Riigi teenuste müük kiratseb, kuid trahvimine edeneb

17. juuni 2009, 15:26

Kaupade ja teenuste müügist laekus
riigieelarvesse viie kuuga vaid 31,4% plaanitust, saastetasude ja trahvide
kogumisel ületasid ametnikud aga plaani. Mai lõpuks oli 54,3% aasta normist
täis, selgus rahandusministeeriumi pressiteatest.

Rahandusministeeriumi andmetel laekus viie kuuga riigieelarvesse 32,3 miljardit krooni ehk 36,6 protsenti kehtivas eelarves planeeritust. Kulusid tehti esimesel viiel kuul eelarvest 35,6 miljardi krooni ulatuses, mis on 37,9 protsenti planeeritust.

2009. aasta riigieelarve on planeeritud defitsiidis, mistõttu jooksvad kulud ületavad aasta jooksul laekuvaid tulusid, selgitas ministeerium.

Mais laekus riigieelarvesse 6,9 miljardit krooni, millest 5,2 miljardit oli maksudest ning 1,7 miljardit krooni muudest sissetulekutest. Mittemaksulisi tulusid on mai lõpuks laekunud 8,3 miljardit krooni, mis on 37,9 protsenti riigieelarves kavandatust. Võrreldes eelmise aasta viie esimese kuuga kasvas mittemaksuliste tulude laekumine 780 miljoni krooni võrra.

Suurima osa mittemaksuliste tulude viie kuu laekumisest moodustavad toetused 5,8 miljardi krooniga, mis on 41,1 protsenti aastaks eelarvesse planeeritust. Välistoetusi on sellest 5 miljardit krooni, millest suurima osakaaluga laekus elukeskkonna ja majanduskeskkonna arendamiseks ettenähtud struktuurifondide ning põllumajandustoetuste arvelt.

Kaupade ja teenuste müük kiratseb

Kaupade ja teenuste müügist on laekunud viie kuuga 680,8 miljonit krooni, mis on 31,4 protsenti eelarvest planeeritust. Laekumistest suurima osa, 311,5 miljoni krooniga moodustavad riigilõivud.

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müügist on laekunud 244,8 miljonit krooni ehk 23 protsenti eelarves kavandatust. Varadelt on aasta viie esimese kuuga teenitud tulusid 812,2 miljonit krooni, mis on 26,5 protsenti eelarves kavandatust.

Muid tulusid on mai lõpuks laekunud 711,3 miljonit krooni, mis on 54,3 protsenti eelarves planeeritust. Muudest tuludest 386,2 miljonit krooni moodustasid saastetasud ning 119,4 miljonit krooni trahvid.

Riik maksis toetusi rohkem

Kulusid tehti esimese viie kuuga kokku 35,6 miljardi krooni, ehk kehtivas eelarves planeeritust 37,9 protsendi ulatuses. Mais tehti riigieelarvest kulusid kokku 7,1 miljardi krooni ehk 7,6 protsendi ulatuses kehtivast eelarvest. Võrreldes eelmise aasta maikuuga tehti eelarvest kulusid 116 miljoni krooni ulatuses rohkem, mis tulenes peamiselt välisvahendite suurematest väljamaksetest.

Eraldisi on riigieelarvest makstud mai lõpuks 28,2 miljardi krooni ulatuses, mis on 39,5 protsenti terveks aastaks planeeritud eraldiste väljamaksetest. Eraldiste alla käivad peamiselt sotsiaalkulud, kõige enam on kasvanud väljamaksed pere- ja sotsiaaltoetustele. Mais maksti eraldisi välja 5,5 miljardi krooni ulatuses ehk 7,7 protsenti eelarves planeeritust.

Tegevuskulusid on riigiasutused mai lõpu seisuga välja maksnud 6,4 miljardi krooni ulatuses, mis on 38,4 protsenti eelarves planeeritust. Võrreldes möödunud aasta esimese viie kuuga on tegevuskulude väljamaksed vähenenud 413 miljoni krooni võrra.

Mais maksti tegevuskulusid välja 1,4 miljardi krooni ulatuses, mis on 8,1 protsenti eelarves planeeritust.

Investeeringud toppavad

Investeeringuteks ja investeeringutoetusteks on mai lõpuks kasutatud 2,2 miljardit krooni ehk 25,5 protsenti eelarves planeeritud vahenditest. Mais maksti välja investeeringuid ning investeeringutoetuseid 425,5 miljoni krooni ulatuses. Suurimateks investeeringuteks ja investeeringutoetusteks olid mais näiteks Rail Baltika Tallinna-Tartu lõik 40,6 miljoni krooniga, siseministeeriumi kopteri teine väljamakse 35,1 miljoni krooni ulatuses, riigimaanteede ehitus 33,6 miljoni krooniga ning Kohtla-Järve regionaalse reoveekäitlussüsteemi rekonstrueerimine 20,2 miljoni krooniga.

Muid kulusid maksti välja viie kuu jooksul kokku 256,3 miljoni krooni ulatuses, mis moodustab eelarves planeeritust 35,7 protsenti.

Välisvahendite arvelt tehti esimese viie kuu jooksul väljamakseid 2,3 miljardi krooni ulatuses, mis moodustab riigieelarves planeeritud mahust 24,7 protsenti. Mais tehti väljamakseid 884,5 miljoni krooni ulatuses, mis moodustab 6,8 protsenti riigieelarves planeeritust. Võrreldes möödunud aasta maikuuga on 2009. aastal välisvahendeid välja makstud 547,4 miljoni krooni võrra enam.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
17. June 2009, 15:26
Otsi:

Ava täpsem otsing