Riigikohus: ametist kõrvaldatud kohtunikul õigus palgale

14. aprill 2009, 16:21

Riigikohus leidis oma tänases otsuses, et
ametist kõrvaldatud kohtunikul on põhiseadusest tulenev õigus palka saada.

President Toomas Hendrik Ilves andis juunis 2006 nõusoleku kohtunik Ardi Šuvalovi kriminaalvastutusele võtmiseks. Šuvalov kõrvaldati kohtunikuametist ja justiitsminister peatas oma käskkirjaga talle töötasu maksmise kuni tema suhtes algatatud kriminaalmenetluse asjaolude selgumiseni. Oma kaebuses palus Šuvalov justiitsministri käskkirja tühistamist.

Riigikohtu üldkogu leidis oma otsuses, et ükski Eesti seadus ei sätesta võimalust maksta kohtunikule palka või muud hüvitist ametist kõrvaldamise juhtudel. Selle vahetuks takistuseks on õigustloova akti andmata jätmine. Samas on palk kui kohtuniku sõltumatuse tagatis põhiseaduse kaitsealas ja see tagatis laieneb kohtunikule koos ametialaste piirangutega kuni tema kohtunikuametist vabastamiseni või tagandamiseni.

Kohtute seadus välistab selgelt ja ühemõtteliselt kohtuniku igasuguse tööalase tegevuse, v.a õppe- ja teadustöö. Seega ei saa ametist kõrvaldatud kohtunik endale sissetulekut kindlustada ka muud tööd tehes ning tuleb eeldada elatusvahendite puudumist, otsustas Riigikohus.

Kuna kohtunikule ei maksta kriminaalmenetluse ajal palka ja seadus ei näe ette sellisel puhul ka muud hüvitist, jäi Riigikohus seisukohale, et sellise õigustloova akti andmata jätmine, mis võimaldaks maksta palka või muud samaväärset hüvitist kohtunikele, kelle teenistussuhe on kriminaalmenetluse ajaks peatunud, on vastuolus põhiseadusega.

Eeltoodust lähtuvalt leidis Riigikohus, et Šuvalovil on õigus saada palka aja eest, mil tema ametikohustuste täitmine oli peatunud, sest samal ajal kehtisid tema suhtes kohtuniku ametiseisundist tulenevad piirangud, mis ei võimaldanud tal teenida elatist mõnel muul töökohal. Kohtute seaduse järgi saab distsiplinaarmenetluse ajaks teenistusest kõrvaldatud kohtuniku palka vähendada kuni poole võrra. Riigikohus otsustas ka nüüd sellest juhinduda.

Endine Harju maakohtu kohtunik Ardi Šuvalov läks mullu suvel altkäemaksu võtmise katses süüdimõistetuna kolmeks aastaks ja kuueks kuuks reaalset vanglakaristust kandma. Viru maakohus mõistis Šuvalovi esimest korda süüdi veebruaris ja tema süüdistus jäi kehtima läbi kõigi Eesti kohtuastmete. Süüdistuse järgi võttis kohtunik Šuvalov 6. aprillil 2006 oma ülikoolikaaslaselt Martin Napalt vastu 200 000 krooni altkäemaksu, et teha tema menetluses olevas nn Kakumäe Võrkude kriminaalasjas süüdistatav Andres Davõdovile soodne kohtuotsus.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
14. April 2009, 16:21
Otsi:

Ava täpsem otsing