Riigieelarvesse laekus aprilli lõpuks vaid 19& mld krooni

07. mai 2009, 16:26

Aprilli lõpuks oli maksu- ja tolliameti
andmetel riigieelarvesse tasutud 18,8 miljardit krooni makse, mis on 28,3
protsenti eelarves planeeritust, teatas rahandusministeerium. Mitmeid makse
laekus oodatust vähem ja võib karta olukorra halvenemist.

Eelmise aasta nelja esimese kuuga laekus riigieelarvesse 20,9 miljardit krooni ehk 28,5 protsenti eelarves planeeritud maksutuludest. Aprilli lõpu seisuga on maksude kogulaekumine lisaeelarve graafikus, kuid võrreldes eelmise kuuga on positsioon halvenenud. Arvestades rahandusministeeriumi kevadist majandusprognoosi ning tööturu arenguid, võib eeldada maksulaekumiste vähenemist teisel poolaastal.

Aprillis laekus riigieelarve tuludesse koos ettemaksukonto muutusega 4,9 miljardit krooni. Möödunud aasta laekumisele jäi see 9% alla. Nagu kahe aasta võrdlusest näha, laekus vähem praktiliselt kõiki makse. Hüppeline tõus tubakaaktsiisi statistikas tulenes aga varude soetamisest enne 2008. aasta aktsiisitõuse. Samal aastal tõusis ka alkoholi- ja kütuseaktsiis.

Riigieelarve maksutulud (tuh kr) 2008 2009 muutus
Füüsilise isiku tulumaks 238 385 104 573 -56%
Juriidilise isiku tulumaks 256 695 172 051 -33%
Sotsiaalmaks 2 632 024 2 346 456 -11%
Raskeveokimaks 12 901 11 206 -13%
Käibemaks 1 738 005 1 495 741 -14%
Alkoholiaktsiis 153 628 179 727 17%
Tubakaaktsiis 5 046 111 437 2108%
Kütuseaktsiis 334 275 392 102 17%
Pakendiaktsiis 146 67 -54%
Elektriaktsiis 33 547 33 404 0%
Muu aktsiis 3 1 -67%
Hasartmängumaks 41 870 20 631 -51%
Tollimaks 44 922 28 633 -36%
Kokku 5 491 447 4 996 029 -9%

Rahandusministeeriumi andmetel oli aprilli lõpuks tasutud 2,3 miljardit krooni sotsiaalmaksu. Nelja kuuga on tasutud 9,7 miljardit krooni ehk 31,7 protsenti eelarves planeeritust. Järgnevatel kuudel on tulenevalt tööturu olukorra jätkuvast halvenemisest oodata sotsiaalmaksu alalaekumist võrreldes eelarves planeerituga, märkis ministeerium.

Füüsilise isiku tulumaksu tagastused ületasid ka aprilli lõpuks tasutud tulumaksu, mistõttu on tasumiste saldo 918,5 miljoni krooni ulatuses negatiivne. Tulumaksutagastused ulatuvad aprilli lõpuks 2,5 miljardi kroonini, millest aprillis tagastati 292,2 miljonit krooni. Aprilli alguseks maksu- ja tolliametile elektrooniliselt esitatud deklaratsioonide põhjal kuulub kokku tagastamisele 2,6 miljardi krooni ulatuses füüsilise isiku tulumaksu. Kohalikele omavalitsustele eraldati aprillis füüsilise isiku tulumaksu 873,9 miljonit krooni.

Juriidilise isiku tulumaksu tasuti aprilli lõpuks 857,3 miljonit krooni, mis moodustab 25,7 protsenti eelarves planeeritust. Aprillis tasuti juriidilise isiku tulumaksu 172,1 miljonit krooni, mis on oodatust mõnevõrra vähem.

Käibemaksu tasuti nelja esimese kuuga 5,8 miljardit krooni, mis moodustab 30,1 protsenti eelarves kavandatust. Aprillis tasuti sellest 1,5 miljardit krooni, mis jääb ootustele mõnevõrra alla. Nelja kuu võrdluses on käibemaksu kuised laekumised olnud võrdlemisi stabiilsed, kuid eratarbimise jätkuva vähenemise taustal ei ole välistatud laekumiste vähenemine järgnevatel kuudel.

Võrreldes möödunud aasta aprilliga on aktsiisilaekumised kasvanud, kuid see tuleneb möödunud aasta alguses toimunud aktsiismäärade tõusule eelnenud varude soetamisest 2007. aasta lõpus ning sellega kaasnenud tavapäratult madalast võrdlusbaasist alates veebruarist.

Alkoholiaktsiisi tasuti aprilli lõpuks 704,1 miljonit krooni, mis moodustab 28,2 protsenti eelarves planeeritust. Aprillis tasuti sellest 179,7 miljonit krooni. Võrreldes eelarves kavandatuga on alkoholiaktsiisi tasutud oodatust jätkuvalt vähem.

Tubakaaktsiisi oli aprillikuu lõpu seisuga tasutud 532,8 miljonit krooni ning eelarves kavandatust on täidetud 28,9 protsenti. Aprillis tasuti tubakaaktsiisi 111,4 miljonit krooni, mis sarnaselt alkoholiaktsiisile on väiksem summa kui eelarves planeeritud.

Kütuseaktsiisi tasuti aasta esimese nelja kuuga 1,5 miljardit krooni. Aprillikuu seisuga on eelarves planeeritust täidetud 32,6 protsenti. Aprillis tasuti kütuseaktsiisi 392,1 miljonit krooni ning see vastab eelarves oodatud tasemele.

Ettemaksukonto muutus mõjutas aprillis tasutud maksusummasid 36,9 miljoni krooni ulatuses. Ettemaksukonto kajastab ettemakseid tulevaste perioodide maksukohustuste arvelt. Konto muutus näitab ettemaksete tegemise ning nende kasutamise suhet. Konto positiivne muutus viitab, et aprillis tehti uusi ettemakseid rohkem kui varasemaid ettemakseid ära kasutati.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
07. May 2009, 18:41
Otsi:

Ava täpsem otsing