EAS: arendustöötaja toetust makstud 7 mln krooni

08. mai 2009, 17:31

EASi vanemkonsultant Erki Varbola ütles, et
aasta algusest käivitunud arendustöötaja kaasamise toetuse programmi raames on
toetust saanud 6 ettevõtet 7 mln krooni eest.

Programm on eelkõige mõeldud ettevõttele, kellel on puudus kompetentsist toodete arendamisel või turule viimisel.

„Kõik, kes vähegi tegelevad arendustööga, mis nõuavad spetsiifilisemaid teadmisi. See hõlmab erinevaid tegevusalasid, alates näiteks biotehnoloogiast ja keemiatööstusest kuni IT-firmadeni, kes võivad kvalifitseeruda selle alla,“ nimetas Varbola, uskudes, et Eestis on neid ettevõtteid palju, kes kvalifitseeruvad arendustöötaja toetusele.

See programm on Varbola sõnul mõeldud tootearenduseks, mis on spetsiifiliste teadmiste siia toomiseks. „Neid asju, mida saab teenusena sisse osta, seal ei ole inimese kaasamisel mõtet," arvas Varbola. „Kui rääkida tootearendusvaldkonnast, siis ka masinaehitusega tegelev ettevõte võiks saada toetust, aga siin võib tekkida küsimus, kas Eestis ei ole kompetents piisavalt hea,“ lisas ta.

„Minu personaalne hinnang on, et praeguse situatsiooni järgi on isegi suhteliselt heal tasemel,“ vastas Varbola küsimusele, kui edukaks hindab ta antud toetustesüsteemi käivitumist. „Huvi selle programmi vastu on, taotluseni jõutakse väikese viivitusega.“

Arendustöötaja kaasamise toetust on kolme liiki: rahvusvaheline turundus, mis on saanud praegu 2 toetust, tootearendus, kus on otsustatud ära 3 toetust ning toote disain ja protsessid, kus on tehtud üks otsus. Kokku praegu on 6. Taotlusi arendustöötaja toetuste saamiseks on tema sõnul hetkel kokku 14 ja programmi raames kuuele ettevõttele on raha eraldatud kokku 7 mln krooni eest.

Näiteks tootearenduse toetuse ühele saajale, Cellin Technologies OÜ-le antud 1,5 miljoni kroonine toetussumma jääb konsultandi sõnul keskmise piirimaile, arvestades seda, et toetus on mõeldud inimese kaasamiseks.

„Väljastpoolt inimese siia toomine maksab päris palju, kuna palgatasemed on päris palju erinevad. Programm on põhiliselt selle palgavahe kinnimaksmiseks. Ettevõte ise peab pool maksma ja teise poole saab EAS juurde anda,“ selgitas Varbola lähemalt.

Projekti mõistes on Varbola sõnul arendustöötaja tööle võetud konkreetseks ajaks. „See on nii, nagu meie seda näeme,“ ütles Varbola. „See, kas ta pärast läheb tagasi, see on ettevõtja ja arendustöötaja omavaheline kokkulepe.“

„Eesmärk on see, et kuni kolme aasta jooksul peab see inimene siin kasutama kompetentsi nii, et ettevõte võiks hiljem hakkama saada ka ilma temata,“ märkis Varbola.

„Ilma selleta me ei sa,“ vastas Varbola, kas pärast järgneb ka mingi analüüs, kui edukalt toetust kasutati. „Seda planeeritakse siis, kui projekt on läbi. Sinna on enamasti vähemalt 2-3 aastat aega ning tulemuste saavutamine võib võtta aega veel peale seda mitu aastat.“

Varbola nentis, et huvi võiks alati suurem olla, eriti just tänases majandussituatsioonis, kus võib-olla puhtalt tootmisele rõhku panna pole õige, pigem olla valmis lähemate aastate tõusuks.

„Kõige olulisem taotluse puhul on see, et ettevõte vajab seda inimest, ilma kelleta uute toodete-teenuste väljaarendamisel või uutele turgudele minemisel hakkama ei saada,“ rõhutas Varbola.

Umbes kuu on EASil aega otsustada, kas taotlus rahuldada või mitte, raha aga laekub Varbola sõnul enamasti tagantjärgi, mis saadakse etappidena pärast seda, kui mingi tegevus on tehtud.

Tingimused:
*Toetust rahastab Euroopa Sotsiaalfond
*Toetusskeemi eelarve perioodil 2008-2013 on 210 mln krooni.
*Taotlusi võetakse vastu jooksvalt.

Arendustöötaja kaasamise toetuse eesmärgiks on ettevõtete rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine, mille tulemusena:
*arendatakse ettevõtetes uusi tooteid, teenuseid, tehnoloogiaid ja protsesse või täiendatakse oluliselt olemasolevaid
*suureneb ettevõtete rahvusvaheline turundusvõimekus
*areneb ettevõtete ärimudel
*paraneb ettevõtete ning teadus- ja arendusasutuste vaheline koostöö.

Kes saab toetust taotleda?
*Taotlejaks võib olla Eestis Äriregistrisse kantud äriühingud.


Kui suur on toetus?
*Toetussumma ülemist ja alumist piirmäära ei ole määratletud.
*Finantseeritakse kuni 50% tehtud abikõlblikest kuludest.

*Toetuse finantseerimise perioodiks on kuni 36 kuud.

Toetuse saaja

Projekti nimetus

Toetuse summa (EEK)

Projekti maksumus (EEK)

Maakond

Programm

Kuupäev

Harju Elekter Elektrotehnika AS

Harju Elekter Elektrotehnika arendustöötaja

1105000.00

2210000.00

Harju

Arendustöötajate kaasamise toetus: rahvusvaheline turundus

05.05.2009

WebMedia AS

NAMS tootearendus ja müük

1433814.00

2867628.00

Tartu

Arendustöötajate kaasamise toetus: rahvusvaheline turundus

12.03.2009

Toetuse saaja

Projekti nimetus

Toetuse summa (EEK)

Projekti maksumus (EEK)

Maakond

Programm

Kuupäev

Cellin Technologies OÜ

Rakuanalüüsil baseeruvad tooted ja tehnoloogiad

1547640.00

3095280.00

Harju

Arendustöötajate kaasamise toetus: tootearendus

21.04.2009

Laser Diagnostic Instruments AS

Kaugseire lidarite metoodika väljatöötamine.

438992.00

877984.00

Harju

Arendustöötajate kaasamise toetus: tootearendus

30.04.2009

ProtoBioS OÜ

Protobiose vähidiagnostika ja vähiravi võimaluste arendus

2020320.00

4040640.00

Harju

Arendustöötajate kaasamise toetus: tootearendus

24.03.2009

Toetuse saaja

Projekti nimetus

Toetuse summa (EEK)

Projekti maksumus (EEK)

Maakond

Programm

Kuupäev

WebMedia AS

SharePointi lahenduste arendamine

726300.00

1452600.00

Tartu

Arendustöötajate kaasamise toetus: tootedisain ja protsessid

17.03.2009

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
08. May 2009, 19:12
Otsi:

Ava täpsem otsing