Kolmandik inimestest ei tea, kuhu töötuna pöörduda

10. mai 2009, 10:05

Pea kolmandik inimestest ei tea, millised
asutused abistavad töötuks jäänut uue töö leidmisel, selgus
sotsiaalministeeriumi tööturuteenuste uuringust.

Ka seda, et tööinspektsioon aitab töötajat juhul, kui tal esineb kahtlusi tööandja käitumise seaduslikkuse suhtes, teadis 31% vastanutest.
Teadlikkus sellest, millise asutuse poole peaks pöörduma kui töötaja ja tööandja vahel on tekkinud vaidlus, oli suurem – spontaanselt nimetas töövaidluskomisjoni 54% vastanutest, teatas sotsiaalministeerium.

Samuti osutus madalaks teadlikkus sellest, milliseid toetusi ja hüvitisi on õigus saada omal soovil töölt lahkuval töötajal. 15% vastanutest arvas, et omal soovil lahkujal on õigus töötuskindlustushüvitisele. Tegelikkuses on töötajal õigus sellele ainult siis, kui omal soovil lahkumisavalduse esitamise põhjus on tööandja poolne lepingutingimuste rikkumine. Samuti pole omal soovil töölt lahkuval töötajal õigust tööandja poolt makstavale hüvitisele, kuid 22% vastajaist arvas vastupidist.

15% vastanutest teadis, et ettevõtluse alustamise toetuse taotlemiseks peab pöörduma alates 1. maist töötukassasse, 7% nimetas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutust.

Allikatena, mida kasutatakse tööpakkumiste kohta teabe saamiseks, nimetas 84% eelkõige sugulasi, tuttavaid ja endisi kolleege. Ka töötamist ning töötute abistamist puudutavates küsimustes eelistatakse kõige sagedamini pöörduda just nende poole, sama sageli nimetati kasutatava teabekanalina ka trükimeediat.

Sotsiaalministeerium korraldab mais-juunis sotsiaalkampaania "Abiks tööotsijale", mille eesmärk on tõsta avalikkuse teadlikkust tööturuteenustest ja -toetustest.

Enne kampaania algust uuriti, mida ja kui palju teab avalikkus tööturuteenustest, -toetustest ja töötaja õigustest töötuks jäämise/koondamise järel. Uuringu valimi moodustasid tuhat tööealist elanikku, kellest tööga hõivatuid oli 64%.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. May 2009, 11:27
Otsi:

Ava täpsem otsing