Õiguskantsler võtab Tallinna linnaosade küsimuse luubi alla

23. veebruar 2009, 11:43

Õiguskantsler Indrek Teder asus kontrollima
Tallinna Linnavolikogus linnaosi kaotava Tallinna linna põhimääruse muutmise
seadustele ja põhiseadusele vastavust.

Samuti kujundab Indrek Teder seisukoha soolise võrdõiguslikkuse seaduse, võrdse kohtlemise seaduse, töölepingu seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muudatuste põhiseaduspärasuse osas, millega riigikogu keelas Tallinnal linnaosade kaotamise valimiste aastal.

Indrek Teder peab vajalikuks meenutada, et õiguskantsler ei saa ega taha sekkuda poliitvõitlusse, vaid annab oma õigusliku põhjendatud seisukoha peale õigusliku analüüsi läbimist.

Tallinna linna põhimääruse muudatuste osas koostab õiguskantsler vastuse kodanikeühendustele ja 12-le tema poole pöördunud riigikogu koalitsioonipoliitikule. Õiguskantsler saatis täna avaldustega tema poole pöördunutele teate menetluse alustamisest. Riigikogus vastuvõetud seadusemuudatuste osas peab õiguskantsler andma vastuse 20 Keskfraktsiooni liikme esitatud arupärimisele.

„Kõik avaliku võimu organid, sealhulgas valitud esinduskogud, peavad oma tegevuses silmas pidama, et neile usaldatud võim ei saa olla eesmärk omaette“, rõhutas õiguskantsler. „Kogu avaliku võimu tegevus peab olema kantud ideest tegutseda riigi ja rahva hüvanguks, järgides põhiseaduses sätestatud põhimõtteid.“

Õiguskantsleri hinnangul nõuab põhiseadus, et seadusandja järgiks olulisuse põhimõtet, mis muuhulgas tähendab kohustust otsustada kõik põhiseaduse seisukohalt olulised küsimused, ka valimistesse puutuva ise ega delegeeriks nende lahendamist kas otseselt või kaudselt täidesaatvale võimule. Samuti nõuab põhiseadus, et riik austaks kohaliku omavalitsuse iseotsustusõigust kohaliku elu korraldamisel, muuhulgas kohaliku omavalitsuse sisemise organisatsiooni kujundamisel. Nii riik kui ka kohalik omavalitsus peavad järgima seadusereservatsiooni printsiipi ja pidama kinni demokraatia põhimõttest tulenevast arusaamast, et olulisi muudatusi ei tehta vahetult enne valimisi. Avalik võim on kohustatud järgima head õigusloome tava, olgu selleks siis õigusloome protsessi menetlusnõuete korrektne järgimine või õigusaktide õigusselge süsteem.

„Need on vaid mõned olulisemad põhiseadusest tulenevad elementaarsed põhimõtted, mida nii riigi kui ka Tallinna võimupoliitikutel ei maksaks unustada“, sedastas Indrek Teder.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
07. April 2009, 18:36
Otsi:

Ava täpsem otsing