Heldur Meerits, LHV nõukogu liige
Minu meelest on mänguruumi üsna vähe. Kui mõtlete investeeringuid III pensionisambasse, siis neid ma ei ole mitu aastat enam teinud. Kunagi, kui olin sunnitud Hansapanga aktsiaid müüma, siis tegin küll seda. Seal oli see värk, et… Mul oli III sammas. Kolmandasse sambasse investeerimine andis mingisuguse säästu selle tulumaksu osas. Aga nüüd iga-aastaseid deklaratsioone täites ma mingeid erilisi kavalusi küll ei näe. See tuleb ilmselt ka sellest, et selliseid situatsioone ei ole enam olnud. Kunagi esitasime abikaasaga ka ühisdeklaratsiooni. Võimalik, et esitame ka nüüd ühisdeklaratsiooni, ei olegi mõelnud sellele.

Janek Kalvi, Liviko juhatuse esimees
Usun, et tuleb kõik ausalt ära deklareerida, nii palju kui seda deklareerida on. Pean tunnistama, et ma ei ole maksude optimeerimises väga tugev spetsialist. Kui on väga palju eriliigilisi tulusid, mida optimeerida, siis on kindlasti neid tarkuseteri ka rohkem. Minul väga palju eriliigilisi tulusid ei ole - ei ole erinevaid ettevõtteid ega aktsiaportfelle.

Guido Pärnits, Ülemiste keskuse juhataja
Deklareerin tulusid, nagu seaduses ette nähtud. Ma ei ole kunagi mõelnud tulude optimeerimisele. Vaatan, et kõik asjad läheksid õigele reale. Investeeringute tulususelt tuludeklaratsiooniga kasu lõikamisele ei ole ma kunagi mõtelnud. Seda enam, et mullu niikuinii üheltki fondi- või aktsiainvesteeringult tulu ei tulnud. Kui kulude optimeerimiseks võib nimetada abikaasade ühisdeklaratsiooni esitamist, siis kahe peale esitame selle küll.

Kontrolli ka eeltäidetud deklaratsiooni

*1.3 Kas olete Euroopa Liidu teise liikmesriigi resident, kes on vähemalt 75% oma maksustatavast tulust saanud Eestis? Euroopa Liidu maksuresidendid, kui nad on saanud suurema osa tulust Eestist, saavad teha sellest mahaarvamisi.
* 2.-2.2 Aadress. Elukoha aadress. Kindlasti märkida tegelik elukoht. Tähtis hilisemal elukoha müümisel ja eluasemelaenu intresside mahaarvamisel.
* 3.-3.5 Abikaasa. Abikaasade ühisdeklaratsiooni on kasulikum või samaväärne eraldi esitatutega. Ühisdeklaratsioon sobib eriti, kui üks abikaasa saab tulu, aga mahaarvamisi saavad mõlemad kaasad teha. Mees käib tööl, naine on lapsega kodus ilma arvestatava sissetulekuta, kuid õpib. Kui ühisdeklaratsioon esitada, siis naine saab koolituskulu või III samba sissemaksed tulust maha arvestada.
* 5.-5.3 Eestis saadud tulu. Andmed on enamasti eeltäidetud deklaratsioonile kantud. Maksumaksja peab andmed üle kontrollima, sest vastutab valeteabe korral.
* 6.-6.1 Kasu vara võõrandamisest. Kasu ja kahju väärtpaberite võõrandamisest. Väärtpaberite keskregistris registreeritud müügitehingud on eeltäidetud deklaratsioonil märgitud. Lisada tuleb müüdud väärtpaberite soetamishind ja võõrandamiskulud ning ka muude väärtpaberitega tehtud tehingud. Soetusmaksumuse puhul peavad alles olema soetamisdokumendid. Maksumaksja ise peab olema väärtpabereid ostnud ja müünud, nt kinketehing muudab soetushinna nulliks. Eelmiste aastate väärtpaberikahju võib maha arvata 2008. aasta väärtpaberitehingute kasumist.
* 6.3 Kasu muu vara võõrandamisest. Deklareerida kasumiga tehingud. Näiteks üürile antud kinnisvara. Isikliku elukoha müüki ei pea deklareerima.
* 6.4 Aktsiaseltsi aktsiakapitali, osaühingu või ühistu osakapitali, täis- või usaldusühingu sissemakse vähendamisel, aktsiate, osade või osamakse tagasiostmisel või juriidilise isiku likvideerimisel saadud tulu. Järgmisel aastal enam seda punkti füüsilise isiku deklaratsioonis ei ole.
* 7.-7.1 Muu tulu, millelt ei ole tulumaksu kinni peetud. Eesti tulu, millelt tulumaksu ei ole juba varem kinni peetud. Näiteks üüritulu või töötasu.
* 7.3 Üüritulu
* 8. Välismaal saadud tulu. Üle poole aasta välisriigis töötamisel tuleb saadud tulu, millelt on välismaal juba maksud tasutud, ka Eestis deklareerida, kuid Eestis on see tulu maksuvaba.
* 9.1 Täiendav maksuvaba tulu lapse ülalpidamise korral. 2008. aasta deklaratsioonis saab veel esimese ja ka teise lapse eest maksuvabastuse.
* 9.3 Tasutud eluasemelaenu või eluasemega seotud liisingu intress. Kaaslaenajad saavad oma deklaratsioonis maha arvata talle kuuluvale omandiõigusele vastava osa. Kui üks kaaslaenajatest kaotab sissetuleku, ei saa ta enam enda omandiõigusele vastavast osast intressi maha arvata. Kui eluasemelaenu ei ole kasutatud täies ulatuses kinnisvara ostmiseks või ehitamiseks, tuleb eluasemelaenu intressi tabelis ära näidata laenu sihtotstarbelise kasutamise protsent ja vastav intressi summa. Laenu sihtotstarbelise kasutamise protsenti tuleb näidata ka siis, kui varem võetud laenule on saadud juurde täiendavat laenu, mida ei kasutata eluaseme ehitamiseks või rekonstrueerimiseks ehitusloa või ehitusprojekti alusel.
* 9.4-9.5 Tasutud koolituskulu. Tasutud õppelaenu intress. Maha saab arvata dokumentaalselt tõendatud, enda või kuni 26aastase noore õppimise eest tasutud koolituskulud. Need peab olema tasunud isik, kes soovib neid maha arvata. Kui õppelaenu võtja intressi tulust maha ei arva, saab erandina kuni 26aastase õppelaenu võtja vanem intressi oma tuludeklaratsioonis näidata.
* 9.6 Tehtud kingitus ja annetus ning tasutud ametiühingu sisseastumis- ja liikmemaks. Paberil tõendatud kingitused ja annetused saab maha arvata, kui need on tehtud maksusoodustusega MTÜdele, kirikule, kogudusele, erakonnale, riigi või kohaliku omavalitsuse teadus-, kultuuri-, spordi-, haridus- või sotsiaalhoolekandeasutusele, kaitseala valitsejale või avalik-õiguslikule ülikoolile.

Tulu deklareerimisega hilinemine läheb kalliks

# Maksumaksja võib eluasemelaenu intressi, koolituskulusid (sh õppelaenu intressi) ning kingituste ja annetuste ning ametiühingu sisseastumis- ja liikmemakse maha arvata kokku kuni 50 000 krooni, kuid mitte rohkem kui 50% ulatuses tulust. Kui maksusoodustused on aasta kestel tulumaksu kinnipidamisel täies ulatuses arvesse võetud, siis tuludeklaratsiooni esitama ei pea.
# Kui tulu jäetakse õigel ajal deklareerimata ja seeläbi maksud tasumata, siis on maksuametil kuue aasta jooksul õigus raha sisse nõuda 22protsendilise aastaintressiga.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
17. February 2009, 16:23
Otsi:

Ava täpsem otsing