Ära jäta käibemaksu välismaale!

24. veebruar 2009, 17:25

Intrum Justitia maksukonsultant Agne Kull
paneb ettevõtjaile südamele, et nad ei jätaks käibemaksu välismaale. Seda raha
tagasi taotledes saaksid Eesti firmad igal aastal oma käsutusse kümneid
miljoneid lisakroone.

Järgneb Agne Kulli selgitus.

Eesti ettevõtjad jätavad igal aastal Euroopasse käibemaksuna kümneid miljoneid kroone, mille nad võiksid tagasi taotleda. 2007. aastal küsisid Eesti ettevõtjad välisriikidest käibemaksu tagasi hinnanguliselt 25 miljoni krooni ulatuses ja tagastamata jäi selleks õigustatud kulutustelt ca 50–100 miljonit krooni. Euroopa Liidus tervikuna jääb ettevõtjate poolt tagasi taotlemata 3–4 miljardit eurot.

Kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides kehtib ühetaoliselt seadusandlus, kus ettevõte võib riigile tasutavast käibemaksust maha arvata hangitud toodete ja teenuste müügihinnas sisalduva käibemaksu. Nii välditakse käibemaksu kahekordset tasumist. Eesti firmad saavad täna käibemaksu tagasi taotleda nii Euroopa Liidu liikmesriikidest kui ka näiteks Norrast, Islandilt ja Monacost.

Välismaal tehtud kulutuste eest saavad käibemaksu tagasi küsida kõik käibemaksukohustuslasest Eesti firmad, kes pole samal ajal käibemaksukohustuslased riigis, kust nad käibemaksu tagasi taotlevad. Enamik riike tagastab käibemaksu hotelliarvetelt, messi-, koolitus-, konverentsi- ja seminarikuludelt. Samuti sobivad käibemaksu tagastamiseks taksotšekid ja kulutused muule riigisisesele transpordile – näiteks ühistranspordi, sh metroopiletid ning riigisiseste lendude piletid.

Käibemaks tagastatakse üldjuhul ka kulutustelt auto rentimisele, kütusele, garantremondile, samuti ärilõunatele ning mõnedes riikides ka sidekuludele kui viimased sisalduvad hotelliarvetel. Sobivad kulutused on samuti teemaksud, näiteks Rootsis Öresundi sillamaks või mitmesugused alltöövõtuga seotud kulud. Kui käibemaksu tagasi küsida alltöövõtule tehtud kuludelt, on kindlasti vaja taotlusele juurde lisada vastav leping.

Kui ettevõtte tegevus nõuab messidel osalemist, tasub teada, et mitmetest riikides sisaldab messiboksi üür käibemaksu, mille firma võib tagasi nõuda. Messi-, näituste- või koolituskulude käibemaks moodustab võib-olla teie firmas aasta peale üsnagi suure summa?

Oluline on aga teada, et kui kasutada reisibüroo teenuseid, siis õigust käibemaksu tagasi küsida ei teki. Seega kui messile minek ise organiseerida, tasub see rahaliselt ära. Kui hotellikulud suuremates ettevõtetes aasta lõikes kokku arvestada, moodustab majutuselt tasutud käibemaks ilmselt aasta peale kokku märkimisväärse summa ja sedagi raha ei tasu jätta välismaale.

Selleks, et arvete alusel käibemaksu tagasi nõuda, peavad arvetele olema märgitud arve esitaja ning arve saaja nimi ja aadress, kuupäev, teenuste täpne kirjeldus ja vastavas riigis kehtiv käibemaksu protsent või suurus. Käibemaks tagastatakse ainult originaalarvete alusel.

Käibemaksusüsteemid on Euroopas üldjoontes sarnased, kuid nii nagu käibemaksumäärad on riigiti erinevad, on ka erinevate riikide seadusandluses olulisi erinevusi. Välisriigis tasutud käibemaksu ei tagastustaotlus tuleb esitada selle riigi maksuametile, kust käibemaksu tagasi küsitakse. Käibemaksu tagasitaotlemise vormid tuleb hankida antud riigi maksuametilt ning täita üldjuhul selle riigi keeles, kust maksu tagasi taotletakse.

Reegleid on palju ja arved peavad olema vormistatud nõuetele vastavalt. See, kuidas arve on vormistatud, on eriti oluline hotelliarvete ja taksotshekkide puhul. Hotelliarvel tuleb lisaks hotellis ööbinud isikule nimetada teda lähetanud ettevõtte nimi ja ettevõtte aadress. Ainult isiku nimest ei piisa.

Majutuse pealt ei tagasta erandina käibemaksu Belgia, Poola, Portugal ja Iirimaa. Prantsusmaa tagastab käibemaksu ainult juhul, kui hotellis viibisid ettevõtte külalised, kuid oma töötajad käibemaksu tagasi ei saa. Taksotšekkide alusel ei tagasta käibemaksu Tšehhi, Taani, Prantsusmaa, Leedu, Luksemburg ja Ungari.

Saksamaa nõuab iga restoraniarve juurde kirjeldust, kus on ära toodud üritusel osalejate ja nende poolt esindatavate firmade nimed ja ürituse eesmärk. Suurbritannias nõutakse kõikidel arvetel müüja käibemaksukohustuslase numbrit ja käibemaks peab kindlasti olema ära toodud Suurbritannia naelades (£).

Lätlased tahavad näha paljusid dokumente ja mitmeid kinnitusi, näiteks igale arvele tuleb juurde lisada panga poolt kinnitatud maksekorraldus. Nii Leedu kui Läti nõuavad hotelliarvete juurde maksekinnitust ja spetsiaalset ärireisi sertifikaati: kes käisid lähetuses, mis kuupäeval ja miks. Austria soovib täidetuna reisiaruannet ("Reisekostenabrechnung"), aga samas lepivad nad ka näiteks kliendipoolse lähetusaruandega, juhul kui see on korralikult vormistatud.

Üldjuhul taotletakse käibemaksu tagasi kalendriaastate kaupa. 2008. aasta käibemaksu tagastustaotluste esitamise tähtaeg lõpeb enamikes Euroopa riikides 30. juunil.

Enamik riike käibemaksu sularahatšekkide alusel ei tagasta või aktsepteeritakse väiksemaid tšekke, näiteks kuni 100-150 euro suuruses summas. Käibemaksu ei tagastata mittetulundusühingutele ja mittetulunduslikele fondidele ning riigiasutustele.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
24. February 2009, 19:32
Otsi:

Ava täpsem otsing