Ametnikud hakkavad õhust kaevandamist kontrollima

14. märts 2009, 08:45

Maa-amet hakkab aerofotosid tegema ja
nende järgi maavarade tegelikke kaevandamismahte kontrollima kohe peale
lume sulamist, teatas keskkonnaministeerium.

Maa-amet sai SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt kaevandamistegevuse aerokontrolliks 3 miljonit krooni. Sobilik lennuk ja tehnilised vahendid ning maapõue valdkonda tundvad spetsialistid on juba olemas.

Projekti raames pildistatakse mäeeraldisi, koostatakse kõrgusmudel ja võrreldakse saadud andmeid kaevandamislubade ja keskkonnaregistri maardlate nimistu andmetega. Tulemus vormistatakse seletuskirjana, mille alusel saab kontrollida maavara kaevandamisõiguse tasu arvestust ja teha keskkonnakahjude arvestusi.

Eestis on praegu vormistatud üle 450 mäeeraldise maavaravaru kaevandamiseks. Keskkonnakahjude vältimiseks peavad kaevandajad kinni pidama kaevandamisloas esitatud nõuetest ja kaevandamismahtudest. Samuti on rahanduslikult ja majanduslikult tähtis, et kaevandamisloa omanikud esitaksid kaevandatud maavarade koguste kohta õigeaegselt korrektseid aruandeid, põhjendas ministeerium.

Maa-ameti kui keskkonnaregistri maardlate nimistu volitatud töötleja üks ülesandeid on pidada arvestust kaevandatud maavara mahtude üle ja koostada maavaravarude koondbilanssi. See kohustab Maa-ametit tugevdama riigipoolset kontrolli maavaravaru kaevandamismahtude, mäeeraldise piiridest kinnipidamise ja ka esitatud andmete täpsuse üle.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
14. March 2009, 16:07
Otsi:

Ava täpsem otsing