Tööandjate keskliit: Eesti haldusaparaat laristab

03. juuni 2009, 15:19

Eesti Tööandjate Keskliit põhjendab oma
värskes majandusülevaates, kuidas kohalike omavalitsuste liitmine annaks Eestile
ligikaudu 1,5 miljardit krooni kokkuhoidu aastas.

Järgneb keskliidu analüüs.

Ilmekas näide üldvalitsuskulude kiirest kasvust on ka see, et kui perioodil 2003-2007 kasvasid kohalike omavalitsuste (KOV) kogukulud kokku 67%, siis valitsuskulud kasvasid samal perioodil 136%. Kas valitsemiskulude osatähtsuse kasv teenib avaliku teenuse kvaliteedi parandamise huve, on küsitav. Küll aga on usutav, et kiire majanduskasvuga perioodil paisus haldusaparaadis ka ebaefektiivsus, mida oleks reformi teel võimalik korrigeerida.

Kulude tase Põhjamaadest kõrgem

Eesti naabritest on lähiajal suurimate muudatustega KOVide tasandil hakkama saanud Soome ja Taani. Taani 2007. aasta reformi üheks põhieesmärgiks oli lihtne ja efektiivne avalik sektor, probleemiks mitteoptimaalne ning administratiivselt ebapiisav asjatundlikkus paljudes KOVides. Eesmärgiks oli tugevate KOVide moodustamine, mis tagaks avalike teenuste parema kvaliteedi, samuti oli tähtsal kohal efektiivsuse tõstmine.

Vaadeldes Põhjamaid on Eestis üldvalitsuskulude proportsionaalne tase kogukuludest selgelt suurem. Nii on Taanis olnud KOVide üldvalitsuskulud 8-9% üldvalitsuskuludest ja Norras 7-8% juures, samal ajal kui Eestis on näitaja viimastel aastael olnud 13-14% juures. Taani reformi võimalikuks efektiivsussäästuks on sealsed eksperdid hinnanud 5-10% kogu kohalike omavalitsuste kuludest 2-4 aasta jooksul.

Reformi läbiviimisel peaks lisaks mitmesugustele organisatoorsetele külgedele kindlasti teadvustama ka tulemuste jälgitavust ja hinnatavust. Üheks mõõdupuuks peaks siin olema ka võimaliku rahalise kulusäästu väljaarvutamine. Täpseid numbreid sedavõrd komplitseeritud protsessi puhul on mõistagi raske tuua, kuid arvestuste aluseks saame võtta eelkõige KOVide kogukulud (2007. aastal 20,4 miljardit krooni) ning üldvalitsemiskulud (2007. aastal 2,7 miljardit).

Reformiga säästaks 1,5 mld krooni

Taani näite kohaselt võimaldaks edukas reform säästa 5-10% üldkuludest, mis Eesti 2007. aasta numbrite alusel tähendaks ligikaudu 1,5 miljardit krooni aastas. Sarnase suurusjärguni viiks ka üldvalitsuskulude osakaalu viimine 8-9%ni KOVide kogukuludest.

Hiljuti regionaalministri poolt esitatud haldusterritoriaalse korralduse reformi seaduse eelnõu kohaselt tuleks likvideerida 222 valda ja linna, nimetada 15 maakonda vallaks ja jätta viis suuremat linna linnaks. Eelnõu on saanud palju vastukaja, mis suures osas on olnud negatiivne. Peamiste puuduste hulgas on oponentide arvates vähene läbimõeldus ja analüüs ning liigne pinnapealsus.

Tänane poliitiline vastuseis viitab sellele, et praegusel kujul eelnõud rakendada on keeruline. Oleme seisukohal, et oma radikaalsuse poolest on eelnõu hea algatus ja lähtepunkt, millest edasi minna. Praeguseks hetkeks on selge, et paljud vähese toimetulekuga KOVid tuleb ühendada. Seda, kas lõplik struktuur ja territoriaalne jaotus peaks olema nn 15+5, on edasise arutelu küsimus.

Aasta pärast võib reformi nõuda IMF

Edasine arutelu peaks samuti keskenduma lisaks KOV piiride muutmisele ka sellele, kuidas teostatud reformi tulemusi hinnata ja mõõta, kuidas reaalselt saavutada mõõdetavad tulemused nii avaliku teenuse kvaliteedi tõstmisel kui ka efektiivsema ja läbipaistvama avaliku sektori tagamisel.

Kuigi laialdase konsensuse saavutamine reformi läbiviimiseks on vajalik, ei ole põhjust oodata täieliku konsensuse leidmist. Seetõttu on paratamatu, et reform tuleb läbi viia pigem otsustavalt ja jõuliselt, mis ei tähenda aga vähest läbimõeldust ja analüüsi.

Oleme seisukohal, et valitsus peaks kiiresti jätkama olemasoleva eelnõu baasilt edasist diskussiooni ning reformi läbiviimine on vajalik enne kohalike omavalitsuste valimisi. Vastasel juhul on reaalne võimalus, et eelarvepositsiooni jätkuva halvenemise korral päevakorda tulev paratamatu vajadus Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) abi järele, toob kaasa haldusreformi teostamise IMFi nõudel.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
12. June 2009, 18:31
Otsi:

Ava täpsem otsing