17. juuni 2009 kell 14:05

Sylvester seljatas maksuameti riigikohtus

Riigikohus jättis muutmata ringkonnakohtu otsuse, mille kohaselt maksuotsused ASi Sylvester endiste aktsionäride osas tühistati.

Sylvesteri üks suuremaid aktsionäre Mati Polli saab 2007. aasta veebruaris deponeeritud 385,5 miljonilt kroonilt intressidena kokku ligi 40 miljonit krooni. Kõikide Sylvesteri aktsionäride intressid kokku on ligi 250 miljonit krooni.

Riigikohus selgitas, et maksukorralduse seaduse § 84 (nn tehingu majandusliku sisu paragrahv - toim) kohaldamisel peab maksuhaldur tuvastama, et maksukohustuslase tegevus oli suunatud sellele, et anda tehingutele maksude tasumise vältimiseks moonutatud õiguslik vorm.

Riigikohus nõustus alama astme kohtutega, et seda ei ole maksuhaldur maksumenetluses tuvastanud. Riigikohus viitas samas ka neile võimalustele, kuidas maksukohustuslase sellist tegevust tõendada saaks.

Kohtumenetluses vaieldi selle üle, kas kaebajatele saab omistada juriidiliste isikute tulu. Riigikohus leidis, et maksumenetluses ei tuvastatud, et AS-i Sylvester endised aktsionärid said tulumaksuseaduse § 15 lg 1 mõttes tulu. Riigikohtu hinnangul pole maksuhaldur näidanud, kuidas suurenes kaebajate vara äriühingule laekunud tasu näol ning kuidas oli kaebajatel seda tasu võimalik oma huvides kasutada.

Riigikohus leidis, et maksuhalduri 6. septembril 2002. a selgitus aktsiate võõrandamise küsimuses võis anda kaebajatele edasiseks tegutsemiseks kindlustunde ning AS Sylvester aktsionärid võisid sellele maksuhalduri seisukohale tuginedes oma käitumisviisi kavandada, usaldades seejuures maksuhalduri seisukoha õigsust ja paikapidavust.

Taust:

Äripäev kirjutas 23. septembril 2008, et maksuameti peadirektori Enriko Aava jonnimise tõttu tiksub Sylvesteri endise suuromaniku Mati Polli kontole piltlikult 53 000 krooni päevas.

tulumaksunõuded, mln kr

* Mati Polli 85,7

* Peeter Mänd 82,7

* Urmas Nimmerfeldt 79,5

* Kaido Jõeleht 75,6

* Kuno Liblik 6,4

* Margus Kohava 5,3

* Erki Unn 2,6

* Sven Ivanov 1,4

* kokku nõudeid 341,4 mln kr,

ülejäänud nõuded alla miljoni krooni

Allikas: Tallinna halduskohus

* Maksuameti nõue Sylvesteri vastu on 401,2 mln kr.

* Sellest 385,5 mln kr on eksomanike poolt tasutud ja summa kogub intresse riigi kontol. Aastas on intress 22%, päevas 0,06%.

* Iga päev tiksub eksomanike makstud summalt intresse 250 000 kr.

* Mati Pollilt nõuab maksuamet 82,7 mln kr. Polli teenib makstud summalt intresse kuus 1,5 mln krooni ja päevas 53 000 kr.

* 2002. aastal müüsid Sylvesteri omanikud ettevõtte Soome-Rootsi firmale Stora Enso Timber. Hinnaks 2 mld kr.

Hetkel kuum