Advokaat: soovitan juhatuse liikme leping fikseerida võimalikult täpselt

13. märts 2009, 18:50

Eile toimunud Äripäeva seminaril „Kellele
on kasulik juhatuse liikme leping?“ soovitas Aivar Pilve advokaadibüroo
vandeadvokaat Pirkka-Marja Põldvere juhatuse liikme leping sõlmida kirjalikult
ja kohustused ning vastutusalad võimalikult täpselt lahti kirjutada.

Põldvere hinnangul on oluline lepingus lisaks enam levinud punktidele lahti kirjutada punktid, mis puudutavad nii konkurentsikeeldu, konfidentsiaalsuskohustust kui ka sanktsioone, et hiljem ära hoida tekkida võivaid kohtuvaidlusi.

Advokaat soovitas lepingus defineerida, milles seisneb konkurentsi osutamine. Selleks tuleb määratleda valdkonnad või ühingud või tegevusalad. Samuti soovitas ta määrata piirangu kestuse. Põldvere hinnangul võiks määrata ka tasu konkurentsikeelust kinnipidamise eest, mis motiveeriks juhatuse liiget konkurendi heaks mitte töötama.

Teine punkt, mida tihtipeale Põldvere sõnul lepingusse täpselt lahti ei kirjutata, on konfidentsiaalsuskohustus. See tähendab ärisaladuse hoidmist ja seepärast on mõttekas ärisaladuse sisu lepingus lahti kirjutada.

Juhatuse liikme lepingus peaks Põldvere sõnul olema reguleeritud lisaks veel töötasu, puhkus, hüvitis tagasikutsumise eest, muud hüved, tööülesannete jaotus eri liikmete vahele, vastutuse piirang ja ülesütlemisest etteteatamise tähtaeg.

Põldvere tõi välja, et Riigikohus on teinud otsuse, mis puudutab ärisaladust ja konkurentsikeeldu. Otsuse järgi on ärisaladuse hoidmise kohustus juhatuse liikmel äriseadusest tulenevalt nii juhul, kui tema juhatuse liikme lepingus on ärisaladuse hoidmise kohustus üldsõnaline, kui ka juhul, mil lepingus ei ole ärisaladuse hoidmise kohustust üldse reguleeritud.

Põldvere selgitas. Ärisaladuse hoidmise kohustusele pärast juhatuse liikme ametiaja lõppemist saab kohaldada vastavalt võlaõigusseadusele, mille kohaselt säilib käsundisaajal (juhatuse liige – toim) pärast (käsundus)lepingu lõppemist muu hulgas ärisaladuse hoidmise kohustus ulatuses, mis on vajalik käsundiandja (nõukogu – toim) õigustatud huvide kaitseks. Ajalist piirangut ei näe ette ka võlaõigusseadus, kuid tegemist on normiga, mis võimaldab saladuse hoidmise kohustuse kestuse kokku leppida lepingus.

Lojaalsuskohustuse täitmise või korraliku ettevõtja hoolsuse järgimise hindamisel äriseaduse rikkumise korral tuleb arvestada muuhulgas seda, kas ja kuivõrd sai juhatuse liige aru või pidi aru saama, mis on tema juhatatavas äriühingus ärisaladus, mille avaldamine võib kahjustada osaühingut.

Põldvere rääkis veel, et maksustamise kohapealt võib juhatuse liikme lepingut võrrelda töölepinguga. Küll aga ei tehta liikme eest töötuskindlustusmakseid, samuti ei teki tal vallandamisel sellele õigus. Küll on õigus juhatuse liikmel ravikindlustusele ja pensionile. Juhatuse liige aga ei osuta käibemaksuseaduse mõistes äriühingule teenust.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
13. March 2009, 18:53
Otsi:

Ava täpsem otsing