38% tööturuameti klientidest teenustega rahul

10. mai 2009, 09:32

38% tööturuameti klientidest olid neile
osaks saanud klienditeeninduse ja neile osutatud teenustega väga või äärmiselt
rahul. Rahulolematuid oli vastajatest 5%, selgus uuringust.

Uuringus osalenud klientide poolt tõsteti positiivsena esile konsultantide ja karjäärinõustajate head suhtumist ja pädevust. Teenustest pälvis väga positiivse hinnangu tööpraktika teenus, mille osas negatiivseid kommentaare ega ettepanekuid olukorra parandamiseks praktiliselt ei esinenud.

Madalam oli klientide rahulolu tööturukoolitusega ning individuaalse tööotsimiskava koostamise ehk töövahendusprotsessiga. Tööturukoolituse puhul põhjustas rahulolematust eelkõige koolituse kestus. Sooviti, et koolitused oleks pikemad ning sisaldaks ka praktilist osa. Tehti ka ettepanekuid muuta koolitused mitmekesisemaks, teatas tööturuamet.

Madalam rahulolu individuaalne tööotsimiskava ehk töövahendusprotsessi kajastava dokumendiga on seotud klientide vähese teadlikkusega sellest. Paljud kliendid, kellele oli tööotsimiskava koostatud, ei teadnud, millega tegu on või mida sellise nimetusega dokumendi all silmas peetakse.

Korraldusliku poole pealt toodi probleemina välja pikk ooteaeg, kusjuures selgus, et ooteaja pikkus mõjutab otseselt üldist rahuloluhinnangut TTA tegevusega. Kriitiline piir, alates millest hakkab rahulolu oluliselt vähenema on kümme minutit.

Üldine rahulolu klienditeenindusega oli madalam Harjumaal ja Ida-Virumaal, kus töötute kontsentratsioon on suurem ja järjekorrad pikemad ning kõrgem Järvamaal, Viljandimaal ja Saaremaal.

Tööturuameti kliendirahulolu uuringu viis sotsiaalministeeriumi tellimusel läbi GFK Custom Reseach Baltic 2008. aasta viimases kvartalis. Küsitleti kokku 1457 registreeritud töötut ja tööotsijat või registreerimata külastajat kõikides tööturuameti teeninduspunktides.

Kolm neljandikku kõikidest vastajatest oli tulnud tööturuametisse eesmärgiga saada infot ja abi töö leidmisel. Tähtsuselt järgmised teemad, mis inimesi huvitasid, olid ravikindlustus ja koolitused (need olid tööturuametisse tuleku põhjusteks ligi pooltel vastajatel).

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. May 2009, 10:05
Otsi:

Ava täpsem otsing