Erialaliidu liikmeks saamine tänavu kallim

Urve Vilk 10. märts 2009, 07:53

Vaatamata keerukale majandusolukorrale, ei
pea logistikaorganisatsioonid liikmete hakkamasaamise kergendamiseks liikmetasu
vähendamist võimalikuks. Mõnel liidul liikmemaks hoopis kerkis.

Eesti Ostu- ja Tarneahelate Juhtimise Ühingu (endine logistikaühing) juhatuse esimees Illimar Paul ütles, et sel aastal tõsteti ettevõtete liikmemaksu keskmiselt 10 protsenti. Füüsilistest isikutest liikmete aastamaks aga viiekordistus.

Pauli sõnul tõusis liikmemaks seetõttu, et senised eraisikute maksumäärad - 200 krooni aastas ja tudengeil 100 krooni aastas - ei vastanud kaugeltki ühingu liikmetele pakutava väärtusega.

"Liikmemaksude uue taseme kehtestamise oluliseks sisendinfoks oli aktiivsete liikmete poolt eelmisel aastal antud hinnang, kui palju on nende meelest väärt ühingu pakutav. Seda juba enne logistikaühingu liitumist ostujuhtidega ning kujunemist Eesti Ostu- ja Tarneahelate Juhtimise Ühinguks," ütles Paul.

Kõrgema tasu eest saab ühenduselt rohkem
Liitumise kaudu tekkinud uue organisatsiooni väärtuspakkumine on Pauli sõnul varasemast mitu korda mahukam, tuues liikmetele kätte muu hulgas sellised võimalused, mida Eestis varem pole eksisteerinud - näiteks juurdepääsu Supply-Chain Councili ja IFPSMi globaalsetele võrgustikele ning unikaalsetele ressurssidele. "Liikmemaksude alandamiseks ei ole mingit alust, kuna need on enam kui mõistlikud," leidis Paul.

5000kroonise baasliikmemaksuga Eesti Autoettevõtete Liidu direktori Villem Tori sõnul sõltub liikmemaks liidu püstitatud eesmärkidest ja selle saavutamiseks koostatud eelarvest. "Seega on praegune liikmemaks optimaalne ning eelarveliste vahenditega on liidu eesmärkide saavutamine tagatud. Loomulikult ootame juurde ka uusi liikmeid. Mida suurem kaasatus, seda väiksemaks kujuneb liikmemaks ja seda informeeritumad on ettevõtjad ning seda arenemisvõimelisem ja stabiilsem on veoturg," rääkis Tori.

NUMBER
15,65 korda kasvas oktoobrist Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooniga liitumine. Senise 50 000 krooni asemel maksab see 50 000 eurot.
Liit pakub Tori sõnule liikmetele informatsiooni, mida iga ettevõtja turul tegutsedes on kohustatud teadma - nii operatiivset infot kui ka infot üldisemate suundade kohta. "Liit kergendab kõikvõimaliku teabe saamist, mis aitab liikmete aega ja raha kokku hoida. Kuulumine liitu aitab kujundada sektori sotsiaalset võrgustikku," märkis Tori.

Liit tegeleb ka aktiivselt paljude probleemidega: riigikokku jõutakse metsaveo probleemidega, kevadel võetakse käsile kallurvedudega seonduvad küsimused.

Liit: turgu panustavad liikmed, kasu saavad kõik
"Liikmed ei oleks liidus, kui nende probleemidega ei tegeletaks. Mõnes mõttes on liikmetest kahjugi, liidu tegutsemise tulemusena saavad kasu kõik turul olevad ettevõtted, panustavad aga ainult liikmed. Mugavam on ju pealt vaadata ja kritiseerida seda, mida tehakse, selle asemel, et ise kampa lüüa ja mõelda, mida ja kuidas paremini teha," kurtis Tori.

Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni (ELEA) peasekretäri Katrin Raie sõnul on assotsiatsiooniga liitumise tasu 5000 krooni. Lisaks iga-aastane liikmetasu 8000 krooni pluss 0,065 protsenti liitunud ettevõtte eelmise aasta tööjõukuludest ja 0,0045 protsenti eelmise aasta müügituludest. Liikmemaksu uus valem, mille tõttu mõnel liikmel maks tõusis ja teisel vähenes, on kasutusel eelmisest kevadest. Raie sõnul on ELEA mittetulundusühing, mille 90 protsenti tuludest tuleb liikmetelt. "Tegutseme tagasihoidlikult. Meil on üks ametikoht ja väike büroo," rääkis Raie.

ELEA liikmed hindavad tehtud küsitluse põhjal Raie sõnul enim pakutavat kvaliteedimärki - liikmetel peab olema tegevusvastutuskindlustus, mis on garantiiks nende klientidele, lisaks võimalust suhelda kolleegidega ja koostööpartneritega, võimalust vahetada omavahel kogemusi ning esindatust ühiskonnas.

ERAA liikmemaks 15kordistus aastaga
Liitumistasude hinnahüppe on aga teinud Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon (ERAA) - kui enne maksis assotsiatsiooniga liitumine 50 000 krooni, siis ligi viis kuud kehtiva hinnakirja alusel tuleb nüüd ettevõttel liitumisel kukrut kergendada lausa 50 000 euro võrra.

Liikmemaksude uue taseme kehtestamise oluliseks sisendinfoks oli aktiivsete liikmete poolt eelmisel aastal antud hinnang, kui palju on nende meelest väärt ühingu pakutav.
Illimar Paul, Eesti Ostu- ja Tarneahelate Juhtimise Ühingu juhatuse esimees Sisseastumismaksu tõstmiseks oli ERAA peasekretäri Toivo Kuldkepi sõnul mitu omavahel seotud põhjust: Leedu assotsiatsioonis maksab sisenemine 70 000 USA dollarit ja Lätis 15 000 latti. "Venemaal nöögitakse väikest ja keskmist ettevõtlust, kuhu kuulub ka maanteetransport. Eestis on ärikliima ja keskkond võrreldamatult paremad kui Venemaal, mis peibutab investeerima Eesti autoveondusse," rääkis Kuldkepp.

Et sedavõrd kõrge liitumistasu pärsiks Eesti ettevõtete liitumisvõimalusi, Kuldkepp ei usu. "Ega see (liitumistasu - toim) ei takista ettevõtlusega tegelemast, ripakil firmasid, mida üle võtta või millega ühineda, on sadu. Pealegi me saame selle ju tagasi kerida, kui vaja," ütles ta.

Kuldkepi sõnul on ERAA tööandjate esindusorganisatsioon, mille eesmärk on autoveonduse arendamine ning liikmete huvide ja õiguste kaitsmine.

Assotsiatsioon hangib ja levitab rahvusvahelise maanteeveoga seotud informatsiooni, on tagatisorganisatsiooniks TIR-tollikonventsiooni toimimisel Eestis ja konventsiooniga liitunud riikides.

ERAA väljastab majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi delegatsiooni alusel ELi sõidukikaarte ja riikidevaheliste lepingute alusel vahetatavaid ning IRFi (International Transport Forum - endine CEMT) väljastatavaid veolube.

KOMMENTAARID

Andres Matkur, ASi Ace Logistics Group juhataja
Oleme liikmed nii Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioonis (ELEA) kui ka Ostu- ja Tarneahelate Juhtimise Ühingus (endine logistikaühing). Kui esimesse kuuluvad erialaettevõtted, siis teise kuulub erineva suunitlusega ettevõtteid, kaasa arvatud logistikaga tegelevad, pluss eraisikuid. Oleme viimases passiivsed liikmed, kunagi sai liitutud, aga pole kindel, kas me jätkame.

Ostu- ja Tarneahelate Juhtimise Ühing on tegevust laiendanud ja suunitlust muutnud, meie kui ettevõtte jaoks organisatsioonil suurt väärtust ei ole. Pigem on neist abi füüsilistel isikutel, nagu näiteks valdkonna töötajad ja üliõpilased.

Muidugi rõõmustaks liikmeid liikmetasude vähendamine, aga näiteks ELEA eelarve on minu teada tehtud nulleelarvena, seega liikmetasude vähendamine tähendaks ka väga tõenäoliselt pakutavate võimaluste vähenemist.

Kõige olulisemaks peame ELEA puhul ekspedeerimisega seotud info liikumist, näiteks korjatakse liikmetelt palgastatistikat, mis võimaldab ennast teistega võrrelda. Oluline on ka esindatus, ehkki ELis on iseenesest asjad üsna paika loksunud, nii et enne oli see funktsioon olulisem.

Märt Leesment, ASi Karotrans endine juhatuse liige
Otsest kasu ERAAst ei oskagi välja tuua. Pigem annab liikmeks olemine teatud tingimused, milleta on raske rahvusvahelisi vedusid korraldada - asjaajamine on liikmetele lihtsam. Ei ole arvutanud, kas ka rahaliselt odavam.

Liitumistasu Karotransi enam ei puuduta, kuna juba kuulume assotsiatsiooni, aga see on ehk tõesti natuke liiga suur. Eks põhjuseid on mitu. Eesmärk võib olla soov turgu korrastada, takistada üheööliblikatel turule tulemast. Samas on ehk ka assotsiatsiooni ülalpidamise kulud suurenenud.

Liikmetasud
Eesti Ostu- ja Tarneahelate Juhtimise Ühing
liikmekandidaat (üliõpilased) 500 kr
lihtliige, põhiliige, vanemliige füüsilise isikuna 1000 kr
pensionärid 250 kr
juriidilised isikud (sisaldab 1 töötajat) 5500 kr, iga deklareeritav lisatöötaja 500 kr
assotsieerunud liige 10 000 kr
Eesti Autoettevõtete Liit
aastamaks 5000 kr pluss 150 kr iga sõiduki kohta.
aastamaks 1-3 sõidukiga liikmetele 3000 kr
Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon
liitumistasu 5000 kr
aastane liikmetasu 8000 kr pluss 0,065% ettevõtte eelmise aasta tööjõukuludest ja 0,0045% eelmise aasta müügituludest
Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon
liitumistasu 50 000 eurot
aastane liikme- ja liikmekandidaadimaks 5000 kr.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. March 2009, 07:53
Otsi:

Ava täpsem otsing