Inkassofirma juht: võlgnikud on apaatsed

22. aprill 2009, 17:16

Kommenteerides pangaarve arestimist pärast
võlanõude kohtulikku turbomenetlust ütles Julianus Inkasso juhatuse esimees Karl
Mitt, et võlgnikud reageerivad neile saadetud dokumentidele tõepoolest
apaatselt.

"Paljude juhtudel on võlgnikud neile saadetud dokumentidele reageerimisel apaatsed ja menetlusasutusel jääb üksnes maksekäsu vormistamise ülesanne," rääkis Mitt. "Samas võlgnikud, kes siiski soovivad oma probleemidele lahendust, pöörduvad otse sissenõudja poole sõlmimaks võlgnevuste tasumisele ajatamise kokkulepet."

Mitt ütles, et alates tänavu 1. jaanuarist, kui Haapsalu kohtumaja juurde loodi maksekäsukeskus, on kiirmenetluse avalduste läbivaatamine oluliselt kiirenenud. "Kindlasti on üheks menetluse efektiivsuse tagajaks elektrooniliste avalduste esitamine üksnes portaali e-toimik või infosüsteemide andmevahetuskihi X-tee kaudu, mis seab kindlad reeglid ning vähendab olulisel määral ka kohtunikuabide tööd," selgitas ta. "Seetõttu on esinenud juhtumeid, kus võlausaldaja on saanud kohtumääruse juba 30 päeva möödumisel maksekäsu kiirmenetluse avalduse esitamisest."

Küsimusele, milline protsent võlgade kiirmenetlustest lõpeb võlausaldaja jaoks positiivse tulemusega, vastas Mitt: "Suuresti sõltub see võlanõude vanusest ja ka võlglase isikust, kas tegemist on füüsilise või juriidilise isikuga. Hinnanguliselt võib öelda, et hagimenetlusse läheb maksekäsu kiirmenetlusest üle 15% nõuetest."

Ülejäänud juhtudel saab võlausaldaja aga kohe täitmisele pööratava kohtumääruse.

Ühtlasi küsis Äripäev, kui palju täitemenetlusi jääb praegu toppama selle taha, et võlglasel pole vara ega sissetulekut. Miti sõnul võib hinnanguliselt öelda, et ühe kuni kolme kuu jooksul saavutatakse täitemenetlustes mingi lahend 45-50% ulatuses.

"Pikemas perspektiivis on täitmata nõuete osakaal siiski oluliselt väiksem, sest vastavalt tsiviilseadustiku üldosa seadusele on jõustunud kohtuotsusega tunnustatud nõude, samuti kohtulikust kokkuleppest või muust täitedokumendist tuleneva nõude aegumistähtaeg 30 aastat," märkis Mitt.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
22. April 2009, 17:21
Otsi:

Ava täpsem otsing